وفادار بودن کارمندان و اهمیت آن

کارمندان و کارکنان یک شرکت را می توانیم از ارکان اصلی هر سازمان و شرکتی بدانیم. میزان تخصص ، مهارت و کارآمدی آنها می تواند موقعیت یک شرکت را به خوبی بهبود ببخشد و یا در صورت عدم وجود این ویژگی ها ، شاهد افت عملکرد یک شرکت یا سازمان خواهیم بود. همه کارمندان یک […]

The post وفادار بودن کارمندان و اهمیت آن appeared first on بازاریابی , مشاور بازاریابی , آموزش بازاریابی | پارک بازاریابی ایران.

کارمندان و کارکنان یک شرکت را می توانیم از ارکان اصلی هر سازمان و شرکتی بدانیم. میزان تخصص ، مهارت و کارآمدی آنها می تواند موقعیت یک شرکت را به خوبی بهبود ببخشد و یا در صورت عدم وجود این ویژگی ها ، شاهد افت عملکرد یک شرکت یا سازمان خواهیم بود.

همه کارمندان یک شرکت یا سازمان نیز از زمانهای گذشته تا کنون تصور می کنند که در صورتی که نسبت به سازمان یا شرکت خود وفادار باشند می توانند پاداشها و مزایای خوبی را از کارفرمایان خود به دست آورند. اگر به ساختار شرکتها نگاه کنیم خواهیم دید که این انتظار و نگرش کارکنان در خصوص شرکتهای امروزی نادرست به نظر می رسد. شاید این تصور می توانست در سالهای گذشته یک تصور درستی باشد ولی امروزه به دلیل تغییراتی که در فضای کسب و کارها ایجاد شده است دیگر نمی تواند چندان تصور درستی باشد.

از آنجایی که امروزه شرکتهای کوچک در حال ادغام شدن با شرکتهای بزرگ هستند پس نمی توان وفاداری کارمندان را مانند گذشته تصور کرد. این شرکتها بزرگ از نظر ساختار ، هدف ، عملکرد و ارتباط با کارکنان و مشتریان خود تفاوت عمده ای با شرکتها کوچک و قدیمی دارند. به همین دلیل در اغلب مواقع شاهد این هستیم که این شرکتهای بزرگ به جای تمرکز بر نگهداری و حفظ کارکنان خود و دادن پاداش برای حفظ آنها معمولاً کارکنان خود را به صورت موقت استخدام می کنند.

این روند از شرکتهایی که در کشورهای آمریکایی بودند شروع شد ولی هم اکنون بسیاری از شرکتهای اروپایی و آسیایی نیز این کار را انجام می دهند.

البته این روند یک پدیده یک سویه نیست ، بلکه همانطور که وفاداری شرکتها و سازمانها به کارکنانشان کمتر شده است ، از طرف مقابل ، وفاداری کارکنان نیز نسبت به آنها کاهش پیدا کرده است. یعنی کارکنان شرکتها نیز به دنبال بهترین موقعیت هستند و بیشتر حالت سود و زیان یک ارتباط را در نظر می گیرند و در صورتی که بتوانند در شرکت دیگری به مزایای بیشتری دست پیدا کنند احتمال آن بسیار زیاد است که شرکت یا سازمان خود را رها کنند و به سمت شرکتهایی که مزایای بیشتری به آنها می دهند گرایش پیدا کنند.

این نوع ارتباط جدید که بین کارکنان و شرکتها و سازمانها به وجود آمده است بارها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و نتایج به دست آمده به خوبی تأیید می کنند که امروزه ارتباط بین کارکنان و شرکتها بر مبنای سود و زیانی است که از این ارتباط به دست می آورند. در این تحقیقات ، نشان داده شده است که اکثر کارکنان بر این باور هستند که وفاداری افراد نسبت به شرکتها و سازمانها به طور معناداری کاهش پیدا کرده است.

از نظر مشاوره بازاریابی ، شاید در ابتدای گسترش این گونه ارتباطات ، افراد و سازمانها به دنبال منافع خود بودند و تصور می کردند که می توانند با تمرکز کمتر بر این مسئله ، سود بیشتری به دست آورند. اما تجربه به مرور نشان داد که عدم وفاداری کارکنان به شرکتها و سازمانها می تواند برای آنها عواقب بدی به همراه داشته باشد. به همین دلیل است که امروزه در رفتارهای سازمانی به کارآفرینان و کارفرمایان آموزش داده می شود که چطور می توانند میزان وفاداری و انگیزه کارکنان را افزایش دهند.

مسئله مهم در این میان این است که هم بتوانیم وفاداری کارکنان را افزایش دهیم و از طرفی بتوانیم یک فضای رقابتی ایجاد کنیم و بتوانیم در دنیای رقابت جهانی باقی بمانیم. تکنیک ها و روشهای مختلفی امروزه معرفی شده است که به شرکتها و سازمانها کمک می کند که علاوه بر حفظ و نگهداری کارکنان خود بتوانند در بازارها باقی بمانند و حالت رقابتی خود را حفظ کنند.

نظر شما

The post وفادار بودن کارمندان و اهمیت آن appeared first on بازاریابی , مشاور بازاریابی , آموزش بازاریابی | پارک بازاریابی ایران.