چگونه داده های خود را به انگیزه ای برای مشتریان تبدیل کنیم؟

در بسیاری از کسب و کارها از داده هایی که در دست دارند برای این منظور که مشتریان خود را تحت تأثیر قرار دهند استفاده می کنند. آنها با استفاده از این داده ها یا اطلاعات می توانند تصمیم مشتریان را تغییر دهند. مهم ترین مسئله ای که در استفاده از این اطلاعات وجود دارد […]

The post چگونه داده های خود را به انگیزه ای برای مشتریان تبدیل کنیم؟ appeared first on بازاریابی , مشاور بازاریابی , آموزش بازاریابی | پارک بازاریابی ایران.

در بسیاری از کسب و کارها از داده هایی که در دست دارند برای این منظور که مشتریان خود را تحت تأثیر قرار دهند استفاده می کنند.

آنها با استفاده از این داده ها یا اطلاعات می توانند تصمیم مشتریان را تغییر دهند. مهم ترین مسئله ای که در استفاده از این اطلاعات وجود دارد این است که آنها زمانی که از این داده ها استفاده می کنند ، ویژگیهای مشتریان خود را در نظر نمی گیرند. آنها به این موضوع که مشتریان آنها دارای ویژگیهایی هستند که تصمیم آنها را تحت تأثیر قرار می دهد توجهی ندارند. در حالی که باید از این اطلاعات برای ایجاد انگیزه در مشتریان و ترغیب بیشتر آنها استفاده کرد.

اگر این ویژگیها و اطلاعات را مد نظر قرار  دهید می توانید در کنار سودی که حاصل از فروش شماست ، به سود جانبی بیشتری نسبت به رقبا دست پیدا کنید. در اینجا به اطلاعات قدیمی و کلیشه ای که بازاریابها از مشتریان دارند و در امر بازاریابی و فروش از آن استفاده می کنند می پردازیم.

یک) رفتار مشتریان مبتنی بر منطق است

بسیاری از بازاریابها و افراد تصور می کنند ، مشتریان زمانی دست به خرید می زنند که خرید آن محصول یا خدمات از منطق درستی برخوردار باشد. آیا این تفکر صحیح است ؟ آیا شما به عنوان یک مشتری تا کنون فقط به دلیل هیجان زده شدن خریدی انجام نداده اید ؟ آیا تا کنون خریدی که هیچ تصمیمی برای آن نداشته اید را انجام نداده اید ؟ قطعاً پاسخ منفی است. در زندگی ما انسانها همیشه مواردی بوده است که تنها به دلیل تحت تأثیر قرار گرفتن یک محصول یا خدمات ، اقدام به خرید کرده ایم.

دو) تکیه بر یک عامل

اغلب بازاریابها چنین تصور می کنند که تنها یک عامل است که منجر می شود مشتریان تمایلی به خرید کردن نداشته باشند. در حالی که این یک تصور غلط و به شدت آسیب زننده به میزان فروش شما است. باید همیشه این نکته را مد نظر قرار دهید که عوامل بسیار مختلفی وجود دارند که هم می تواند ریشه منطقی و هم غیر منطقی داشته باشند و رفتار مشتریان شما را شکل دهند. بنابراین برای برنامه ریزی درست در این زمینه باید این عوامل را شناسایی و دسته بندی کنید.

سه) نادیده گرفتن عوامل فرهنگی- اجتماعی

متأسفانه بسیاری از بازاریابها ممکن است بر دانش کلی که از بازاریابی دارند تکیه کنند و خودشان را از اینکه اطلاعات تکمیلی در خصوص مشتریان و گروه هدف خود به دست آورند بی نیاز بدانند. در حالی که مشتریان شما متأثر از عوامل بسیار قوی از جمله فرهنگ و جامعه محل زندگی خود هستند. بنابراین برای هر بخش از مشتریان خود باید برنامه ریزی های جداگانه ای داشته باشید و اطلاعات دقیق در خصوص سلیقه ، فرهنگ و سایر مولفه های آنها به دست آورید. هرگز عوامل فرهنگی موثر را نادیده نگیرید.

گاهی ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی مشتریان به قدری قوی است که می تواند تمامی تئوریهای شما را به هم بزند. پس همواره سعی کنید اطلاعات دقیقی در خصوص آنها به دست آورید و بر دانش و تصورات کلیشه ای خود تکیه نکنید.

چهار) نادیده گرفتن مشتریان به عنوان هدف نهایی

در آخر باید این مسئله را بیان کنیم که به نظر مشاوره بازاریابی ، یکی از مخرب ترین تفکرات و رفتارهای کلیشه ای بازاریابان که موجب می شود در کار خود نتوانند موفق شوند این است که اطلاعاتی که دارند را به عنوان اهداف نهایی نگاه می کنند در حالی که این مشتریان هستند که هدف نهایی شما هستند. پس بهتر است مشتریان خود را به خوبی بشناسید و از دانشی که درباره آنها کسب می کنید در بازاریابی و فروش استفاده کنید.

نظر شما

The post چگونه داده های خود را به انگیزه ای برای مشتریان تبدیل کنیم؟ appeared first on بازاریابی , مشاور بازاریابی , آموزش بازاریابی | پارک بازاریابی ایران.