نشانه های کودکان تیزهوش (قسمت پنجم)

در ادامه مقالاتی که به معرفی نشانه های کودکان تیزهوش پرداختیم ، در این مقاله نیز قصد داریم به دیگر نشانه های این کودکان اشاره کنیم […]

نوشته نشانه های کودکان تیزهوش (قسمت پنجم) اولین بار در مرکز هوش کودک نیک. پدیدار شد.

در ادامه مقالاتی که به معرفی نشانه های کودکان تیزهوش پرداختیم ، در این مقاله نیز قصد داریم به دیگر نشانه های این کودکان اشاره کنیم تا شناخت دقیق تری از این ویژگی ذهنی و توانایی مهمی که هر انسان مجهز به آن است پیدا کنیم.

شناختن نشانه های کودکان تیزهوش به ما کمک می کند توانایی های ذهنی فرزندان خود را به موقع شناسایی کنیم و آینده بهتری برای آنها ترسیم کنیم. از طرفی ، تنها یک یا دو عامل را نمی توانیم نشانه توانایی ذهنی افراد بدانیم ؛ بلکه هوش یک توانایی و ظرفیت پیچیده ایست که در ابعاد مختلف بروز پیدا می کند. بنابراین با ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

یک) توانایی همدلی

همدلی از جمله ویژگیهای انسانی است که علاوه بر اینکه یک خصلت پسندیده و ارزشمندی به حساب می آید بلکه در حوزه روانشناسی و توانایی های هوشی و ذهنی افراد از اهمیت زیادی برخوردار است. احتمالاً افراد زیادی را در زندگی خود تا کنون دیده اید که می توانید در خصوص اینکه آنها انسانهای همدلی هستند یا نیستند اظهار نظر کنید.

آیا تا کنون به این مسئله فکر کرده اید که توانایی همدلی کردن از چه چیزی نشأت می گیرد ؟ چرا برخی از افراد از توانایی بالایی در این ویژگی برخوردار هستند و برخی دیگر توانایی کمی در این زمینه دارند ؟ می توانیم مبحث همدلی کردن را یکی از  موضوعات جالب در خصوص توانایی های ذهنی انسانها بدانیم. همدلی کردن به درک احساسات افراد اشاره می کند.

افرادی که توانایی همدلی بالاتری با دیگران دارند نشان دهنده این است که توانایی بالاتری در ادراک و تجزیه و تحلیل احساسات دیگران دارند و عواطف دیگران را با تصور کردن خود در جای آنها به خوبی درک کنند. به همین دلیل است که این افراد نسبت به سایرین کمتر می توانند نسبت به مسائل گوناگون بی تفاوت باشند. هر چقدر حساسیت افراد به این زمینه بالاتر باشد نشان دهنده قدرت همدلی بیشتر است.

از آنجایی که درک احساسات دیگران و قرار دادن خود در جای آنها موجب فهمیدن خواسته ها ، نیازها ، احساسات و افکار دیگران می شود نیاز به توانایی ذهنی و هوشی بالایی دارد ، پس می توانیم نتیجه بگیریم که این افراد از هوش بالاتری برخوردار هستند.

هر چقدر افراد در این زمینه توانایی ضعیف تری داشته باشند معمولاً به اولین چیزی که باید شک کنیم توانایی هوشی افراد است. به عنوان مثال ، بسیاری از افراد ضداجتماعی یا افرادی که قوانین را زیر پا می گذارند یا حقوق دیگران را نقض می کنند معمولاً از توانایی هوشی پائین تری برخوردار هستند.  

دو) داشتن احساس مسئولیت پذیری بالا

کودکان و افرادی که از هوش بالایی برخوردار هستند غالباً افراد مسئولیت پذیری هستند. درک وظایفی که یک انسان باید انجام دهد و تعهد نسبت به این وظایف وابسته به این هست که افراد درک درستی از وظیفه ، تعهد و مسئولیت داشته باشند. همچنین تحقیقات نشان می دهد این کودکان غالباً مسئولیت افراد یا گروه های دیگر را بر عهده می گیرند یا می پذیرند که برای مشکلات ، راه حلهایی را پیدا کنند.

سه) استقلال در فکر و عمل  

داشتن استقلال یا جستجوی استقلال در زندگی از جمله ویژگی هایی است که افراد به دنبال آن هستند. البته لازم به ذکر است که این ویژگی در افرادی که توانایی ذهنی و هوشی بالاتری دارند بیشتر مشاهده می شود. معمولاً کودکانی که از توانایی های ذهنی و جسمی پائین تری برخوردار هستند از مستقل شدن هراس دارند و تا زمانی که مجبور به این کار نباشند از انجام آن سر باز می زنند ؛ اما افرادی که از هوش بالاتری برخوردار هستند دغدغه دست یابی به آن را بیشتر در خود احساس می کنند.

از طرفی این کودکان و افراد ، توانایی های خود را در حدی می بینند که بتوانند از پس یک زندگی مستقل برآیند ، بنابراین در جستجوی دستیابی به آن تلاش می کنند.

 

نوشته نشانه های کودکان تیزهوش (قسمت پنجم) اولین بار در مرکز هوش کودک نیک. پدیدار شد.