معضل آلودگی دریا در پیش روی کشورها

از بین رفتن محیط زیست و تخریب منابع خدادادی که در طبیعت وجود دارد چند سالی است به یکی از پر چالش ترین معضلات در دنیا […]

The post معضل آلودگی دریا در پیش روی کشورها first appeared on انجمن شرکتهای حامی محیط زیست ایران.

از بین رفتن محیط زیست و تخریب منابع خدادادی که در طبیعت وجود دارد چند سالی است به یکی از پر چالش ترین معضلات در دنیا تبدیل شده است.

در سالهای اخیر ، کشورها به دلیل کسب سود و درآمد بیشتر اقدام به فروش اسلحه و صدور مجوز برای افرادی شدند که قصد شکار از جنگل ها را داشتند. همچنین در سالهای متعددی با صدور مجوزهای دیگری مانند قطع درختان جنگل امروزه منجز به نابودی حیات وحش و منابع طبیعی جنگل ها شده اند. بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری ، طی سالهای متمادی استفاده و بهره برداریهای گاهاً سوء استفاده گرانه منجر به نابودی یا انقراض نسل بسیاری از جانوران و پرندگان و گیاهان شده اند.

این اقدامات موجب شده است در کشور ما ایران نیز به ویژه در مناطق شمالی کشور ، شرکتهای مختلفی شروع به بهره برداری از جنگل های مازندران کرده اند و سالیانه چندین هکتار از جنگل های این ناحیه را مورد بهره برداری قرار می دهند که صدمات بسیاری به این نواحی وارد کرده است. فاجعه به قدری است که می توان گفت در برخی از مناطق ، وسعت جنگل به نصف رسیده و درختان ، گیاهان ، جانوران و پرندگان زیادی از بین رفته است. پس از جنگل ها هم اکنون نوبت به دریاها رسیده است.

دریای خزر به دلیل قرارگیری در شمال ایران ، پس از جنگل ها به شدت مورد توجه و بهره برداریهای افراطی گردشگران و افرادی که استفاده های اقتصادی از آن دارند قرار گرفته است. علاوه بر اینکه به طور افراطی ، مجوزهای رسمی و غیر رسمی برای بهره برداری از منابع آن صادر شده است ، گردشگرانی هم که تعدادشان نیز زیاد است منجر به آلودگی و از بین رفتن بیشتر جنگل ها و دریاها شده است.

متأسفانه در سالهای اخیر ، سازمانها و نهادهای کمی بوده اند که به مسئله آلودگی دریاها توجه کنند. درآمدهایی که از دریا به دست می آید موجب شده است توجه به نابودی آن کمتر مورد توجه قرار بگیرد. محصولات دریایی که برای صادرات بهره برداری می شود و هزاران منابع مختلفی که از دریا به دست می آید موجب شده چشمهای طمع کارانه نسبت به این منابع بیشتر شود ولی در عین حال کمترین بودجه ای برای حفاظت از این منابع اختصاص داده نشود.

این روند اگر ادامه پیدا کند ، نه تنها تهدیدهای زیادی برای حیات محیط زیست وجود خواهد داشت بلکه آلودگی دریاها منجر به خطرات جبران ناپذیر برای زندگی انسانها می شود. مرگ هزاران آبزی در دریای شمال و آلودگی هایی که گردشگران با رها کردن زباله های خود در آن مناطق ایجاد کرده اند تنها نمونه ای از این معضل است. با ادامه دار شدن این بهره برداریها و آلودگی ها قطعاً معضلات جدی تر و بیشتری برای دریاها پیش خواهد آمد که می تواند علاوه بر محیط زیست ، تهدید جدی برای زندگی مردم باشد. برای رهایی از این معضلات و کم کردن اثرات آنها بهتر است به توصیه هایی که در ادامه می آید عمل شود.

یک) تصویب قوانین سخت گیرانه

شاید سالهاست درباره محدود کردن بهره برداری از محیط زیست و دریاها صحبت می شود ، ولی تا زمانی که قوانین منسجم و در عین حال سخت گیرانه تصویب و اجرا نشوند تغییری مشاهده نخواهد شد.

دو) فرهنگ سازی

همه چیز با تصویب و تعیین قوانین سخت گیرانه نمی تواند به نتیجه مطلوب برسد. اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ سازی در خصوص حفاظت از محیط زیست نقش بسزایی دارد. همچنین ، افزایش آگاهی مردم از خطراتی که در محیط زیست ایجاد می کنند و هدایت و راهنمایی رفتارهای آنها به سمتی که به محافظت از محیط زیست منجر شود نقش مهمی دارد.

انجمن محیط زیست

The post معضل آلودگی دریا در پیش روی کشورها first appeared on انجمن شرکتهای حامی محیط زیست ایران.