استعداد چیست؟ اهمیت کشف آن چیست؟

استعداد چیست؟ اهمیت کشف آن چیست ، را در این مقاله آموزشی بررسی می کنیم. اسبرای واژه ی استعداد معانی و توضیحات متفاوتی ذکر گردیده است. […]

The post استعداد چیست؟ اهمیت کشف آن چیست؟ appeared first on استعدادیابی | تست هوش کودک.

استعداد چیست؟ اهمیت کشف آن چیست ، را در این مقاله آموزشی بررسی می کنیم.

اسبرای واژه ی استعداد معانی و توضیحات متفاوتی ذکر گردیده است. اما واقعا استعداد چیست ؟ از جامع ترین آن ها می توان به تعریف زیر اشاره نمود؛

به اندازه نسبی ترقی و موفقیت شخص در اجرای کارهای ویژه و یا زمینه ها و عرصه های به خصوص استعداد گفته می شود.

در صورتی که چند نفر در حالت و وضعیت مشابه جهت فراگیری و تعلیم یک تخصص و تبحر و کار مورد بررسی قرار گیرند ، میزان حصول آن تخصص و تبحر بخصوص در هر یک از اشخاص مختلف متغیر و متمایز خواهد بود ، بدین معنی که  چگونگی فراگیری و مدت زمان آن در هر شخص را استعداد وی مشخص و معلوم می سازد ، که با تحول و تغییر آن تخصص و تبحر بازده و ماحصل متمایز و مختلفی برای ما به دست می آید. برای نمونه ، فرض کنید سه شخص در موقعیت و وضعیت مشابه به یادگیری یک ساز موسیقی مشغول می شوند.

در این بین فردی که از استعداد فطری و خدادادی در عرصه موسیقی برخوردار می باشد در مدت زمان کوتاه تر و با تمرین کمتر و با وضع عالی تری این مهارت را در مقایسه با دو شخص دیگر به دست خواهد آورد. با این وجود آن دو شخص نیز قادرند در عرصه موسیقی پیشرفت نمایند ولی می بایست زمان و تمرین و فعالیت بیشتری را در این زمینه صرف کنند.

در همین وضعیت در صورتی که این فعالیت و حوزه عوض شود و به زمینه طراحی و نقاشی پرداخته شود. امکان دارد فردی که موسیقی را سریع تر یاد گرفته بود در این شرایط عملکرد خوبی نداشته باشد و شخص دیگری بهتر و سریع تر از دیگر افراد به موفقیت برسد. به بیانی دیگر استعداد راه و روال فکری و درونی ما را جهت فراگیری معین و معلوم می سازد و نسبت به سایر افرا در زمان سریع تری ما را به مقصد هدایت می کند.

اهمیت و ضرورت کشف استعداد چیست

اصلی ترین قدم در استفاده و بهره وری از استعدادها ، شناسایی و پیدا کردن استعدادهای هر شخص می باشد. امری که در عصر حاضر یکی از نگرانی های عمده اشخاص کارشناس در حیطه ی کار با کودکان و روان شناسان می باشد ، چرا که اغلب شکست ها ، محرومیت ها ، نومیدی ها و کمبود انگیزه ما در طی دوره ی بزرگ سالی به علت محدود کردن ، خفه کردن و چشم پوشی از استعدادهای فطری و ذاتی است.

اشخاصی که توانایی های ذاتی و مسیر استعدادهای خود را به درستی شناسایی و کشف کرده اند ، تصمیم گیری و انتخاب عاقلانه تر و بهتری در بین راه ها و فرصت های پیش روی خود دارند و راحت تر و زودتر قادرند به ترقی و کامیابی فراوان تر در زندگی من جمله موفقیت های مالی دست یابند.

امیدواریم اهمیت اینکه استعداد چیست را درک کرده باشید.

تست هوش کودک            |              استعدادیابی کودکان  

The post استعداد چیست؟ اهمیت کشف آن چیست؟ appeared first on استعدادیابی | تست هوش کودک.