آثار مخرب تلویزیون و کامپیوتر بر هوش کودکان را جدی بگیریم !

تاثیر تلویزیون و کامپیوتر بر هوش کودکان موضوع این مقاله آموزشی برای والدین مسئولیت پذیر است. مقدمه هر چند تلویزیون و کامپیوتر دنیای امروزی را تغییر […]

نوشته آثار مخرب تلویزیون و کامپیوتر بر هوش کودکان را جدی بگیریم ! اولین بار در مرکز هوش کودک نیک. پدیدار شد.

تاثیر تلویزیون و کامپیوتر بر هوش کودکان موضوع این مقاله آموزشی برای والدین مسئولیت پذیر است.

مقدمه

هر چند تلویزیون و کامپیوتر دنیای امروزی را تغییر داده است و می تواند جنبه های آموزنده بسیاری داشته باشد. حتی امروزه ، بسیاری از آموزشها هستند که از طریق تلویزیون و کامپیوتر انجام می شود. اما در کنار تمامی نکات و جنبه های مثبتی که می تواند داشته باشند یکی از مخرب ترین ابزارها برای رشد هوشی کودکان هستند. اولین مرحله از رشد هوشی انسان مدیون تحرکات و رفتارهای حرکتی است که انسان انجام می دهد.

پایه ای ترین و ابتدایی ترین آموزشهای انسان توسط تحرکات بدنی ، جا به جا شدن از یک مکان به مکان دیگر ، دستکاری اشیاء و لوازم مختلف و لمس محیط اطراف انجام می شود. کودکان بدون اینکه داده های شکل یافته ای در ذهنشان وجود داشته باشد به دنیا می آیند. آنها توانایی کلامی برای ارتباط برقرار کردن با دنیا ندارند و بنابراین ، دایره اطلاعاتی که دریافت و پردازش می کنند بسیار محدود است.

استعدادیابی کودکان

چرا کودکان تلویزیون و کامپیوتر را دوست دارند؟

کودکان تنها با لمس کردن و حرکات بدنی است که دنیا را می شناسند و داده های اولیه از دنیای اطرافشان در ذهن آنها شکل می گیرد. هر چه قدر سنین پائین تر ، کودکان تحرکات بیشتری داشته باشند از توانایی هوشی بیشتری نیز برخوردار می شوند. این در حالی است که تلویزیون و کامپیوتر عملاً با یکجانشین کردن کودکان میزان تحرکات آنها را به شدت کاهش می دهند و آنها دریافت کننده صرف از تلویزیون یا کامپیوتر هستند بدون اینکه در داده ها و اطلاعاتی که دریافت می کنند دستکاری کرده باشند.

شاید در برخی از موارد مانند تصاویر انیمیشنی یا سایر تصاویر ، رنگها ، دریافت کردن محرکهای تصویری مفید باشند ولی به شدت میزان تحرک کودکان را کاهش می دهند و این کم کم موجب افت توانایی های هوشی و ذهنی کودکان خواهد شد. امروزه بیشتر مادران به دلیل مشغله های کاری یا از روی نا آگاهی سعی می کنند کودک را سرگرم تلویزیون و کامپیوتر کنند و خودشان به کارهای خود مشغول باشند.

 آن چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که به هیچ عنوان نباید زمان سرگرمی کودکان با تلویزیون و کامپیوتر بیشتر از زمان آنها برای صرف بازیهای حرکتی و اکتشافی در محیط باشد. تصاویر تلویزیونی و کامپیوتری به دلیل ماهیت محرکهای آن که شامل حرکات سریع تصاویر و صحنه ها و عدم امکان دستکاری در این محرکهاست می تواند آسیب های زیادی را هم به چشم و هم به حافظه کودکان وارد کند. از آنجایی که ظرفیت حافظه کودکان محدود است و نیاز به تکرار زیاد یک محرک است تا در ذهن آنها تثبیت شود ، بنابراین ، تصاویر تلویزیونی که یکبار و آن هم با سرعت زیاد تکرار می شوند به هیچ عنوان نمی توانند برای کودکان مناسب باشند. نه تنها در سنین اولیه رشد بلکه در مراحل بعدی نیز تلویزیون و استفاده بیش از حد از آن می تواند روی حافظه ، استدلال و بسیاری از توانایی های اساسی در هوش و ذهن کودکان اثرات منفی داشته باشد.

بهترین بازی و سرگرمی برای کودکان ، بازی با سایر کودکان و درگیر شدن در ارتباط های گروهی و بازیهای دسته جمعی است. این دسته از بازیها نه تنها کودکان را اجتماعی و با مهارتهای ارتباطی خوبی تربیت می کنند بلکه کودکان از طریق دوستان و هم سن و سالهای خود می توانند چیزهای بیشتری را یاد بگیرند. از آنجایی که دانش کودکان در زمینه های مختلف اندک است ، درگیر استدلال شدن و استدلالهای غلط و گاهاً درستی که هم سن و سالهای آنها برای یک مسئله مطرح می کنند کم کم ذهن آنها را رشد داده و موجب تقویت هوش و توانایی های ذهنی آنها می شود.

تست هوش کودک

نتیجه گیری و راهکار برای والدین

بهترین ترفند هم برای سرگرمی و هم رشد ذهنی و هوشی کودکان این است که ساعتهای استراحت و غیر آموزشی به کودکان اجازه استفاده از تلویزیون داده شود و در سایر زمانها با یک برنامه ریزی درست به آموزشهای عملی و عینی و ملموس به کودکان پرداخته شود. داشتن این محدودیتها هم کودکان را با قوانین آشنا می کند و هم اینکه فرصتهای مناسب برای تحرک و بازیهای حرکتی خواهند داشت.


موضوع مرتبط :

بهترین و مفیدترین بازی های افزایش هوش

اهمیت سالهای اولیه زندگی در رشد هوش کودکان

تکنیک های افزایش و تقویت هوش هیجانی

 

نوشته آثار مخرب تلویزیون و کامپیوتر بر هوش کودکان را جدی بگیریم ! اولین بار در مرکز هوش کودک نیک. پدیدار شد.