ژل رپلنژن Replengen

نمایندگی فروش ژل رپلنژن Replengen جهت ارائه خدمات مشاوره خرید ژل رپلنژن Replengen  به پژشکان در گروه بازرگانی نیکمد در خدمت شما می باشد. کارشناس فروش ژل رپلنژن […]

نمایندگی فروش ژل رپلنژن Replengen جهت ارائه خدمات مشاوره خرید ژل رپلنژن Replengen  به پژشکان در گروه بازرگانی نیکمد در خدمت شما می باشد. کارشناس فروش ژل رپلنژن Replengen همواره بدنبال ارائه خدمات ویژه به پزشکان جهت استفاده صحیح از ژل رپلنژن می باشد.

ژل رپلنژن Replengen

Replengen Fine with Lidocaine

برای بهبود چین و چروک های کم عمق اطراف چشم استفاده می شود.

موارد مصرف رپلنژن فاین : روی گردن و بین چشم ها

نام محصول – رپلنژن فاین با لیدوکائین

حجم – ۱٫۱ میلی لیتر

اندازه سوزن – ۳۰G

بسته بندی – ۱ سرنگ ، ۲ سوزن / کارتن

مدت زمان ماندگاری رپلنژن فاین: ۶ تا ۱۲ ماه

محل تزریق : چین و چروک های کم عمق

عمق تزریق : درمیس

دمای نگهداری  ۲ ~ ۲۵ درجه سانتیگراد

تاریخ انقضا: ۲۴ ماه از تاریخ تولید

عمیق با لیدوکائین برای از بین بردن چین و چروک اواسط عمیق مانند چین خوردگی بینی یا بزرگ شدن صورت ، چانه یا لب ها استفاده می شود.

ژل رپلنژن Replengen

ژل رپلنژن دیپ – Replengen Deep With Lidocaine

حجم – ۱٫۱ میلی لیتر

سایز سوزن – ۲۷G T.S.K Premium سوزن (ساخت ژاپن)

بسته بندی – ۱ سرنگ ، ۱ سوزن ، ۱ سوزن / کارتن سوزنی

مدت زمان ماندگاری : ۱۲ تا ۱۸ ماه

محل تزریق – چین و چروک های عمیق

عمق تزریق – زیر جلدی

دمای نگهداری: ۲ ~ ۲۵

تاریخ انقضا: ۲۴ ماه از تاریخ تولید

ژل رپلنژن Replengen

Replengen Implant S با لیدوکائین

برای بهبود چین و چروک های عمیق مانند چین و چروک بینی و روش بزرگ کردن صورت ، چانه ، لب ها و بهبود حجم (کانتور) بدن (سینه ، دکمه ، آلت تناسلی و غیره) نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

نام محصول – Replengen Implant S با لیدوکائین

حجم – ۱٫۱ میلی لیتر

سایز سوزن : ۲۵G T.S.K Premium سوزن (ساخت ژاپن)

بسته بندی : ۱ سرنگ ، ۱ سوزن ، ۱ سوزن / کارتن سوزنی

مدت زمان ماندگاری : ۱۲ تا ۱۸ ماه

ناحیه تزریق: چین و چروک های عمیق و کانتور صورت

عمق تزریق: زیر جلدی عمقی

دمای نگهداری: ۲ ~ ۲۵

تاریخ انقضا: ۲۴ ماه از تاریخ تولید

ژل رپلنژن Replengen

 

ژل رپلنژن Replengen 20  

برای بهبود چین و چروک های کم عمق بدن و کانتورینگ بدن استفاده می شود

نام محصول – Replengen 20

حجم رپلنژن ۲۰ – ۱۰٫۰mL

بسته بندی – ۱ سرنگ / کارتن

مدت زمان ماندگاری : ۱۲ تا ۱۸ ماه

ناحیه تزریق – کانتورینگ بدن

عمق تزریق رپلنژن ۲۰ : زیر جلدی عمقی

دمای نگهداری: ۲ ~ ۲۵

تاریخ انقضا رپلنژن ۲۰  : ۲۴ ماه از تاریخ تولید

ژل رپلنژن Replengen

Replengen ™ ۲۰ PLUS با لیدوکائین

برای بهبود چین و چروک کم عمق و کانتور استفاده می شود.

نام محصول – Replengen PL 20 PLUS با لیدوکائین

حجم رپلنژن ۲۰ پلاس – ۱۰٫۰mL

بسته بندی – ۱ سرنگ / کارتن

مدت زمان ماندگاری : ۱۲ تا ۱۸ ماه

ناحیه تزریق – کانتورینگ بدن

عمق تزریق – زیر جلدی عمقی

دمای نگهداری: ۲ ~ ۲۵

تاریخ انقضا : ۲۴ ماه از تاریخ تولید

ژل رپلنژن Replengen

ژل رپلنژن Replengen 40

برای بهبود چین و چروک های عمیق و کانتور استفاده می شود.

نام محصول – Replengen 40

حجم رپلنژن ۴۰ – ۱۰٫۰mL

بسته بندی – ۱ سرنگ / کارتن

مدت زمان ماندگاری : ۱۲ تا ۱۸ ماه

ناحیه تزریق رپلنژن ۴۰ :  کانتورینگ بدن

عمق تزریق – زیر جلدی عمقی

دمای نگهداری: ۲ ~ ۲۵

تاریخ انقضا رپلنژن ۴۰: ۲۴ ماه از تاریخ تولید

ژل رپلنژن Replengen

ژل رپلنژن Replengen 40 PLUS

با لیدوکائین برای بهبود چین و چروک کم عمق و کانتور استفاده می شود.

نام محصول – Replengen PL 40 PLUS با لیدوکائین

حجم رپلنژن ۴۰ پلاس – ۱۰٫۰mL

بسته بندی – ۱ سرنگ / کارتن

مدت زمان ماندگاری : ۱۲ تا ۱۸ ماه

ناحیه تزریق – کانتورینگ بدن

عمق تزریق رپلنژن ۴۰ پلاس:  زیر جلدی عمقی

دمای نگهداری: ۲ ~ ۲۵

تاریخ انقضا : ۲۴ ماه از تاریخ تولید