آیا می دانید انسانها چگونه موجب تخریب زیستگاه پرندگان می شوند ؟

پرندگان به عنوان بخشی از زیستگاه جانوری در کره زمین ، اهمیت حیاتی و فوق العاده ای در حیات وحش و زندگی انسانها دارند. در مقالات […]

The post آیا می دانید انسانها چگونه موجب تخریب زیستگاه پرندگان می شوند ؟ first appeared on انجمن شرکتهای حامی محیط زیست ایران.

پرندگان به عنوان بخشی از زیستگاه جانوری در کره زمین ، اهمیت حیاتی و فوق العاده ای در حیات وحش و زندگی انسانها دارند.

در مقالات قبلی به فوایدی که زیست گاه های پرندگان و حضور آنها در زندگی انسانها و زیست گاه سایر حیوانات می تواند داشته باشد اشاره کردیم. از آنجایی که این مسئله از اهمیت زیادی برخودار است و امروزه متأسفانه انسانها در تخریب این زیستگاه ها نقش زیادی دارند قصد داریم در این مقاله به اقداماتی که انسانها انجام می دهند که در نتیجه به تخریب زیستگاه های پرندگان منجر می شود بپردازیم.

شناسایی این عوامل می تواند ما را نسبت به این مسئله آگاه و حساس تر سازد و از طرف دیگر راهکارهای حفظ آن را به ما بیاموزد. نقش انسان یا فعالیتهای انسانی که منجر به تخریب زیستگاه پرندگان می شود را در عوامل زیر می توان خلاصه کرد:

یک) از بین رفتن مواد غذایی پرندگان

اغلب پرندگان ، مواد غذایی را که در فصل زمستان به آن احتیاج دارند در فصل بهار و تابستان جمع آوری کرده و آن را در نقطه ای از زیستگاه خود ذخیره می کنند. جالب است بدانید در بسیاری از اوقات پرندگان محل ذخیره مواد غذایی را از یاد می برند.

این مواد غذایی که غالباً شامل دانه هایی است که پرندگان در دل زمین قرار داده اند  پس از مدتی می روید و تبدیل به پوشش گیاهی منطقه می شود. بسیاری از درختان و پوششهای گیاهی که در طبیعت مشاهده می کنید به طور طبیعی و در اثر شعوری که در طبیعت وجود دارد یا همین چرخه هایی که یک نمونه از آن گفته شد بوجود آمده اند.

گاهی نیز پرندگان به محل ذخیره سازی دانه ها باز می گردند ولی دانه ای که ذخیره کرده بودند را نمی یابند که در اکثر مواقع به دلیل مداخلاتی است که انسانها در محیط زیست به وجود می آورند. همین اقدامات انسانها و دخل و تصرف در زندگی طبیعی پرندگان و زیستگاه های طبیعی ،  زمینه ساز از بین رفتن پرندگان یا کوچ آنها به سایر مناطق می شود.

دو) افزایش آلودگی های مختلف

حضور پرندگان در مناطق مختلف می تواند موجب گسترش فضاهای سبز در آن مناطق شود. همانطور که در گزینه یک به آن اشاره شد دانه هایی که پرندگان در دل زمین می کارند پس از مدتی سبز می شوند و هم اکنون بسیاری از درختان که در کره زمین وجود دارند حاصل همین تلاش پرندگان بوده است. بنابراین پرندگان از این طریق به کاهش آلودگی هوا بسیار کمک می کنند. همچنین حضور پرندگان در یک منطقه موجب از بین رفتن آفتهای مختلف گیاهی خواهد شد که به نوبه خود به تمیز شدن زیستگاه های انسانها و حیوانات بسیار کمک خواهد کرد.

سه) از بین رفتن تعادل محیط زیست

تخریبهایی که انسانها در محل عبور آبها ، جنگل ها و سایر زیستگاه های پرندگان به وجود می آورند موجب می شود تعادل اکولوژیکی آن منطقه از بین برود. استفاده های بی رویه انسانها در بسیاری از اوقات موجب تخریب این مناطق می شود و تعادل زیستگاه در آن منطقه را به طور کامل به هم می زند و موجب از بین رفتن یا کوچ  پرندگان آن منطقه می شود. با کوچ حیوانات و پرندگان ، تنوع زیستی منطقه نیز کاهش پیدا می کند. در حالی که حضور پرندگان در یک منطقه در غنی سازی محیط زیست بسیار موثر است.

چهار) توجه به اعمال انسانها

بهتر است با توجه به موارد ذکر شده در بالا ، نسبت به رفتارهایی که موجب از بین رفتن زیستگاه پرندگان می شود حساس تر شویم. می توانیم کمپین های مختلفی را با این هدف راه اندازی کرده که هم نسبت به رفتارهایی که موجب تخریب زیستگاه پرندگان می شود و هم نسبت به رفتارهایی که می توانند برای غنی کردن این زیستگاه ها انجام دهند آگاه سازیم.

بهتر است افراد مختلف از قبیل کودکان ، بزرگسالان ، صاحبان مشاغل مختلف در این کمپین ها مشارکت کنند و نسبت به نقش خود در تخریب و هم بازسازی و مسئولیتهای خود نسبت به زیستگاه های طبیعی آگاه شوند.

The post آیا می دانید انسانها چگونه موجب تخریب زیستگاه پرندگان می شوند ؟ first appeared on انجمن شرکتهای حامی محیط زیست ایران.