بوتاکس چگونه کار می کند و اعصاب را از کار می اندازد

سم بوتولینوم با تجزیه پروتئین های کلیدی مورد نیاز برای فعال سازی عصب ، اثر خود را اعمال می کند. ابتدا سم به طور خاص به […]

The post بوتاکس چگونه کار می کند و اعصاب را از کار می اندازد appeared first on انواع بوتاکس | نمایندگی اصلی فروش.

سم بوتولینوم با تجزیه پروتئین های کلیدی مورد نیاز برای فعال سازی عصب ، اثر خود را اعمال می کند. ابتدا سم به طور خاص به اعصابی که از انتقال دهنده عصبی استیل کولین استفاده می کنند متصل می شود. نورون پس از اتصال به ترمینال عصب ، توسط اندوسیتوز با واسطه گیرنده سم را به داخل وزیکول می گیرد.

با حرکت دورتر وزیکول به داخل سلول ، اسیدی می شود و بخشی از سم را فعال می کند که باعث می شود از طریق غشای وزیکول به داخل سیتوپلاسم سلول فشار بیاورد. هنگامی که داخل سیتوپلاسم قرار گرفت ، سم پروتئین های پروتئین هایی که واسطه همجوشی هستند ، با محفظه های متصل به غشا هدف شکافته می شود ، به این معنی که وزیکول های استیل کولین نمی توانند به غشای سلول داخل سلولی متصل شوند ، مانع آزاد شدن سلول از وزیکول های انتقال دهنده عصبی می شود. . این سیگنالینگ عصبی را متوقف می کند و منجر به فلج می شود.

سم خود به صورت تک زنجیره ای از باکتری آزاد می شود ، سپس در اثر تجزیه توسط پروتئازهای خاص خود فعال می شود. شکل فعال آن متشکل از یک پروتئین دو زنجیره ای است که از یک پلی پپتید 100 کیلو دالتونی زنجیره سنگین تشکیل شده است که از طریق پیوند دی سولفید به یک پلی پپتید 50 کیلو دالتونی متصل می شود. این زنجیره سنگین شامل دامنه هایی با عملکردهای مختلف است: این دامنه وظیفه اتصال به طور خاص به پایانه های عصبی پیش سیناپسی و همچنین دامنه مسئول واسطه انتقال زنجیره سبک به سیتوپلاسم سلول را دارد که واکوئل اسیدی می شود.

زنجیره سبک یک متالوپروتئاز روی از خانواده M27 است و قسمت فعال سم است. در آنجا سیتوپلاسم سلول میزبان جابجا می شود و پروتئین میزبان SNAP-25 را می شکافد ، عضوی از خانواده پروتئین SNARE که مسئول همجوشی است. SNAP-25 شکافته شده قادر به واسطه آمیختگی وزیکول ها با غشای سلول میزبان نیست ، بنابراین از آزاد شدن انتقال دهنده عصبی استیل کولین از انتهای آکسون جلوگیری می کند. این انسداد به تدریج معکوس می شود زیرا سم فعالیت خود را از دست می دهد و پروتئین های SNARE به آرامی توسط سلول آسیب دیده بازسازی می شوند.

هفت نوع سم A-G  به طور سنتی توسط آنتی ژنیک جدا می شوند. آنها دارای ساختار سوم و اختلاف توالی متفاوت هستند. در حالی که انواع مختلف سم تمام اعضای خانواده SNARE را هدف قرار می دهد ، انواع مختلف سموم اعضای مختلف خانواده SNARE را هدف قرار می دهند. سروتیپ های A ، B و E باعث بوتولیسم در انسان می شوند و فعالیت انواع A و B طولانی تر از چند هفته تا ماه ادامه دارد.

گاهی اوقات انواع جدیدی از این سم یافت می شود. آنها شامل BoNT / X (P0DPK1) است که در موش سمی است و احتمالاً در انسان ، یک BoNT / J (A0A242DI27) موجود در انتروکوک گاو ، و یک BoNT / Wo (A0A069CUU9) موجود در استعمار برنج ویسلا اوریزا آنچه به عنوان BoNT / H شناخته می شد ثابت شد که ترکیبی بین انواع A و F است که توسط آنتی سرم نوع A خنثی می شود.

بوتاکس با گرید آرایشی

سم بوتولینوم نوع A BOTOX ؛ Allergan ، Irvine ، اولین نوع تجاری موجود در ایالات متحده بود. ایمنی آن کاملاً ثابت شده است. اشکال این است که به محض حل شدن محتوای یک ویال ، محصول بازسازی شده قدرت خود را از دست می دهد. بنابراین ، متخصصان پوست تمایل دارند که روش های درمانی را برای چندین بیمار در یک روز تنظیم کنند تا بتوانند از تمام محتوای ویال استفاده کنند. این برنامه ریزی ممکن است برای برخی از بیماران که ممکن است تصمیم بگیرند که ادامه ندهند ناخوشایند باشد.


منبع:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov

The post بوتاکس چگونه کار می کند و اعصاب را از کار می اندازد appeared first on انواع بوتاکس | نمایندگی اصلی فروش.