ژل درماویسک Dermavisc

  ژل درماویسک ژل هیالورونیک اسید درماویسک دارای چند مدل برای نواحی مختلف می باشد. درماویسک مدل درم Derm  ترکیبات درماویسک درم: هیالورونات سدیم متصل شده […]

این نوشته ژل درماویسک Dermavisc برای اولین بار ظاهر می شود در ژل هیالورونیک اسید و ۲۲۶۱۸۷۲۹ و فروش بوتاکس در شرکت نیک NIK CO.

 

ژل درماویسک

ژل هیالورونیک اسید درماویسک دارای چند مدل برای نواحی مختلف می باشد.

درماویسک مدل درم Derm 

ترکیبات درماویسک درم:

هیالورونات سدیم متصل شده ۲۰ میلی گرم در میلی لیتر، درجه تغییر (MoD) 7٪، بافر فسفات، کلرید سدیم

موارد مصرف درماویسک درم :

چین و چروک متوسط ​​(پرکردن لب و خطوط متوسط ​​دور لب، مانند چیلوگراما)

توضیحات مدل derm:

این محصول یک ژل تزریقی استریل، قابل تجزیه شدن، ویسکوالاستیک، شفاف، ایزوتونیک و هموژنیزه است. این دستگاه حاوی یک ترکیب متصل شده از اسید هیالورونیک به دست آمده از باکتری های استرپتوکوک اکوباکتر و فراورده شده در یک بافر فیزیولوژیک با غلظت ۲۰ میلی گرم در میلی لیتر است. هر جعبه شامل یک سرین پیش پر شده با ۱ میلی لیتر محلول، دو سوزن استریل و دستورالعمل است.

احتیاط ها: در موارد زیر از این محصول استفاده نشود:

بیماران در معرض خطر ابتلا به زخم های هیپرتروفیک، اختلالات رنگی، یا مستعد به تشکیل کلوئید.

بیماران با سابقه بیماری ایمونیته ای یا دریافت ایمونوتراپی.

بیمارانی که نشان داده شده اند حساسیت به هیالورونیک اسید دارند/بیمارانی که پیش تر فیلر دائمی در ناحیه مورد درمان دریافت کرده اند.

زنان باردار یا شیرده.

افراد زیر ۱۸ سال.

بیماران دریافت کننده آنتی کوآگولانت ها یا بیماران دریافت کننده مهارکننده های تجمع پلاکت (مانند استیک اسید سالیسیلیک) باید بدون مشاوره با پزشک خود درمان نشوند.

این محصول نباید در مناطق التهابی یا عفونی (مانند جوش، هرپس، و غیره) استفاده شود. این محصول نباید همزمان با درمان های لیزر، پیل های شیمیایی، مزوتراپی استفاده شود.

فیلر درماویسک مدل فاین Fine

ترکیبات درماویسک فاین :

هیالورونات سدیم متصل شده ۲۰ میلی گرم در میلی لیتر، درجه تغییر (MoD) 6٪، بافر فسفات، کلرید سدیم

موارد مصرف:

خطوط سطحی نازک (خطوط چشم های کلاغ، خطوط جبهه، چین های پیشانی)

توضیحات فیلر درماویسک فاین :

این محصول یک ژل تزریقی استریل، قابل تجزیه شدن، ویسکوالاستیک، شفاف، ایزوتونیک و هوموژنیزه است. این فیلر حاوی یک ترکیب متصل شده از هیالورونیک اسید به دست آمده از باکتری های استرپتوکوک اکوباکتر و فراورده شده در یک بافر فیزیولوژیک با غلظت ۲۰ میلی گرم در میلی لیتر است. هر جعبه شامل یک سرین پیش پر شده با ۱ میلی لیتر محلول، دو سوزن استریل و دستورالعمل است.

احتیاط ها: در موارد زیر از محصول درماویسک فاین استفاده نشود:

بیماران در معرض خطر ابتلا به زخم های هیپرتروفیک، اختلالات رنگی، یا مستعد به تشکیل کلوئید.

بیماران با سابقه بیماری ایمونیته ای یا دریافت ایمونوتراپی.

بیمارانی که نشان داده شده اند حساسیت به هیالورونیک اسید دارند.

بیمارانی که پیش تر پرکننده های دائمی در ناحیه مورد درمان دریافت کرده اند.

زنان باردار یا شیرده.

افراد زیر ۱۸ سال.

بیماران دریافت کننده آنتی کوآگولانت ها یا بیماران دریافت کننده مهارکننده های تجمع پلاکت (مانند استیک اسید سالیسیلیک) باید بدون مشاوره با پزشک خود درمان نشوند.

این محصول نباید در مناطق التهابی یا عفونی (مانند جوش، هرپس، و غیره) استفاده شود. همچنین، این محصول نباید همزمان با درمان های لیزر، پیل های شیمیایی، مزوتراپی استفاده شود.

فیلر درماویسک دیپ Deep

ترکیبات Dermavisc Deep:

هیالورونات سدیم متصل شده ۲۰ میلی گرم در میلی لیتر، درجه تغییر (MoD) 9٪، بافر فسفات، کلرید سدیم

موارد مصرف درماویسک دیپ :

چین و چروک های ژیغی ژغال (خطوط دور بینی، مانند چین های نازولابیال)

توضیحات فیلر درماویسک دیپ :

این محصول یک ژل تزریقی استریل، قابل تجزیه شدن، ویسکوالاستیک، شفاف، ایزوتونیک و هوموژنیزه است. این فیلر حاوی یک ترکیب متصل شده از هیالورونیک اسید به دست آمده از باکتری های استرپتوکوک اکوباکتر و فراورده شده در یک بافر فیزیولوژیک با غلظت ۲۰ میلی گرم در میلی لیتر است.

هر جعبه شامل یک سرین پیش پر شده با ۱ میلی لیتر محلول، دو سوزن استریل و دستورالعمل است.

احتیاط ها: در موارد زیر از این محصول استفاده نشود:

بیماران در معرض خطر ابتلا به زخم های هیپرتروفیک، اختلالات رنگی، یا مستعد به تشکیل کلوئید

بیماران با سابقه بیماری ایمونیته ای یا دریافت ایمونوتراپی

بیمارانی که نشان داده شده اند حساسیت به هیالورونیک اسید دارند

بیمارانی که پیش تر فیلر دائمی در ناحیه مورد درمان دریافت کرده اند

زنان باردار یا شیرده

افراد زیر ۱۸ سال

بیماران دریافت کننده آنتی کوآگولانت ها یا بیماران دریافت کننده مهارکننده های تجمع پلاکت (مانند استیک اسید سالیسیلیک) باید بدون مشاوره با پزشک خود درمان نشوند.

این محصول نباید در مناطق التهابی یا عفونی (مانند جوش، هرپس، و غیره) استفاده شود. همچنین، این محصول نباید همزمان با درمان های لیزر، پیل های شیمیایی، مزوتراپی استفاده شود.

فیلر درماویسک دیپر Deeper

ترکیبات ژل درماویسک Deeper:

هیالورونات سدیم متصل شده ۲۰ میلی گرم در میلی لیتر، درجه تغییر (MoD) 11٪، بافر فسفات، کلرید سدیم

موارد مصرف درمایسک دیپر:

چین و چروک های ژغال چهره (پرکردن گونه یا حذف خطوط گردن و بینی به سمت بالا)

توضیحات درماویسک deeper:

این محصول یک ژل تزریقی استریل، قابل تجزیه شدن، ویسکوالاستیک، شفاف، ایزوتونیک و هوموژنیزه است. این ژل حاوی یک ترکیب متصل شده از اسید هیالورونیک به دست آمده از باکتری های استرپتوکوک اکوباکتر و فراورده شده در یک بافر فیزیولوژیک با غلظت ۲۰ میلی گرم در میلی لیتر است. هر جعبه شامل یک سرین پیش پر شده با ۱ میلی لیتر محلول، دو سوزن استریل و دستورالعمل است.

احتیاط ها: در موارد زیر از این محصول استفاده نشود:

بیماران در معرض خطر ابتلا به زخم های هیپرتروفیک، اختلالات رنگی، یا مستعد به تشکیل کلوئید.

بیماران با سابقه بیماری ایمونیته ای یا دریافت ایمونوتراپی.

بیمارانی که نشان داده شده اند حساسیت به اسید هیالورونیک دارند.

بیمارانی که پیش تر پرکننده های دائمی در ناحیه مورد درمان دریافت کرده اند.

زنان باردار یا شیرده.

افراد زیر ۱۸ سال.

بیماران دریافت کننده آنتی کوآگولانت ها یا بیماران دریافت کننده مهارکننده های تجمع پلاکت (مانند استیک اسید سالیسیلیک) باید بدون مشاوره با پزشک خود درمان نشوند. این محصول نباید در مناطق التهابی یا عفونی (مانند جوش، هرپس، و غیره) استفاده شود. همچنین، این محصول نباید همزمان با درمان های لیزر، پیل های شیمیایی، مزوتراپی استفاده شود.

شرکت سازنده ژل درماویسک 

فیلر درماویسک در شرکت دارویی پوراژن تولید می شود. فرآیند تولید فیلر این شرکت بر اساس آخرین استانداردهای کیفی اروپایی و ملی انجام می شود. به منظور تضمین اینکه هر مرحله از تولید داروهای بیولوژیک مشابه با نیازهای استانداردهای کارخانه سازی خوب (GMP) هماهنگ باشد، استانداردهای ملی و بین المللی به کار گرفته شده اند. هدف اصلی این شرکت تولید داروهای بیوسیملار است.

Rate this post

این نوشته ژل درماویسک Dermavisc برای اولین بار ظاهر می شود در ژل هیالورونیک اسید و ۲۲۶۱۸۷۲۹ و فروش بوتاکس در شرکت نیک NIK CO.

تفاوت هیرفیلر با مزوتراپی مو Hair Filler vs Mesotherapy

هیر فیلر بهتر است یا مزوتراپی ؟ امروزه ریزش مو یک مشکل اساسی است که همه افراد را تحت تأثیر قرار داده است، بدون در نظرگرفتن […]

این نوشته تفاوت هیرفیلر با مزوتراپی مو Hair Filler vs Mesotherapy برای اولین بار ظاهر می شود در ژل هیالورونیک اسید و ۲۲۶۱۸۷۲۹ و فروش بوتاکس در شرکت نیک NIK CO.

هیر فیلر بهتر است یا مزوتراپی ؟

امروزه ریزش مو یک مشکل اساسی است که همه افراد را تحت تأثیر قرار داده است، بدون در نظرگرفتن جنسیت و سن. عوامل مختلفی مانند نوع زندگی، تغذیه، آلودگی هوا، استرس و بیماری‌ها می‌توانند بر ریزش مو تأثیر بگذارند. با این حال، راه‌های مختلفی برای مقابله با این مشکل وجود دارد.

از روش‌های نوین و موثر برای درمان ریزش مو، می توانیم به هیر فیلر و مزوتراپی مو اشاره نماییم. این دو روش از مواد مختلفی تشکیل شده اند و اثرات متفاوتی دارند.

انتخاب بین هیر فیلر و مزوتراپی مو وابسته به نیازها و ترجیحات شماست. در ادامه مقاله به تفاوت بین هیرفیلر و مزوتراپی مو پرداخته ایم. در هر صورت، مهمترین نکته این است که با یک متخصص پوست و مو مشورت کنید تا بهترین راهکار برای مشکلات موی خود را انتخاب کنید.

هیر فیلر چیست؟

هیر فیلر یک روش جوانسازی مو است که برای کاهش ریزش مو و افزایش فولیکول های مو و همچنین در جهت افزایش رشد مو استفاده می شود. در این روش هیر فیلر علاوه بر مواد معدنی و ویتامین ها دارای هیالورونیک اسید نیز می باشد که به وسیله سوزن های ظریف به پوست سر تزریق می گردد.

از هیر فیلر می توان به عنوان یک نوع پرکننده استفاده نمود تا موها ضخیم تر به نظر برسند. فیلرهای مو می توانند مزایایی مانند افزایش حجم مو و بهبود ظاهر کلی مو داشته باشند. این فرآیند به طور کلی یک روش موقت در نظر گرفته می شود و نیاز به تزریق های مکرر دارند.

مزایای هیر فیلر

استفاده از هیر فیلر”فیلر مو”می تواند مزایایی را برای افرادی که با مشکلات مو مواجه هستند فراهم کند. برخی از مزایای استفاده از هیر فیلر عبارتند از:

 • تقویت مو

با تزریق هیر فیلر، موها به طور فزاینده ای ضخیم تر به نظر می رسند و آن را پرتر نشان دهد.

 • کاهش ریزش مو

با تزریق فیلر مو می‌توان ریزش مو را کاهش داد و به تقویت موها کمک می کند.

 • افزایش اعتماد به نفس

بهبود ظاهر مو می تواند به افزایش اعتماد به نفس کمک کند.

 • راحتی و سرعت

فرآیند تزریق هیر فیلر به طور کلی به زمان کمتری نسبت به روش های دیگر مانند جراحی کاشت مو نیاز دارد و همچنین از نظر راحتی برای برخی افراد جذابیت بیشتری دارد.

 • دیدن نتیجه در مدت زمان مشخص

اگرچه هیر فیلر یک روش موقتی است و نیاز به تزریق مکرر دارد، اما می توان نتایج آن را برای مدت زمان مشخصی با اشتیاق مشاهده کرد.

مواد تشکیل دهنده هیرفیلر

مواد تشکیل دهنده هیرفیلر

مزوتراپی مو چیست؟

مزوتراپی مو یک درمان زیبایی غیرتهاجمی است که برای تقویت مو و افزایش تراکم آن استفاده می شود. در این روش مواد مغذی و ترکیبات خاصی به صورت تزریقی به پوست سر تزریق می شوند.

این فرآیند می تواند به عنوان راه حلی برای مقابله با مشکلات مو مانند ریزش مو یا نازک شدن مو مفید باشد. لطفا توجه داشته باشید که مزوتراپی مو باید توسط متخصص مجرب انجام شود و برای مشاهده نتایج نیاز به جلسات مکرر دارد. شرکت های معتبر مانند مزوتراپی رویتاکر ، مزوتراپی فیوژن ، مزوتراپی بایواسکین از جمله مارکهای معتبر هستند.

مزایای مزوتراپی مو

 • افزایش ضخامت مو

مزوتراپی مو می تواند به تقویت ریشه مو و افزایش ضخامت مو کمک کند.

 • کاهش ریزش مو

این فرآیند می تواند به کاهش ریزش مو کمک کند و از مشکلات مرتبط با ریزش مو جلوگیری کند.

 • بهبود بافت پوست سر

مواد مغذی تزریق شده به پوست سر می تواند به بهبود بافت پوست و افزایش سلامت پوست سر کمک کند.

 • نتایج سریع

نتایج این روش معمولا سریعتر از سایر روش های مراقبت از مو هستند.

 • ایمنی بالا

مزوتراپی مو اغلب یک روش ایمن و کم خطر در نظر گرفته می شود که نسبت به برخی از روش های دیگر مانند کاشت مو عوارض کمتری دارد.

مواد مزوتراپی مو رویتاکر

مواد مزوتراپی مو رویتاکر

تفاوت هیر فیلر با مزوتراپی مو

هیر فیلر و مزوتراپی مو دو روش متفاوت برای افزایش حجم و پری مو و کاهش ریزش مو هستند. بین این دو روش در هزینه، عوارض احتمالی، مواد تشکیل دهنده، عملکرد و نتایج به دست آمده تفاوت هایی وجود دارد که در ادامه به آن اشاره نموده ایم.

 • فرق هزینه هیرفیلر با مزوتراپی مو

هزینه هیر فیلر به طور کلی بیشتر از هزینه مزوتراپی مو است. هزینه به تعداد جلسات مورد نیاز و نوع فیلر مورد استفاده بستگی دارد. مزوتراپی مو نسبت به هیر فیلر هزینه کمتری دارد. اما این نیاز به جلسات مکرر دارد که می تواند هزینه کلی را افزایش دهد.

 • عوارض جانبی احتمالی هیرفیلر در مقایسه با مزوتراپی 

در هیر فیلر عوارض احتمالی مانند التهاب، تورم و گاهی ترشح مایع در نقاط تزریق فیلر ممکن است رخ دهد. این عوارض معمولاً موقتی و جزئی هستند. این روش عموما معتبر و بی خطر تلقی می شود در مزوتراپی مو عوارض جانبی کمتری نسبت به هیر فیلر دارد. اما در برخی موارد ممکن است التهاب یا حتی عفونت در محل تزریق ایجاد شود.

 • تفاوت مواد تشکیل دهنده هیرفیلر و مزوتراپی

هیر فیلر معمولا از هیالورونیک اسید استفاده می شود. این ماده به پوست سر تزریق می شود و سبب پر شدن موها می گردد ولی در مزوتراپی مو، مواد مغذی و ویتامین ها به پوست سر تزریق می شود. این مواد به تقویت ریشه مو و تحریک رشد مو کمک می کنند.

 • مقایسه عملکرد هیرفیلر با مزو مو

هیر فیلر با پر کردن فضای بین موها، موها را پرپشت تر می کند ولی در مزوتراپی مو برای تقویت مو و جلوگیری از ریزش مو عمل می کند.

تفاوت نتیجه هیلر فیلر با مزوتراپی مو

نتایج هیر فیلر به سرعت ظاهر می شود و اثر آنها نسبتاً موقتی است. این روش به طور کلی برای بهبود ظاهر مو در مدت کوتاهی استفاده می شود ولی در نتایج مزوتراپی مو به مرور زمان ظاهر می شود و نیاز به جلسات مکرر دارد. این روش به عنوان یک راه حل پایدارتر برای بهبود سلامت مو مورد استفاده قرار می گیرد.

تفاوت اصلی این دو روش در هدف آنها و نوع مواد استفاده شده است. اگر می خواهید موهای خود را تقویت کنید، مزوتراپی مو ممکن است برای شما مناسب باشد. اما اگر به دنبال بهبود ظاهر حجم و ضخامت مو در کوتاه مدت هستید، فیلرهای مو ممکن است انتخاب مناسبی باشند.

در نهایت مشورت با متخصص پوست و مو برای انتخاب مناسب ترین روش برای شما بسیار از اهمیت بالایی برخوردار است. او می تواند به شما کمک کند تا انتظارات خود را تعیین کنید و مزایا و معایب هر روش را بسنجید. علاوه بر این، هزینه و تجربه شخصی شما نیز ممکن است در تصمیم گیری نقش داشته باشد.

تفاوت مزوتراپی با هیرفیلر

تفاوت مزوتراپی با هیرفیلر


مقاله مرتبط :

معرفی بهترین مزوتراپی مو

بررسی مزو رویتاکر مو Haircare

مقایسه رویتاکر و فیوژن

Rate this post

این نوشته تفاوت هیرفیلر با مزوتراپی مو Hair Filler vs Mesotherapy برای اولین بار ظاهر می شود در ژل هیالورونیک اسید و ۲۲۶۱۸۷۲۹ و فروش بوتاکس در شرکت نیک NIK CO.

تفاوت هیرفیلر با مزوتراپی مو Hair Filler vs Mesotherapy

هیر فیلر بهتر است یا مزوتراپی ؟ امروزه ریزش مو یک مشکل اساسی است که همه افراد را تحت تأثیر قرار داده است، بدون در نظرگرفتن […]

این نوشته تفاوت هیرفیلر با مزوتراپی مو Hair Filler vs Mesotherapy برای اولین بار ظاهر می شود در ژل هیالورونیک اسید و ۲۲۶۱۸۷۲۹ و فروش بوتاکس در شرکت نیک NIK CO.

هیر فیلر بهتر است یا مزوتراپی ؟

امروزه ریزش مو یک مشکل اساسی است که همه افراد را تحت تأثیر قرار داده است، بدون در نظرگرفتن جنسیت و سن. عوامل مختلفی مانند نوع زندگی، تغذیه، آلودگی هوا، استرس و بیماری‌ها می‌توانند بر ریزش مو تأثیر بگذارند. با این حال، راه‌های مختلفی برای مقابله با این مشکل وجود دارد.

از روش‌های نوین و موثر برای درمان ریزش مو، می توانیم به هیر فیلر و مزوتراپی مو اشاره نماییم. این دو روش از مواد مختلفی تشکیل شده اند و اثرات متفاوتی دارند.

انتخاب بین هیر فیلر و مزوتراپی مو وابسته به نیازها و ترجیحات شماست. در ادامه مقاله به تفاوت بین هیرفیلر و مزوتراپی مو پرداخته ایم. در هر صورت، مهمترین نکته این است که با یک متخصص پوست و مو مشورت کنید تا بهترین راهکار برای مشکلات موی خود را انتخاب کنید.

هیر فیلر چیست؟

هیر فیلر یک روش جوانسازی مو است که برای کاهش ریزش مو و افزایش فولیکول های مو و همچنین در جهت افزایش رشد مو استفاده می شود. در این روش هیر فیلر علاوه بر مواد معدنی و ویتامین ها دارای هیالورونیک اسید نیز می باشد که به وسیله سوزن های ظریف به پوست سر تزریق می گردد.

از هیر فیلر می توان به عنوان یک نوع پرکننده استفاده نمود تا موها ضخیم تر به نظر برسند. فیلرهای مو می توانند مزایایی مانند افزایش حجم مو و بهبود ظاهر کلی مو داشته باشند. این فرآیند به طور کلی یک روش موقت در نظر گرفته می شود و نیاز به تزریق های مکرر دارند.

مزایای هیر فیلر

استفاده از هیر فیلر”فیلر مو”می تواند مزایایی را برای افرادی که با مشکلات مو مواجه هستند فراهم کند. برخی از مزایای استفاده از هیر فیلر عبارتند از:

 • تقویت مو

با تزریق هیر فیلر، موها به طور فزاینده ای ضخیم تر به نظر می رسند و آن را پرتر نشان دهد.

 • کاهش ریزش مو

با تزریق فیلر مو می‌توان ریزش مو را کاهش داد و به تقویت موها کمک می کند.

 • افزایش اعتماد به نفس

بهبود ظاهر مو می تواند به افزایش اعتماد به نفس کمک کند.

 • راحتی و سرعت

فرآیند تزریق هیر فیلر به طور کلی به زمان کمتری نسبت به روش های دیگر مانند جراحی کاشت مو نیاز دارد و همچنین از نظر راحتی برای برخی افراد جذابیت بیشتری دارد.

 • دیدن نتیجه در مدت زمان مشخص

اگرچه هیر فیلر یک روش موقتی است و نیاز به تزریق مکرر دارد، اما می توان نتایج آن را برای مدت زمان مشخصی با اشتیاق مشاهده کرد.

مواد تشکیل دهنده هیرفیلر

مواد تشکیل دهنده هیرفیلر

مزوتراپی مو چیست؟

مزوتراپی مو یک درمان زیبایی غیرتهاجمی است که برای تقویت مو و افزایش تراکم آن استفاده می شود. در این روش مواد مغذی و ترکیبات خاصی به صورت تزریقی به پوست سر تزریق می شوند.

این فرآیند می تواند به عنوان راه حلی برای مقابله با مشکلات مو مانند ریزش مو یا نازک شدن مو مفید باشد. لطفا توجه داشته باشید که مزوتراپی مو باید توسط متخصص مجرب انجام شود و برای مشاهده نتایج نیاز به جلسات مکرر دارد. شرکت های معتبر مانند مزوتراپی رویتاکر ، مزوتراپی فیوژن ، مزوتراپی بایواسکین از جمله مارکهای معتبر هستند.

مزایای مزوتراپی مو

 • افزایش ضخامت مو

مزوتراپی مو می تواند به تقویت ریشه مو و افزایش ضخامت مو کمک کند.

 • کاهش ریزش مو

این فرآیند می تواند به کاهش ریزش مو کمک کند و از مشکلات مرتبط با ریزش مو جلوگیری کند.

 • بهبود بافت پوست سر

مواد مغذی تزریق شده به پوست سر می تواند به بهبود بافت پوست و افزایش سلامت پوست سر کمک کند.

 • نتایج سریع

نتایج این روش معمولا سریعتر از سایر روش های مراقبت از مو هستند.

 • ایمنی بالا

مزوتراپی مو اغلب یک روش ایمن و کم خطر در نظر گرفته می شود که نسبت به برخی از روش های دیگر مانند کاشت مو عوارض کمتری دارد.

مواد مزوتراپی مو رویتاکر

مواد مزوتراپی مو رویتاکر

تفاوت هیر فیلر با مزوتراپی مو

هیر فیلر و مزوتراپی مو دو روش متفاوت برای افزایش حجم و پری مو و کاهش ریزش مو هستند. بین این دو روش در هزینه، عوارض احتمالی، مواد تشکیل دهنده، عملکرد و نتایج به دست آمده تفاوت هایی وجود دارد که در ادامه به آن اشاره نموده ایم.

 • فرق هزینه هیرفیلر با مزوتراپی مو

هزینه هیر فیلر به طور کلی بیشتر از هزینه مزوتراپی مو است. هزینه به تعداد جلسات مورد نیاز و نوع فیلر مورد استفاده بستگی دارد. مزوتراپی مو نسبت به هیر فیلر هزینه کمتری دارد. اما این نیاز به جلسات مکرر دارد که می تواند هزینه کلی را افزایش دهد.

 • عوارض جانبی احتمالی هیرفیلر در مقایسه با مزوتراپی 

در هیر فیلر عوارض احتمالی مانند التهاب، تورم و گاهی ترشح مایع در نقاط تزریق فیلر ممکن است رخ دهد. این عوارض معمولاً موقتی و جزئی هستند. این روش عموما معتبر و بی خطر تلقی می شود در مزوتراپی مو عوارض جانبی کمتری نسبت به هیر فیلر دارد. اما در برخی موارد ممکن است التهاب یا حتی عفونت در محل تزریق ایجاد شود.

 • تفاوت مواد تشکیل دهنده هیرفیلر و مزوتراپی

هیر فیلر معمولا از هیالورونیک اسید استفاده می شود. این ماده به پوست سر تزریق می شود و سبب پر شدن موها می گردد ولی در مزوتراپی مو، مواد مغذی و ویتامین ها به پوست سر تزریق می شود. این مواد به تقویت ریشه مو و تحریک رشد مو کمک می کنند.

 • مقایسه عملکرد هیرفیلر با مزو مو

هیر فیلر با پر کردن فضای بین موها، موها را پرپشت تر می کند ولی در مزوتراپی مو برای تقویت مو و جلوگیری از ریزش مو عمل می کند.

تفاوت نتیجه هیلر فیلر با مزوتراپی مو

نتایج هیر فیلر به سرعت ظاهر می شود و اثر آنها نسبتاً موقتی است. این روش به طور کلی برای بهبود ظاهر مو در مدت کوتاهی استفاده می شود ولی در نتایج مزوتراپی مو به مرور زمان ظاهر می شود و نیاز به جلسات مکرر دارد. این روش به عنوان یک راه حل پایدارتر برای بهبود سلامت مو مورد استفاده قرار می گیرد.

تفاوت اصلی این دو روش در هدف آنها و نوع مواد استفاده شده است. اگر می خواهید موهای خود را تقویت کنید، مزوتراپی مو ممکن است برای شما مناسب باشد. اما اگر به دنبال بهبود ظاهر حجم و ضخامت مو در کوتاه مدت هستید، فیلرهای مو ممکن است انتخاب مناسبی باشند.

در نهایت مشورت با متخصص پوست و مو برای انتخاب مناسب ترین روش برای شما بسیار از اهمیت بالایی برخوردار است. او می تواند به شما کمک کند تا انتظارات خود را تعیین کنید و مزایا و معایب هر روش را بسنجید. علاوه بر این، هزینه و تجربه شخصی شما نیز ممکن است در تصمیم گیری نقش داشته باشد.

تفاوت مزوتراپی با هیرفیلر

تفاوت مزوتراپی با هیرفیلر


مقاله مرتبط :

معرفی بهترین مزوتراپی مو

بررسی مزو رویتاکر مو Haircare

مقایسه رویتاکر و فیوژن

Rate this post

این نوشته تفاوت هیرفیلر با مزوتراپی مو Hair Filler vs Mesotherapy برای اولین بار ظاهر می شود در ژل هیالورونیک اسید و ۲۲۶۱۸۷۲۹ و فروش بوتاکس در شرکت نیک NIK CO.

نخ لیفت و جوانسازی نوبل

نخ لیفت و جوانسازی نوبل چیست؟ نخ لیفت و جوانسازی نوبل برای از بین بردن چین و چروک در صورت، خطوطی که اطراف لب و یا […]

این نوشته نخ لیفت و جوانسازی نوبل برای اولین بار ظاهر می شود در ژل هیالورونیک اسید و ۲۲۶۱۸۷۲۹ و فروش بوتاکس در شرکت نیک NIK CO.

نخ لیفت و جوانسازی نوبل چیست؟

نخ لیفت و جوانسازی نوبل برای از بین بردن چین و چروک در صورت، خطوطی که اطراف لب و یا چشم هستند مورد استفاده قرار می گیرد همینطور این نخ در ترمیم قدرت بالایی دارد. زمانی که حس کردید چین و چروک دارید و حس پیر بودن به شما دست داد، جای نگرانی نیست و می توانید با استفاده از نخ لیفت و جوانسازی نوبل کمک به جوانسازی پوست خود کنید.

یک موردی که بهتر است در نظر داشته باشید این است که کشوری که این محصول را تولید کرده است کره می باشد که در خصوص محصولات جوانسازی و زیبایی بسیار شناخته شده است.

کاربرد نخ لیفت و جوانسازی نوبل

 • به لیفت پوست صورت کمک رسانی می کند.
 • احساس جوانی بعد از استفاده از این نخ به وجود می آید.
 • سبب شفافیت پوست و از بین بردن ناهمواری موجود در پوست می گردد.
 • رفع چین و چروک های پوستی را نیز امکان پذیر می نماید.
 • سبب بسته شدن منافذ پوستی می گردد.
 • بخش هایی که افتادگی دارند را برطرف می نماید.

استفاده از این محصول سبب جوانسازی پوست نیز می گردد و از پیری جلوگیری می نماید همینطور بعد از اینکه از این محصول استفاده کردید زیبایی را در صورت می توانید احساس کنید.

مزایای استفاده از نخ لیفت و جوانسازی نوبل

 • این روش کم خطر بوده و در واقع می تواند تضمینی بر سلامتی شما باشد و در واقع آسیبی نمی تواند به سلامتی شما وارد نماید.
 • قبل از اینکه از این نخ استفاده شود احتیاجی به آمادگی ندارید.
 • برخلاف دیگر متدهای زیبایی، بعد از استفاده از این محصول، با سرعت بالا می توانید تغییرات را در صورت خود ببینید.
 • بعد از اینکه از این محصول استفاده نمودید به هیج عنوان زخم بر روی صورتتان به وجود نخواهد آمد.
 • نخ های نوبل را بعد از استفاده نمودید قابل لمس نمی باشد و با چشم قابل دیدن نیستند.
 • پوست نخ رو جذب می کند و از این طریق فرم را به پوست می دهد.

استفاده از نخ لیفت و جوانساز نوبل

نخ هایی که وارد پوست می شوند سبب ایجاد الاستین و کلاژن سازی می گردند. اگر می ترسید که ممکن است این نخ ها برای شما مضر باشند بهتر است بدانید که ترس ندارد و قبل از اینکه از این نخ ها استفاده کنید هیچ کاری نیازی نیست انجام دهید در واقع این روش بهترین در جهت جوانسازی می باشد.

کاربرد نخ لیفت و جوانسازی نوبل

مراقبت هایی که لازم است بعد از نخ لیفت و جوانسازی نوبل انجام دهید:

 • نگران هزینه ایی که می خواهید برای نخ لیفت بپردازید نباشید زیرا زیبایی که توسط این نخ بدست می آورید نگرانی موجود را از بین می برد ولی اگر می خواهید این زیبایی ماندگاری خوبی داشته باشد باید یک سری مراقبت هایی را انجام دهید تا کارهایی که انجام داده اید از بین نرود.
 • اگر بعد از اینکه از نخ لیفت استفاده کردید التهاب رخ داد از کمپرس سرد به مدت ۲۰ دقیقه بهره بگیرید.
 • این را توجه کنید که روی صورتتان به مدت ۲۱ روز ( سه هفته ) نخوابید و در واقع فشاری به صورتتان وارد نکنید.
 • بعد از اینکه از نخ لیفت استفاده کردید به مدت سه شب سرتان را ۳۰ درجه بگذارید.
 • لازم است بدانید هزینه ایی که شخص در جهت لیفت انجام می دهد به عوامل مختلفی بستگی دارد که می توانیم به نوع نخ لیفت و جوانساز، دستمزدی که برای پزشک متخصص در نظر گرفته شده و تعداد جلسات بستگی دارد.

اگر از نخ لیفت استفاده شود می تواند سبب آسیبی گردد؟

همانگونه که ذکر شد نخ های لیفت و جوانساز خطری برای شما ایجاد نمی کنند فقط یک مقداری ممکن می باشد سبب ایجاد التهاب گردد که می توان توسط یخ کاهش داد پس حتما به مواردی که در جهت مراقبت بعد از لیفت توسط نخ انجام شده است دقت کنید تا بتوانید نتیجه دلخواهی که می خواهید را بگیرید.

نخ لیفت و جوانساز نوبل

یکی از بهترین نوع نخ لیفت و جوانساز را می توانیم نوبل معرفی کنیم محصولی است برای کشور کره. در واقع محصولی بسیار پرطرفدار که دارای کیفیت عالی می باشد و ماندگاری خوبی نیز دارد.

لیفت یکی از روش هایی می باشد به صورت غیر تهاجمی که می توان برای مشکلات پوستی مورد استفاده قرار گیرد در واقع این روش درمانی می تواند بی خطر باشد. مشکلاتی مانند چین و چروک ها در بخش های مختلف صورت را می تواند درمان کند. این را بهتر است بدانید از این نخ برای لیفت بینی مورد استفاده قرار می گیرد.

حتما قبل از استفاده از نخ برای لیفت کردن صورت از پزشک مشورت لازم را بگیرید و تحقیقاتی در خصوص این محصول بدست آورید زیرا استفاده از این محصول در صورت نداشتن اطلاعات کافی می تواند عوارضی را به وجود بیاورد. حتما قبل از استفاده از نخ لیفت و جوانساز نوبل درباره مدت ماندگاری و مقدار تاثیرگذاری اطلاعاتی را بدست آورید.

تاثیراتی که نخ لیفت و جوانساز نوبل می تواند داشته باشند

همانگونه که گفته شد نخ لیفت و جوانساز نوبل از جمله نخ هایی است که پرطرفدار می باشد و این نخ توسط پزشکان در جهت لیفت انجام می شود. اگر لیفت توسط این نخ انجام گیرد می توان بعد از اینکه یک الی دو ماه گذشت تاثیر آن را مشاهده کرد و پوست شروع به کلاژن سازی می کند و مزایا و اثراتی خوبی را از خود به جای می گذارد. مدت ماندگاری که توسط این نخ می توان در نظر گرفت بالا بوده و به دوسال هم می رسد.

برای ساخت نخ های لیفت و جوانساز  از روش های نوین استفاده شده است که همین عاملی است تا بسیار پر استفاده قرار گرفته است. نخ های لیفت و جوانساز نوبل دارای مدل های متفاوتی می باشد که اگر بخواهیم به آن اشاره کنیم می توانیم به D 3، ۴D، ۶D، ۸D و D  ۱۲ اشاره کنیم.

سایز های مختلفی برای نخ لیفت و جوانساز نوبل وجود دارد که می توانیم ۱۹٫۳۸ میلی لیتر  تا ۱۹٫۵ میلی لیتر اشاره کنیم همینطور از این نخ برای کلاژنسازی پوست مورد استفاده قرار می گیرد.

از نخ های لیفت و جوانساز نوبل در جهت لیفت و همینطور آبرسانی مورد استفاده قرار می گیرد. از این نخ هها برای افزایش گردش خون مورد استفاده قرار می گیرد. نخ های لیفت و جوانساز نوبل دارای بافتی مستحکم و قوی هستند که برای پوست به وجود می آورند. استفاده از این نخ سبب ایجاد پوستی روشن و شفاف می گردد. عوارضی که این نخ می تواند داشته باشد کم می باشد.

Rate this post

این نوشته نخ لیفت و جوانسازی نوبل برای اولین بار ظاهر می شود در ژل هیالورونیک اسید و ۲۲۶۱۸۷۲۹ و فروش بوتاکس در شرکت نیک NIK CO.