روشهای حفظ انگیزه کارکنان در محیط کاری (بخش اول)

اگر در دنیای کنونی ، کارمندان یا کارکنان با انگیزه ای نداشته باشید نمی توانید به اهداف خود در بازار دست پیدا کنید. افرادی که برای شما کار می کنند مانند بازوان قدرتمند شما هستند که می توانید با تکیه بر توانایی های آنها در بازار موفق باشید. اگر این نیروی کاری شما انگیزه کافی […]

اگر در دنیای کنونی ، کارمندان یا کارکنان با انگیزه ای نداشته باشید نمی توانید به اهداف خود در بازار دست پیدا کنید.

افرادی که برای شما کار می کنند مانند بازوان قدرتمند شما هستند که می توانید با تکیه بر توانایی های آنها در بازار موفق باشید. اگر این نیروی کاری شما انگیزه کافی برای کار کردن نداشته باشند تمام برنامه ها و نقشه های شما در کسب و کارتان از بین خواهد رفت. بر اساس آموزش بازاریابی ، بسیاری از مدیران و صاحبان کسب و کارها معمولاً به روشهایی که می توانند انگیزه کارکنان خود را افزایش دهند اطلاعی ندارند یا شاید به نظر خودشان از روشهای مختلف استفاده می کنند ولی نتیجه مطلوبی نمی بینند.

مهمترین مسأله این است که شما علاوه بر اینکه باید علاقه و انگیزه کارکنان را افزایش دهید بلکه باید به دنبال یافتن راه حلهایی باشید که از طریق آنها بتوانید توانایی خلاقیت و همکاری در بین کارکنانتان را افزایش دهید. در این مقاله به چند روش مهم که هم انگیزه ، خلاقیت و همکاری کارکنان شما را می تواند به شکل متناسبی افزایش دهد می پردازیم.

یک) پاداش

پاداش برای هر موجودی ایجاد انگیزه می کند. پاداشها انواع مختلفی دارند و یکی از موثرترین روشها برای افزایش انگیزه و نیروی حرکت در افراد و حتی سایر موجودات هستند. متأسفانه در بسیاری از شرکتها به ویژه شرکتهایی که به شیوه سنتی اداره و مدیریت می شوند با اینکه ممکن است صاحبان و مدیران مشاغل در پایان هر ماه یا در طول سال به سودهای قابل توجه و درآمدهای مناسبی برسند ولی کارکنان خود را در این سود سهیم نمی کنند.

 بر اساس تجربه مشاور بازاریابی ، در این شرایط هیچ انگیزه ای برای تلاش بیشتر یا نوآوری برای خدمت کردن به شرکت در کارکنان ایجاد نمی شود. آنها فعالیتهای روتین خود را انجام می دهند و به حقوقی که به صورت ثابت برای آنها تعریف شده است می رسند. در حالی که سهیم کردن کارکنان در سود شرکت و همچنین تعیین پاداش برای آنها ، انگیزه بسیار بالایی را برای فعالیت در بخشهای مختلف آنها ایجاد می کند. تغییر در یک رفتار می تواند نتیجه کارها در شرکت شما را دگرگون کند.

دو) تحسین

شاید بسیاری از مدیران ، تحسین و پاداش را به یک معنی بدانند و راهبردهای استفاده از این دو مکانیزم را به خوبی تشخیص ندهند. در حالی که تشخیص تفاوت این دو مکانیزیم و استفاده به جا و به موقع از هر کدام از آنها می تواند نقش بسیار زیادی در ایجاد انگیزه در کارکنان داشته باشد. پاداشها به صورت جایزه هایی که قابل لمس و مادی هستند تعریف می شود و می تواند ایجاد انگیزه یا افزایش آن در کارکنان نقش موثری داشته باشد و کارها به خوبی در یک مجموعه پیش رود. در حالی که تحسین به پاداشهای معنوی یا غیر قابل مشاهده ای گفته می شود که آثار روانی عمیق تری دارند.

به عنوان مثال ، در نظر گرفتن یک حقوق تشویقی برای کارکنان همان جایزه است که می تواند آنها را شاد و پر انگیزه کند. اما تعریف و تمجید و سپاسگزاری و قدر دانی از زحمات آنها می تواند اعتماد به نفس و علاقه آنها برای کار کردن به شما را افزایش دهد که ایجاد انگیزه نیز در این روش عمیق تر است. بهتر است با یک برنامه ریزی صحیح در مواقع درست به ارائه پاداش و جایزه و در شرایط مناسب دیگر نیز به تحسین کارکنان خود بپردازید.

سه) اعتماد

برای هر کارمندی ، بدترین حالت این است که در شرکتی که مشغول به کار است اعتماد کافی وجود نداشته باشد. مسئولان و مدیران در بخشهای مختلف آنها را به دقت زیر نظر قرار دهند و پس زمینه ذهنی و فکری آنها این باشد که کارمندان اگر زیر نظر نباشند نمی توان به کار آنها اعتماد کرد یا نمی توان مطمئن شد که آنها کار را به خوبی انجام خواهند داد. تصویری که از  این فضای کاری ارائه شد یعنی پایان نشاط ، انگیزه و خلاقیت در محیط کاری که می تواند به رکود آن مجموعه منجر شود.

بهترین فضای کاری ، محیطی است که در آن کارفرمایان یا مدیران به کارکنان خود اعتماد کنند. اگر کارکنان احساس کنند که مدیرانشان به آنها اعتماد دارند آنها نیز به مدیران خود اعتماد کرده و انگیزه بیشتری برای کار کردن پیدا می کنند.