عکاسی پانوراما Panoramic photography

تعریف عکاسی پانوراما Panoramic photography و همچنین آموزشی عکاسی پاناروما به همراه جزئیات عکاسی پاناروما موضوع این مقاله عکاسی صنعتی و تبلیغاتی است. عکاسی پانوراما تهیه […]

تعریف عکاسی پانوراما Panoramic photography و همچنین آموزشی عکاسی پاناروما به همراه جزئیات عکاسی پاناروما موضوع این مقاله عکاسی صنعتی و تبلیغاتی است.

عکاسی پانوراما تهیه تصویری می‌باشد که محدوده دید را به طور چشمگیر و برجسته‌ای گسترده‌تر از آن چیزی که در یک نما و پلان تولید می‌شود ، نمایش می‌دهد. تصاویر پانوراما به سبب نشان دادن موارد جزئی زیادتر ، موجب نزدیکی مشاهده کننده به تصویر ، جو و محیط عکاسی می‌شود ، به طوری که گویا خود مشاهده کننده در فضا و مکان مورد نظر حضور داشته است. به طور کلی بیشتر کاربرد عکاسی پاناروما در عکاسی تبلیغاتی است نسبت به عکاسی صنعتی

به منظور تولید یک تصویر پانوراما عکاس تعدادی تصویر با ناحیه و مرزهای مشترک و مقارن شده با یکدیگر تهیه می‌نماید و آنگاه با برنامه‌های رایانه مخصوص تنظیم و ویراستاری تصویر ، همه‌ی تصاویر گرفته شده را در کنار یکدیگر جای می‌دهد.

این نوع تصاویر داده‌ها و معلومات ، موارد جزئی و روشنی زیادتری را نشان می‌دهند.زمانی که ۳ تصویر را در کنار یکدیگر می‌گذارید در حقیقت شما شفافیت و کیفیت تصویر را معادل ۳ درجه افزایش داده‌اید و این بدان معناست که خاصیت آگراندیسمان تمام تصویر هم ۳ درجه افزایش یافته است.

تنظیمات و تجهیزات مورد نیاز برای عکاسی پانوراما

در شروع کار به یک سه پایه به همراه یک وسیله‌ی ترازیاب نیاز است. تا قادر باشید باملایمت و به طور دقیق دوربین را به منظور عکاسی از قسمت‌های مختلف موضوع و هدف مورد نظر و ایجاد تصویر پانورامایی حرکت دهید. در نخستین گام الزامیست که سه پایه را تزار و آنگاه دوربین را روی آن قرار دهید. در اغلب دوربین‌های نیکون امکان تراز ضمنی خط عرضی با عنوان امکان پذیر است که این قابلیت عکاسی را برای شما آسان‌تر می‌سازد. در صورتی که دوربین عکاسی شما از این خاصیت برخوردار نیست قادرید در این شرایط از ترازیاب‌های مینی بهره بگیرید.

در اغلب تصاویر پانوراما مناسب‌ترین شیوه‌ی عکاسی به صورت ایستاده و قائم می‌باشد ، زیرا در این حالت میدان لازم و زیادی در جهت برش زدن عکس‌ها دارید. ابتدا حالت‌های مختلف را امتحان کنید و پس از آن حالت مناسب را بررسی و انتخاب نمایید.

نور در عکاسی پاناروما

به منظو عکاسی از سوژه  ، نوردهی را برطبق نورانی‌ترین قسمت هدف مورد نظر اعمال نمایید و زمان نوردهی و عدد دیافراگم را مشخص نمایید. آنگاه یک عکاسی امتحانی انجام دهید تا بفهمید میزان نوردهی تصویر از پیشینه نمای مطلوبی برخوردار است یا خیر. علاوه بر این قادرید از حالات نورسنجی ماتریسی در دوربین‌های امروزی و یا نیکون ، به منظور سنجش میزان نوردهی بهره بگیرید.

زمانی که به ترتیب و چارچوب درست و تنظیم دقیق دوربین دست یافتید عکاسی پانوراما آغاز می‌گردد. از این تنظیمات ثابت در جهت عکاسی از هر قسمت موضوع و هدف مورد نظر بهره بگیرید.

شماره دیافراگم در عکاسی پاناروما

غالباً عدد دیافراگم ۱۶ و ۲۲ برای عمق میدان مطلوب به کارگرفته می‌شود.

وایت بالانس

توصیه عکس برداران حرفه‌ای به کارگیری نور طبیعی و یا خودکار می‌باشد. در صورتی که از برنامه‌های رایانه‌ای پیشرفته و امروزی به منظور تلفیق و همپوشانی تصاویر بهره می‌گیرید ، حالت خودکار را به بگیرید. وگرنه به منظور یقین و ثقه زیادتر ، بیشتر نور سفید ا بر روی نور طبیعی و روز تنظیم نمایید. مساله اصلی در عکاسی پانوراما تغییر نکردن تنظیمات در ضمن عکاسی و برای همه‌ی قسمت‌های تصاویر عکاسی شده است.

عدسی و لنز دوربین در عکاسی پاناروما (دیافراگم عکاسی Diaphragm چیست؟)

عدسی که در عکاسی به کار می‌گیرید بر اندازه مقارن شدن تصاویر با یکدیگر اثرگذاری خواهد داشت. با لنز ۵۰ و یا طول کانونی زیادتر ، ۲۵% مقارن شدن و روی هم قرارگیری تصاویر مطلوب خواهد بود. ولی در صورتی که با لنز زیر ۵۰ و با طول کانونی پایین‌تر عکاسی را انجام می‌دهید ۵۰% مقارن شدن و روی هم قرارگیری تصاویر انتخاب خوبی خواهد بود. فراموش نکنید با هر نوع لنزی که عکاسی را انجام می‌دهید ، می‌بایست تنظیمات فاصله کانونی بصورت دستی و با تراز فاصله کانونی بر روی حداکثر و نامتناهی ، از این مساله که در تصاویر  فاصله کانونی بر روی قسمت‌های گوناگونی قرار بگیرد پیشگیری کنید.

ایزو

هرگز تنظیمات حساسیت نور را در عکاسی پانوراما در حالت خودکار قرار ندهید. چرا که  در این حالت ، در صورتی که تنظیمات نور عوض شود اختلافات و دگرگونی‌های غیرقابل انتظاری را در تصاویر موجود مشاهده خواهیم کرد.

در دنباله‌ی عکاسی برنامه‌های رایانه‌ی مخصوص تلفیق و همپوشانی تصاویر را اعمال می‌کنند. با وجود آنکه هر برنامه شیوه‌ی خاص خود را داراست اما در مجموع هر برنامه با یافتن نقاط و عناصر مشابه در تصاویر آنان را در کنار هم تنظیم می‌نماید. بعد از پایان کار نیز قادرید تصاویر را در ابعاد مورد نظر برش بزنید.


عکاسی هوایی یا عکاسی از بالا یا هلی شات

عکاسی مدلینگ حرفه ای Modeling Photography

عکاسی با سرعت بالا و عکاسی با سرعت پایین

مزایای عکاسی صنعتی

عکاسی پانوراما Panoramic photography

تعریف عکاسی پانوراما Panoramic photography و همچنین آموزشی عکاسی پاناروما به همراه جزئیات عکاسی پاناروما موضوع این مقاله عکاسی صنعتی و تبلیغاتی است. عکاسی پانوراما تهیه […]

تعریف عکاسی پانوراما Panoramic photography و همچنین آموزشی عکاسی پاناروما به همراه جزئیات عکاسی پاناروما موضوع این مقاله عکاسی صنعتی و تبلیغاتی است.

عکاسی پانوراما تهیه تصویری می‌باشد که محدوده دید را به طور چشمگیر و برجسته‌ای گسترده‌تر از آن چیزی که در یک نما و پلان تولید می‌شود ، نمایش می‌دهد. تصاویر پانوراما به سبب نشان دادن موارد جزئی زیادتر ، موجب نزدیکی مشاهده کننده به تصویر ، جو و محیط عکاسی می‌شود ، به طوری که گویا خود مشاهده کننده در فضا و مکان مورد نظر حضور داشته است. به طور کلی بیشتر کاربرد عکاسی پاناروما در عکاسی تبلیغاتی است نسبت به عکاسی صنعتی

به منظور تولید یک تصویر پانوراما عکاس تعدادی تصویر با ناحیه و مرزهای مشترک و مقارن شده با یکدیگر تهیه می‌نماید و آنگاه با برنامه‌های رایانه مخصوص تنظیم و ویراستاری تصویر ، همه‌ی تصاویر گرفته شده را در کنار یکدیگر جای می‌دهد.

این نوع تصاویر داده‌ها و معلومات ، موارد جزئی و روشنی زیادتری را نشان می‌دهند.زمانی که ۳ تصویر را در کنار یکدیگر می‌گذارید در حقیقت شما شفافیت و کیفیت تصویر را معادل ۳ درجه افزایش داده‌اید و این بدان معناست که خاصیت آگراندیسمان تمام تصویر هم ۳ درجه افزایش یافته است.

تنظیمات و تجهیزات مورد نیاز برای عکاسی پانوراما

در شروع کار به یک سه پایه به همراه یک وسیله‌ی ترازیاب نیاز است. تا قادر باشید باملایمت و به طور دقیق دوربین را به منظور عکاسی از قسمت‌های مختلف موضوع و هدف مورد نظر و ایجاد تصویر پانورامایی حرکت دهید. در نخستین گام الزامیست که سه پایه را تزار و آنگاه دوربین را روی آن قرار دهید. در اغلب دوربین‌های نیکون امکان تراز ضمنی خط عرضی با عنوان امکان پذیر است که این قابلیت عکاسی را برای شما آسان‌تر می‌سازد. در صورتی که دوربین عکاسی شما از این خاصیت برخوردار نیست قادرید در این شرایط از ترازیاب‌های مینی بهره بگیرید.

در اغلب تصاویر پانوراما مناسب‌ترین شیوه‌ی عکاسی به صورت ایستاده و قائم می‌باشد ، زیرا در این حالت میدان لازم و زیادی در جهت برش زدن عکس‌ها دارید. ابتدا حالت‌های مختلف را امتحان کنید و پس از آن حالت مناسب را بررسی و انتخاب نمایید.

نور در عکاسی پاناروما

به منظو عکاسی از سوژه  ، نوردهی را برطبق نورانی‌ترین قسمت هدف مورد نظر اعمال نمایید و زمان نوردهی و عدد دیافراگم را مشخص نمایید. آنگاه یک عکاسی امتحانی انجام دهید تا بفهمید میزان نوردهی تصویر از پیشینه نمای مطلوبی برخوردار است یا خیر. علاوه بر این قادرید از حالات نورسنجی ماتریسی در دوربین‌های امروزی و یا نیکون ، به منظور سنجش میزان نوردهی بهره بگیرید.

زمانی که به ترتیب و چارچوب درست و تنظیم دقیق دوربین دست یافتید عکاسی پانوراما آغاز می‌گردد. از این تنظیمات ثابت در جهت عکاسی از هر قسمت موضوع و هدف مورد نظر بهره بگیرید.

شماره دیافراگم در عکاسی پاناروما

غالباً عدد دیافراگم ۱۶ و ۲۲ برای عمق میدان مطلوب به کارگرفته می‌شود.

وایت بالانس

توصیه عکس برداران حرفه‌ای به کارگیری نور طبیعی و یا خودکار می‌باشد. در صورتی که از برنامه‌های رایانه‌ای پیشرفته و امروزی به منظور تلفیق و همپوشانی تصاویر بهره می‌گیرید ، حالت خودکار را به بگیرید. وگرنه به منظور یقین و ثقه زیادتر ، بیشتر نور سفید ا بر روی نور طبیعی و روز تنظیم نمایید. مساله اصلی در عکاسی پانوراما تغییر نکردن تنظیمات در ضمن عکاسی و برای همه‌ی قسمت‌های تصاویر عکاسی شده است.

عدسی و لنز دوربین در عکاسی پاناروما (دیافراگم عکاسی Diaphragm چیست؟)

عدسی که در عکاسی به کار می‌گیرید بر اندازه مقارن شدن تصاویر با یکدیگر اثرگذاری خواهد داشت. با لنز ۵۰ و یا طول کانونی زیادتر ، ۲۵% مقارن شدن و روی هم قرارگیری تصاویر مطلوب خواهد بود. ولی در صورتی که با لنز زیر ۵۰ و با طول کانونی پایین‌تر عکاسی را انجام می‌دهید ۵۰% مقارن شدن و روی هم قرارگیری تصاویر انتخاب خوبی خواهد بود. فراموش نکنید با هر نوع لنزی که عکاسی را انجام می‌دهید ، می‌بایست تنظیمات فاصله کانونی بصورت دستی و با تراز فاصله کانونی بر روی حداکثر و نامتناهی ، از این مساله که در تصاویر  فاصله کانونی بر روی قسمت‌های گوناگونی قرار بگیرد پیشگیری کنید.

ایزو

هرگز تنظیمات حساسیت نور را در عکاسی پانوراما در حالت خودکار قرار ندهید. چرا که  در این حالت ، در صورتی که تنظیمات نور عوض شود اختلافات و دگرگونی‌های غیرقابل انتظاری را در تصاویر موجود مشاهده خواهیم کرد.

در دنباله‌ی عکاسی برنامه‌های رایانه‌ی مخصوص تلفیق و همپوشانی تصاویر را اعمال می‌کنند. با وجود آنکه هر برنامه شیوه‌ی خاص خود را داراست اما در مجموع هر برنامه با یافتن نقاط و عناصر مشابه در تصاویر آنان را در کنار هم تنظیم می‌نماید. بعد از پایان کار نیز قادرید تصاویر را در ابعاد مورد نظر برش بزنید.


عکاسی هوایی یا عکاسی از بالا یا هلی شات

عکاسی مدلینگ حرفه ای Modeling Photography

عکاسی با سرعت بالا و عکاسی با سرعت پایین

مزایای عکاسی صنعتی

عکاسی هوایی یا عکاسی از بالا یا هلی شات

عکاسی هوایی یکی از حوزه‌های عکاسی صنعتی به حساب می‌آید که دارای فنون و شیوه‌هایی می‌باشد که به وسیله آن نواحی گوناگون سطح زمین در بلندی […]

عکاسی هوایی یکی از حوزه‌های عکاسی صنعتی به حساب می‌آید که دارای فنون و شیوه‌هایی می‌باشد که به وسیله آن نواحی گوناگون سطح زمین در بلندی و فرازی عکاسی انجام می‌گیرد.

غالباً این نوع تصاویر در ارتفاعات و در هواپیما عکاسی می‌شوند. عکاسی هوایی دربرگیرنده‌ی همه‌ی تصاویری است که از کل مشخصه‌های روی زمین از وقایع و فراز و نشیب‌ها تا ساختمان‌ها و ترکیب‌بندی‌ها و به علاوه عکاسی از فعالیت‌های نظامی را هم در برمی‌گیرد و غالباً به وسیله‌ی دوربین‌ها و تجهیزات ویژه‌ای تولید می‌گردند.

انواع عکاسی هوایی

تصاویر هوایی با نظر به نحوه و چگونگی عکاسی و کاربردهایی که در این خصوص دارند به دو گروه اصلی دسته بندی می‌شوند. هر کدام از این نوع تصاویر به وسیله تجهیزات پیشرفته و با شیوه و فنون حرفه‌ای توسط عکاسان این حوزه تولید می‌گردند.

  • عکاسی هوایی عمودی

در این حالت از عکاسی کانون و پایه‌ی دوربینی که به منظور عکاسی آماده شده است در قیاس با سطح زمین به حالت قائم قرار گرفته می‌شود. این حالت از تصاویر هوایی رایج‌ترین شکل تصویر هوایی به شمار می‌آیند.

  • عکاسی هوایی افقی

در این حالت از عکاسی هوایی محور دوربین به گونه‌ای تمام به حالت افقی قرار گرفته است و در تصاویر عکاسی شده عرض مورد نظر تماماً مشهود و نمودار می‌باشد.

انجام عکاسی هوایی

عکاسی هوایی یا هلی شات توسط یک دوربین پیشرفته که به سمت زمین در بالن و یا هوانورد افراشته شده است ، انجام می‌شود. نحوه قرار گیری دوربین ، مدار و جهت راه‌هایی هوایی حرکت در هوا ، اوج‌گیری و بلندی از سطح زمین به گونه‌ای طرح ریزی و مدل سازی می‌شود که تصویر دلخواه تولید گردد. آنگاه دوربین به صورت خودکار در بازه و مسافت و ارتفاعات مشخص از سوژه عکاسی می‌کند. در گوشه‌ی تصویر هوایی تهیه شده شماره تصویر ، فوکوس لنز دوربین ، بلندی از سطح زمین ، مقیاس نسبی تصاویر ، زمان عکاسی و موقعیت و جهت کانون نوری با سطح زمین درج می‌شود. غالباً تصاویر هوایی در سایز و ابعاد ۲۳*۲۳ تهیه می‌شوند.

انواع دوربین‌های مورداستفاده در عکاسی هوایی

دوربین‌ها یکی از کلیدی‌ترین و مهم‌ترین ابزار و امکانات به مظور تولید تصاویر هوایی استاندرد هستند. این مدل از دوربین‌ها غالباً سطح و اندازه‌ی گسترده‌تری در مقایسه با دوربین‌های عادی دارند و از فوکوس دقیق‌تری برخوردارند. لنزهای به کار گرفته شده در این مدل از دوربین‌ها متریک هستند. این نوع دوربین‌ها برخوردار از لنزهای متریک با انحنا و قوس پایدار و بدون حرکت و از ۲۰ میکرون نیز کوچکتر می‌باشند.

  • دوربین‌های آنالوگ

دوربین‌های آنالوگ دستگاهی برای ثبت عکس بر روی فیلم عکاسی می‌باشد. سایز تصاویر در این دسته از دوربین‌ها غالباً ۲۳*۲۳ است. این دوربین‌ها  از ۵ بخش هسته‌ای و کلیدی ، ساق الحاق به قاب و تنه ، لنز و قاب و تنه‌ی دوربین ، دستگاه مهار و پایش دوربین ، محفظه‌ی فیلم و چشم رهیابی دوربین تشکیل شده‌اند.

  • دوربین‌های رقومی

این مدل‌ از دوربین‌های امروزی ، در نوع گوناگون با نمایش خطی و نمایش سطحی وجود دارند. دوربین‌های نمایش خطی بسیار مشابه به دستگاه‌های عکاسی ماهواره‌ای عمل می‌کنند و به منظور بهره‌گیری از آن‌ها به دستگاه‌ها و ابزارهای تشخیص وضعیت و محل ماهواره‌ای احتیاج می‌باشد. دوربین‌های نمایش سطحی خیلی مشابه دوربین‌های آنالوگ عمل می‌نمایند. استفاده از دستگاه تشخیص وضعیت و محل ماهواره‌ای با آن که امتیازاتی دارد ولی در این مدل از دوربین‌ها الزامی نمی‌باشد.

مزایا و معایب عکاسی هوایی

از فواید عکاسی هوایی یا هلی شات نشان دادن همه‌ی وقایع سطح زمین ، راحت‌تر و کم قیمت بودن تولید آن ، تهیه فوری تصویر و نشان دادن همه‌ی نواحی ناپیدا و تاریک مورد احتیاج و به علاوه نشان دادن تصویر حقیقی ارتفاعات و وقایع زمین را می‌توان نام برد.

از نقایص و مشکلات عکاسی هوایی یا هلی شات می‌توان به تغییر کردن مقیاس تصاویر ، به گونه‌ای که هر اندازه از کانون تصویر فاصله می‌گیریم مقیاس هم دچار دگرگونی در تمام نواحی می‌شود و همچنین ممکن است وقایع و موارد جزئی به وسیله وقایع گسترده‌تر و عظیم‌تر مخفی گردد و بدین صورت در عکس‌های عکاسی شده قابل مشاهده و واضح نباشند. تصاویری که در عکاسی هوایی یا هلی شات تهیه می‌شوند احتیاج به تعلیمات و تمرین‌های ویژه و عکاسان حرفه‌ای دارد و در جهت فعالیت در این شاخه احتیاج به تجهیزات و ابزاهای حرفه‌ای و پیشرفته‌ای می‌باشد.


موضوعات مرتبط :

عکاسی مدلینگ حرفه ای Modeling Photography

عکاسی با سرعت بالا و عکاسی با سرعت پایین

عکس صنعتی چیست؟

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی حرفه ای

عکاسی هوایی یا عکاسی از بالا یا هلی شات

عکاسی هوایی یکی از حوزه‌های عکاسی صنعتی به حساب می‌آید که دارای فنون و شیوه‌هایی می‌باشد که به وسیله آن نواحی گوناگون سطح زمین در بلندی […]

عکاسی هوایی یکی از حوزه‌های عکاسی صنعتی به حساب می‌آید که دارای فنون و شیوه‌هایی می‌باشد که به وسیله آن نواحی گوناگون سطح زمین در بلندی و فرازی عکاسی انجام می‌گیرد.

غالباً این نوع تصاویر در ارتفاعات و در هواپیما عکاسی می‌شوند. عکاسی هوایی دربرگیرنده‌ی همه‌ی تصاویری است که از کل مشخصه‌های روی زمین از وقایع و فراز و نشیب‌ها تا ساختمان‌ها و ترکیب‌بندی‌ها و به علاوه عکاسی از فعالیت‌های نظامی را هم در برمی‌گیرد و غالباً به وسیله‌ی دوربین‌ها و تجهیزات ویژه‌ای تولید می‌گردند.

انواع عکاسی هوایی

تصاویر هوایی با نظر به نحوه و چگونگی عکاسی و کاربردهایی که در این خصوص دارند به دو گروه اصلی دسته بندی می‌شوند. هر کدام از این نوع تصاویر به وسیله تجهیزات پیشرفته و با شیوه و فنون حرفه‌ای توسط عکاسان این حوزه تولید می‌گردند.

  • عکاسی هوایی عمودی

در این حالت از عکاسی کانون و پایه‌ی دوربینی که به منظور عکاسی آماده شده است در قیاس با سطح زمین به حالت قائم قرار گرفته می‌شود. این حالت از تصاویر هوایی رایج‌ترین شکل تصویر هوایی به شمار می‌آیند.

  • عکاسی هوایی افقی

در این حالت از عکاسی هوایی محور دوربین به گونه‌ای تمام به حالت افقی قرار گرفته است و در تصاویر عکاسی شده عرض مورد نظر تماماً مشهود و نمودار می‌باشد.

انجام عکاسی هوایی

عکاسی هوایی یا هلی شات توسط یک دوربین پیشرفته که به سمت زمین در بالن و یا هوانورد افراشته شده است ، انجام می‌شود. نحوه قرار گیری دوربین ، مدار و جهت راه‌هایی هوایی حرکت در هوا ، اوج‌گیری و بلندی از سطح زمین به گونه‌ای طرح ریزی و مدل سازی می‌شود که تصویر دلخواه تولید گردد. آنگاه دوربین به صورت خودکار در بازه و مسافت و ارتفاعات مشخص از سوژه عکاسی می‌کند. در گوشه‌ی تصویر هوایی تهیه شده شماره تصویر ، فوکوس لنز دوربین ، بلندی از سطح زمین ، مقیاس نسبی تصاویر ، زمان عکاسی و موقعیت و جهت کانون نوری با سطح زمین درج می‌شود. غالباً تصاویر هوایی در سایز و ابعاد ۲۳*۲۳ تهیه می‌شوند.

انواع دوربین‌های مورداستفاده در عکاسی هوایی

دوربین‌ها یکی از کلیدی‌ترین و مهم‌ترین ابزار و امکانات به مظور تولید تصاویر هوایی استاندرد هستند. این مدل از دوربین‌ها غالباً سطح و اندازه‌ی گسترده‌تری در مقایسه با دوربین‌های عادی دارند و از فوکوس دقیق‌تری برخوردارند. لنزهای به کار گرفته شده در این مدل از دوربین‌ها متریک هستند. این نوع دوربین‌ها برخوردار از لنزهای متریک با انحنا و قوس پایدار و بدون حرکت و از ۲۰ میکرون نیز کوچکتر می‌باشند.

  • دوربین‌های آنالوگ

دوربین‌های آنالوگ دستگاهی برای ثبت عکس بر روی فیلم عکاسی می‌باشد. سایز تصاویر در این دسته از دوربین‌ها غالباً ۲۳*۲۳ است. این دوربین‌ها  از ۵ بخش هسته‌ای و کلیدی ، ساق الحاق به قاب و تنه ، لنز و قاب و تنه‌ی دوربین ، دستگاه مهار و پایش دوربین ، محفظه‌ی فیلم و چشم رهیابی دوربین تشکیل شده‌اند.

  • دوربین‌های رقومی

این مدل‌ از دوربین‌های امروزی ، در نوع گوناگون با نمایش خطی و نمایش سطحی وجود دارند. دوربین‌های نمایش خطی بسیار مشابه به دستگاه‌های عکاسی ماهواره‌ای عمل می‌کنند و به منظور بهره‌گیری از آن‌ها به دستگاه‌ها و ابزارهای تشخیص وضعیت و محل ماهواره‌ای احتیاج می‌باشد. دوربین‌های نمایش سطحی خیلی مشابه دوربین‌های آنالوگ عمل می‌نمایند. استفاده از دستگاه تشخیص وضعیت و محل ماهواره‌ای با آن که امتیازاتی دارد ولی در این مدل از دوربین‌ها الزامی نمی‌باشد.

مزایا و معایب عکاسی هوایی

از فواید عکاسی هوایی یا هلی شات نشان دادن همه‌ی وقایع سطح زمین ، راحت‌تر و کم قیمت بودن تولید آن ، تهیه فوری تصویر و نشان دادن همه‌ی نواحی ناپیدا و تاریک مورد احتیاج و به علاوه نشان دادن تصویر حقیقی ارتفاعات و وقایع زمین را می‌توان نام برد.

از نقایص و مشکلات عکاسی هوایی یا هلی شات می‌توان به تغییر کردن مقیاس تصاویر ، به گونه‌ای که هر اندازه از کانون تصویر فاصله می‌گیریم مقیاس هم دچار دگرگونی در تمام نواحی می‌شود و همچنین ممکن است وقایع و موارد جزئی به وسیله وقایع گسترده‌تر و عظیم‌تر مخفی گردد و بدین صورت در عکس‌های عکاسی شده قابل مشاهده و واضح نباشند. تصاویری که در عکاسی هوایی یا هلی شات تهیه می‌شوند احتیاج به تعلیمات و تمرین‌های ویژه و عکاسان حرفه‌ای دارد و در جهت فعالیت در این شاخه احتیاج به تجهیزات و ابزاهای حرفه‌ای و پیشرفته‌ای می‌باشد.


موضوعات مرتبط :

عکاسی مدلینگ حرفه ای Modeling Photography

عکاسی با سرعت بالا و عکاسی با سرعت پایین

عکس صنعتی چیست؟

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی حرفه ای