چگونه استعداد خود را کشف کنیم؟

در این مقاله آموزشی به این پاسخ که چگونه استعدادها را کشف کنیم پاسخ خواهیم داد. همچنین آزمون ها و تست های استعدادیابی را دوره خواهیم […]

The post چگونه استعداد خود را کشف کنیم؟ appeared first on استعدادیابی | تست هوش کودک.

در این مقاله آموزشی به این پاسخ که چگونه استعدادها را کشف کنیم پاسخ خواهیم داد. همچنین آزمون ها و تست های استعدادیابی را دوره خواهیم کرد.

یکی از اصلی ترین روش ها و راهکارهایی که جهت شناخت و شناسایی استعداد توصیه می شود ، استفاده از تست های کشف استعداد می باشد. تست ها و آزمون هایی که به وسیله اشخاص گوناگون در طی سال های متفاوتی تهیه و تدوین شده اند و هر یک از آن ها استعداد های مختلف را به قسمت های متفاوتی مجزا ساخته اند. پنج تست از معتبرترین آزمون های کشف استعداد بر این پایه اند؛

آزمون های جانسون اوکانر ، هالند ، کلیفتون ، هوارد گاردنر و MBTI.

این تست ها و آزمون ها به شما یاری می رسانند تا فهم و شناخت خوب تری از خودتان پیدا کنید. در حقیقت بهره گیری از این تست ها موجب راحت تر شدن فرایند استعدادیابی و کشف نقاط قوت و مثبتتان خواهد شد.

علایق خود را کشف و شناسایی کنید:

علاقه و تمایل و اشتیاق یعنی چیزهایی که از فراگیری ، خواندن و نوشتن ، نگاه کردن به آن ها لذت خواهید برد. برخی از پرسش هایی که می بایست به آن ها جواب دهید از این قرارند؛

ـ به مطالعه چه مباحث و مسائلی علاقمند هستید؟

ـ از گفت و گو در خصوص چه موضوعاتی لذت خواهید برد؟

ـ نگاه کردن به چه برنامه هایی را دوست دارید؟

ـ چه مطالب و عقاید و آرمان هایی شما را به طرف خود جذب می نماید؟

فراهم کردن لیست علاقه و تمایلات به شما یاری می رساند تلفیق درستی از احساسات و تمایلات خود پیدا کنید. پس از تنظیم این لیست است که قارید پروسه شناخت و کشف و استفاده از استعدادهایتان را به سطوح تازه ای هدایت کنید.

گذشته خود را رصد و بازنگری کنید:

به گذشته برگردید و ببینید کدام فعالیت و زمینه بود که در آن اغلب نفر نخست بودید و سایرین شما را جهت اجرای درست و دقیق آن کارها از شما تعریف و تمجید می کردند ، کدام کار بود که به راحتی از پس انجام آن بر می آمدید و دیگران پیوسته در اجرای آن از شما تقاضای کمک می کردند ، نقاشی ، نویسندگی ، طراحی ، پاسخ به مسائل و معما ، ریاضیات و … .

استعداد و مهارت شما اغلب در فعالیت ها و زمینه هایی است که به آسانی و سهولت آن ها را اجرا و اعمال می کنید و بدین علت شاید آن را عمومیت داده و تصور می کنید که سایرین نیز به راحتی می توانند آن ها را انجام دهند. در حالی که این گونه نیست. احتمال دارد شما فعالیت و عملی را بدون احتیاج به تعلیم و یا کوشش فراوان اجرا کنید و دیگران برای اجرای آن به تعلیم و سعی فراوانی احتیاج داشته باشند.

درباره خودتان بیاندیشید و بنویسید:

راهکار دیگر جهت کشف استعداد اندیشیدن و نوشتن در مورد خودتان است. نوشتن در مورد آرزوهایتان ، رویاهایتان ، احساساتتان. فعالیت و کارهایی که اجرا و اعمال کرده اید ، موفقیت هایی که به دست آورده اید ، تعریف و تمجیدهایی که کسب کرده اید ، مهارت ها و قابلیت هایی که در درون خود مشاهده کرده اید ، گرایش و علایقی که در وجود خود احساس نموده اید.

از خانواده و دوستانتان سوال کنید:

از خانواده و دوستان خود درخواست کنید تا درخصوص استعدادها و توانایی هایتان صادقانه حرف بزنند و قابلیت و مهارت هایی که فکر می کنند در آن ها تسلط دارید و موفق عمل می کنید را به شما خاطرنشان سازند. در پایان جواب تمام اشخاص را به صورت فردی و تک به تک بنویسید و کنار یکدیگر قرار دهید. آنالیز این جواب ها به شما یاری می رساند تا بعضی از استعدادهای مخفی درونی خود را نادیده می گرفتید و یا از آن خبر نداشتید را شناسایی نمایید. برای این منظور می توانید به مراکز تست هوش کودک نیز مراجعه نمایید.

همواره در پی تجربه اندوزی باشید:

همه ی افراد با تجربه در زمینه ها و حوزه های متفاوت قادرند به تمایلات و استعدادهای خود آگاه شوند. برای مدتی در دوره ها و کلاس های گوناگون در شاخه ها و زمینه های متفاوت ثبت نام و شرکت کنید. زیرا تنها با مطالعه و اندیشیدن تجربه ای به دست نمی آورید. مطالعه یا مشاوره تنها شیوه ی اندیشیدن و روش درک و مدیریت داده ها را به شما یاد می دهند ولی اطلاعات ورودی این پروسه از تجارت شما نشات خواهد گرفت.

از این رو عالی ترین راهکار تست کردن و آزمایش حرفه ها و فعالیت های گوناگون و متنوع است. این تجارب موجب می شوند تا داده ها و معلومات کافی و ضروری درمورد خودتان گردآوری کنید و آنگاه با آنالیز این اطلاعات به توانایی ها و استعدادهای خود واقف شوید.


مرکز استعدادیابی کودکان

تست هوش کودک

هوش کودک

The post چگونه استعداد خود را کشف کنیم؟ appeared first on استعدادیابی | تست هوش کودک.