بازی برای تقویت هوش کودکان

بازی برای تقویت هوش کودکان موضوع این مطلب آموزشی کارشناسان هوش نیک می باشد. بازی برای تقویت هوش کودکان بسیار مفید است. برخی از این بازی […]

The post بازی برای تقویت هوش کودکان appeared first on استعدادیابی | تست هوش کودک.

بازی برای تقویت هوش کودکان موضوع این مطلب آموزشی کارشناسان هوش نیک می باشد. بازی برای تقویت هوش کودکان بسیار مفید است. برخی از این بازی ها را آموزش می دهیم.

اولین بازی برای تقویت هوش کودکان یافتن واژه ها:

با بهره گیری از کارت ها ، علامت ها و تکه های نوشته شده از حروف الفبا واژه های گوناگونی درست کنید. آنگاه از کودک خود درخواست کنید نظیر به نظیر آن را از بین تکه ها و کارت ها بیابد. به طور نمونه ، با حروف الفبا واژه ی توپ را درست کنید. آنگاه کودک خود را ترغیب نمایید تصویر توپ را از بین کارت های پیرامونش کشف کند. این نوع بازی ها به فراگیری زبان ، بهبود حافظه و قابلیت واژه سازی و جمله سازی و هوش کلامی کودک یاری می رساند.

دومین بازی برای تقویت هوش کودکان ، بازی های تخته ای:

شطرنج ، ماروپله ، منچ ، تخته نرد از عالی ترین بازی های تخته ای می باشند. این نوع بازی ها قدرت حل مسائل ، توانایی تفکر منطقی و مهارت های حرکتی و دیداری کودک را تقویت می کند.

تست هوش کودک            |              استعدادیابی کودکان  

سومین بازی برای تقویت هوش کودکان ؛ بازی های سازه ای:

این نوع بازی ها پیشینه دیرینه ای دارند و با ایجاد تحولاتی در طی سالیان ، باز هم از جمله بازی های موثر و مفید در افزایش هوش کودکان به حساب می آیند. در این نوع بازی ها فقط به چند قطعه و برش شکل ها و رنگ های گوناگون احتیاج دارید. انجام بازی را به خلاقیت و ابتکار خود کودک واگذار کنید. شناسایی شکل ها و رنگ ها ، افزایش فعالیت ذهنی و ابتکار کودک به تقوین هوش او مدد می رساند.

چهارمین بازی برای تقویت هوش کودکان ؛ مارپیچ ها:

این نوع بازی ها سبب توسعه ی توانایی ها و مهارت های مختلف کودک می شود و جهت افزایش فعالیت های مغزی و ذهنی مفید و موثر می باشند. مارپیچ ها در ابعاد و اشکال و انواع متفاوتی برای کودکان سودمند می باشند. افزایش مهارت های حرکتی ، دیداری و قابلیت حل مسائل از امتیازات عمده این دسته بازی ها می باشند.

پنجمین بازی برای تقویت هوش کودک ، کشف چیزها:

کارت و قطعات تصویرداری را که با اشیا فضای پیرامونی کودک هم خوانی دارد را تهیه کنید و به کودک خود تصویر یک پرنده را نشان داده و از وی درخواست کنید آن را بیابد. با این نوع بازی ها ادا و بیان کلمات را به کودک می آموزید ، قابلیت شناسایی چیزها و قدرت ادراکی را در کودک خود افزایش می دهید.

ششمین بازی برای تقویت هوش کودکان ، پازل ها

پازل های بسیاری در انواع و اشکال و ابعاد مختلف در بازار وجود دارند. بچه ها را می بایست در سنین کمتر ، با این بازی ها مشغول نمایید. چرا که کودکان با افزایش سن بیشتر به بازی های مهیج روی می آورند. این دسته بازی ها به هماهنگی دست و چشم ، توانایی تجزیه و تحلیل و تفکر منطقی را در کودک افزایش می دهد. اصلی ترین مزیت آن افزایش اعتماد به نفس کودک پس از هر مرتبه تکمیل پازل است.

هفتمین بازی برای تقویت هوش کودکان ، بازی نقش ها:

اعمال و اجرای نقش های متنوع و متفاوت ، روش موثری جهت توسعه و تقویت قوه تخیل و ابتکار کودک است. این دسته بازی ها در پرورش ارزش های اخلاقی در کودک نیز مفید می باشند. چرا که جایگاه های گوناگون اجتماعی را در بازی خود تجربه و آنگاه بر پایه آن ها در زندگی واقعی دست به عمل می زند.

هشتمین بازی برای تقویت هوش کودکان ، نقاشی و طراحی با دست و انگشت:

نقاشی و طراحی از راه های تقویت خلاقیت ، تخیل ، فعال شدن هر دو نیم کره راست و چپ و مغز ، بهبود هماهنگی بین چشم و مغز و در افزایش مهارت های دستی در کودکان  موثر است.

نهمین بازی برای تقویت هوش کودکان ، بازی های نمایشی و تجسمی:

یکی از بازی هایی که همانندسازی را بهبود می بخشد بازی های تجسمی می باشد. قادرید موقعیتی را نظیر مسواک زدن یا غذا خوردن را پیشنهاد کنید. آنگاه کودک می بایست آن موقعیت را به صورت نمایشی و با حرکات بدن یا ادابازی اجرا نماید تا زمانی که شما پیغام توقف بدهید. آنگاه همه می بایست بدون حرکت بایستند. این بازی باید به صورت دسته جمعی انجام شود. به افزایش تخیل ، مهارت های دیداری و شنیداری ، مهارت های اجتماعی و روحیه گروهی کودکان مدد می رساند.

دهمین بازی برای تقویت هوش کودکان ، آوازخوانی و رقص:

آوازخوانی به دلیل تاثیر شیمیایی موجود در مغز می تواند برای سلامتی مغز و روان بسیار عالی باشد. آواز خواندن می تواند به کودکان در مهارت های گفتاری و هوش کلامی کمک کند و توانایی های اجتماعی آنان را بهبود ببخشد. رقصیدن نیز با هماهنگ سازی مهارت های حرکتی و مغزی به افزایش هوش کودک کمک می کند.

یازدهمین بازی برای تقویت هوش کودکان ؛ اعداد آهنگین:

وسایل و اشیا را در شمار مختلف به گونه ای دایره ای یا ردیفی در نواحی گوناگون  قرار دهید. در زمان پخش موسیقی کودک اطراف را بررسی می کند و وسایل و اشیا و شمار آن ها را ارزیابی می کند. با اتمام موسیقی شما یک عدد انتخاب کرده و کودک می بایست در برابر وسایل و اشیائی قرار بگیرد که به شمار عدد انتخاب شده شما می باشد. این بازی شیوه مناسبی برای تقویت هوش ریاضی کودک است.

The post بازی برای تقویت هوش کودکان appeared first on استعدادیابی | تست هوش کودک.