تکنیک های افزایش هوش هیجانی

روش ها و تکنیک های افزایش هوش هیجانی را به طور کامل بخوانید و آشنا شوید متعهد بودن و پاسخگو بودن: جوابگو بودن نشات گرفته از […]

نوشته تکنیک های افزایش هوش هیجانی اولین بار در مرکز تحقیقات هوش نیک. پدیدار شد.

روش ها و تکنیک های افزایش هوش هیجانی را به طور کامل بخوانید و آشنا شوید

متعهد بودن و پاسخگو بودن:

جوابگو بودن نشات گرفته از درون خودتان است. جهت افزایش هوش هیجانی می بایست قادر باشید این تعهد و پاسخگویی خودانگیخته را در خود پرورش و رشد دهید ، زیرا رفتار و عواطف شما از درون خودتان سرچشمه می گیرد. بدین معنی که در صورتی که عمل خطائی از شما سر زد ، فردی را ناراحت کردید یا به هر طریقی مزاحمت یا گرفتاری ایجاد کردید ، پاسخگوی آن ها باشید و در قبال آن ها متعهد باشید. مسئولیت پذیری در این شرایط امکان دارد شما را مجبور به پوزش خواهی و یا قبول مسئولیت کار اشتباهتان کند ، ولی در پایان با این عمل خود را در راه تغییر یافتن به یک فرد قدرتمند سوق می دهید. راه افزایش هوش هیجانی تا پایان عمر یک فرد تداوم دارد و شما هنگامی که با تکرار توجه کردن ، گوش سپردن ، افزایش بینش فردی و مسئولیت پذیر بودن با هوش هیجانی خود رابطه ایجاد کنید متوجه می شوید که این قابلیت و مهارت تا چه حد مهم و تاثیرگذار می باشد.

تقویت بینش فردی و شناخت خود:

افزایش هوش هیجانی پروسه ای می باشد که درون شما رخ می دهد و نخست با شناختی که در رابطه با خودتان به دست می آورید شروع می شود. شما قبل از این که قادر باشید یک تعامل و رابطه مفید ، اثربخش و رضایت بخش با دیگر افراد ایجاد کنید می بابیست بتوانید خودتان را بفهمید. توسعه و تقویت خودآگاهی را با تمرکز بر روی فهم عواطف و احساسات خود شروع نمایید. نقاط منفی خود را بیابید. آیا قادرید عیوب و کم و کاستی های خود را قبول نموده و بر روی بهبودی آن ها تمرکز کنید؟ در صورتی که از این توان برخوردار باشید که به خودتان واقع بینانه نگاه کنید ، قادر خواهید بود زندگی تان را متحول سازید. پروسه ی خودآگاهی در فازهای اولیه اندکی مشکل و پرتنش می باشد ، ولی به شما این توانایی را خواهد داد در شرایط مشکل آرامش خود را حفظ کنید و موقعیت را کنترل کنید.

بالا بردن میزان یادگیری:

یکی از فاکتورهای تقویت هوش هیجانی آن است که بیاموزید در عوض شتاب زدگی و یا اخذ انتخاب ها و تصمیم های تغییرناپذیر و انجام سریع آن ها ، به پیغام های زبانی و غیرزبانی به شیوه ای موثر دقت کنید. می بایست یاد بگیرید به پیغام های غیرزبانی به طور نمونه نشانه های بدنی ، حرکت و حالت بدن مربوط به هر کدام از احساسات و هیجانات دقت نمایید. همچنین تکرار این که با نرم خویی و احترام به سایرین گوش دادن به شما یاری می رساند تا به حرف های سایرین در خلوت و آرامش و با اعتمادبخود گوش دهید. نرم خویی و احترام شما به سایرین اجازه حرف زدن و شنیده شدن خواهد داد. بر روی دیگران کار کنید تا از آن ها چیزهایی یاد بگیرید و حتی هنگامی که با نظرات و احساسات آن ها مخالف هستید ، احساسات آن ها را بفهمید.

مشاهده کردن:

زمانی که یک مشاهده کننده خوب در برابر اعمال ، رفتار و صحبت های خود و سایرین باشید می توانید در ارتباط با خود و سایرین با رعایت و ملاحظه برخورد کنید. در صورتی که تمایل دارید هوش هیجانی خود را تقویت نمایید به عکس العمل هایی که در برابر سایرین بروز می دهید توجه کنید. در صورتی که لازم لازم را خرج کنید و به طور دقیق تمام ابعاد را لحاظ نمایید. قادرید توجه و ملاحظه ای جدید و زاویه دید متفاوتی در ارتباط با خود و سایرین حاصل کنید.

توجه کردن:

دقت و توجه از جمله قابلیت هایی می باشد که قادرید با گذشت زمان و تمرین و تکرار آن را افزایش دهید. اشخاصی که هوش هیجانی قوی دارند در همان ثانیه نخست احساسات خود را درک می کنند. آنان به طور دقیق آگاهند که احساساتشان در چه فازی می باشد و این که با چه اندامی از بدن آن را متوجه می شوند و با چه فردی درباره ی آن صحبت می کنند ، قطعاً قادرید بیندیشید که مطلع بودن از این موضوعات تا چه حد قادر است در عکس العمل های شما  نمایان شود و بر روی پیامدهای آن اثر بگذارد.

برنامه ریزی احساسات:

کسانی که هوش هیجانی قوی دارند ، می توانند احساسات خود را مدیریت و برنامه ریزی کنند. آنان اوقات معینی از روز را به احساسات خود تخصیص می دهند و تلاش می نمایند تا از آن ها در سایر ساعت های روز فاصله بگیرند. در حقیقت بدن شما احساسات را جهت جذب نظر و توجه شما ایجاد می کند و در صورتی که به آن ها بی تفاوت باشید در طی زمان بزرگتر شده تا وقتی که ناگزیر باشید که توجه و نظرتان را به سمت آن ها متمایل نمایید.

در صورتی که تمایل دارید شناخت احساسی خود را افزایش دهید یکی از راهکارهای موثر این است که با افرادی که هوش هیجانی قوی دارند تعامل داشته باشید. ارتباط با چنین اشخاصی به شما یاری می رساند تا مفز و بدن خود را در راه صحیحی  هدایت کنید.

 

نوشته تکنیک های افزایش هوش هیجانی اولین بار در مرکز تحقیقات هوش نیک. پدیدار شد.