تست هوش شخصیت شناسی بزرگسالان MBTI

تست هوش شخصیت شناسی بزرگسالان MBTI موضوع این مقاله آموزشی برای افرادی است که بدنبال یک تست هوش شخصیت شناسی بزرگسالان هستند. مقدمه ای در مورد […]

The post تست هوش شخصیت شناسی بزرگسالان MBTI appeared first on استعدادیابی | تست هوش کودک.

تست هوش شخصیت شناسی بزرگسالان MBTI موضوع این مقاله آموزشی برای افرادی است که بدنبال یک تست هوش شخصیت شناسی بزرگسالان هستند.

مقدمه ای در مورد تست هوش بزرگسالان

آیا تاکنون به گوشتان خورده که شخصی شخصیت خود را با کدهای چهار رقمی ENTP و ISTJ و … تعریف کند؟ آیا از خودتان پرسیده اید که این برچسب ها چیست؟ آن چیزی که این اشخاص جهت بینش و آگاهی از شخصی خود به آن رجوع کرده اند تست شخصیت شناسی آنان بر طبق راهنمای MBTI مایرز ـ بریگز می باشد. MBTI یک وسیله خود تفسیری می باشد که جهت شناخت و آگاهی از نوع خوی و خصلت ، نقاط مثبت ، اولویت ها و برتری های فردی تهیه و ارائه گردیده است.

این پرسش نامه به وسیله مایرز و بریگز بر پایه تئوری کارل یونگ در خصوص انواع شخصیت ها طراحی گردیده است. مقصود این تست در عوض ارزیابی نتایج نسبت به نتایج دیگر اشخاص ، نشان دادن داده های فراوان تری در خصوص شخصیت و نهان درونی شحصی خود شماست.

تست هوش شخصیت شناسی بزرگسالان

تست شخصیت شناسی MBTI و ۱۶ تیپ شخصیتی

برطبق جواب پرسش های به دست آمده ، اشخاص در یکی از طبقه های ۱۶ نوع تیپ شخصیتی جای می گیرند. مقصود MBTI آن است که به جواب دهندگان فرصت می دهد شخصیت خود را در ابعاد گوناگونی نظیر نقاط مثبت ، اولویت ها و علایق تحصیلی و شغلی ، تطابق با سایر اشخاص و … را بیشتر بفهمند و از آن شناخت پیدا کنند. در این تست جواب درست یا اشتباه وجود نخواهد داشت و یک نوع تیپ شخصیتی در آن برتر و باارزش تر از تیپ های شخصیتی دیگر نیست. علاوه بر این ، برعکس اغلب تست های دیگر موجود شخصیت شناسی و بررسی روانی ، نتایج به دست آمده برخلاف هیچ نوع معیار و سبکی مورد سنجش قرار نمی گیرد. در مقابل ، مقصود آن تنها یاری به شما جهت آگاهی و کشف بیشتر درخصوص خودتان است. این تست از ۴ معیار و نمونه گوناگون تدوین و طراحی شده است که عبارتند از:

تست MBTI : درون گرایی I ـ برون گرایی E

تفاوت درون گرایی و برون گرایی برای نخستین مرتبه به وسیله کارل یونگ در نظریه شخصیت خود همچون مقیاسی جهت تعریف و نحوه واکنش و ارتباطات افراد با جهان پیرامون خود را مورد ارزیابی و مطرح گردید. هرچند این واژه ها برای اغلب افراد آشنا می باشند ، ولی روش استفاده از آن ها در این جا با استفاده ی شناخته شده آن متمایز می باشد. درون گرایان تمایل به درون دارند و از اندیشیدن لذت می برند. به سمت ارتباطات مفهومی و رژف تمایل دارند. برون گرایان به سمت بیرون و عمل گرا بودن کشش دارند. به ارتباطات اجتماعی گسترده علاقمندند و پس از سپری کردن زمان با سایر افراد حس لذت و انرژی دارند. در اغلب افراد یکی از این جنبه ها غالب و یا برتری فراوان تری دارد.

تست MBTI : شهودی N ـ حسی S

این معیار در برگیرنده ارزیابی نحوه گردآوری داده ها از جهان پیرامونی خود است. بر طبق این آزمون افراد علاقمندند جهت گردآوری داده ها یک نمونه را فراوان تر استفاده کنند. افرادی که شهودی می باشند ، اغلب به نشانه هایی نظیر نمونه ها و استنباط ها اعتنا دارند. آنان به اندیشیدن در مورد موضوعات و مواد ذهنی و فکری تمایل دارند. اشخاصی که مورد حسی را ترجیح می دهند تاکید بسیاری بر حقیقت دارند. به خصوص به آن چیزی که قادرند از طریق حواس پنج گانه خود ادراک و به دست آورند. آنان علاقمندند که بر روی حقایق و جزئیات توجه داشته باشند و به مسائل و جنبه های قابل مشهود تمایل دارند.

تست MBTI : احساسی F ـ منطقی T

این معیار به چگونگی انتخاب و تصمیمات اشخاص بر طبق داده هایی که از کارکرد شهودی و حسی شان گردآوری کرده اند ، ارتباط دارد. کسانی که منطقی هستند اغلب حقایق و اطلاعات مشهود و محسوس را ترجیح می دهند. آنان در زمان انتخاب به موارد عقلایی ، غیرشخصی و هماهنگ  تاکید دارند. افرادی که روش احساسی را ترجیح می دهند در زمان انتخاب در اغلب حالات احساسات و عواطف و اشخاص را ترجیح و در نظر خواهند گرفت.

تست MBTI : ادراکی P ـ قضاوتی J

 این معیار دربرگیرنده نحوه ترجیح و علاقه افراد با رویارویی با دنیای پیرامون می باشد. افرادی که قضاوتی هستند به انتخاب ها و ساختارهای پایدار و مستحکم تاکید دارند. کسانی که ادراک را ترجیح می دهند نرم تر ، منعطف تر و هماهنگ تر می باشند. این دو رویکرد با معیارهای ذکر شده در بالا ارتباط دارند.

چرا آزمون شخصیت شناسیMBTI ابزاری مفید و کاربردی جهت شناخت شخصیت است؟

انجام تست مایرز ـ بریگز قادر است درک و اطلاعات بسیاری درباره شخصیت شما به وجود آورد. بدین علت است که به یک شاخص و تست معروف و محبوب تبدیل شده است. براساس فرموده مایرز و بریگز همه ی انواع تیپ های شخصیتی با یکدیگر هم پایه می باشند و برتری وجود ندارد. به طور نمونه ، زمانی که درصدد آن می باشید برنامه و طرح خود را با دیگر افراد یک مجموعه تکمیل کنید. امکان دارد بفهمید که عده ای از افراد مجموعه در اجرای کارهای به خصوصی مهارت و توانایی دارند. با آگاهی و شناخت این تمایزات قادرید به تفکیک مسئولیت به بهترین نحو ممکن بپردازید و در رسیدن به مقاصد خود با یکدیگر مشارکت نمایید.

منبع :

https://hooshenik.com/mbti/

تست شخصیت شناسی با نتیجه و جواب پرسش

تست هوش کودک

The post تست هوش شخصیت شناسی بزرگسالان MBTI appeared first on استعدادیابی | تست هوش کودک.