با انواع تعاریف هوش بهتر آشنا شوید

هوش یکی از بحث برانگیزترین و جالب ترین پروسه های ذهنی و روانی می باشد که نمود آن در کاینات گوناگون به اندازه ی مختلف دیده […]

نوشته با انواع تعاریف هوش بهتر آشنا شوید اولین بار در مرکز تحقیقات هوش نیک. پدیدار شد.

هوش یکی از بحث برانگیزترین و جالب ترین پروسه های ذهنی و روانی می باشد که نمود آن در کاینات گوناگون به اندازه ی مختلف دیده می شود.

کلمه ی هوش حالت پدیده ای را تشریح می کند که از کیفیت ذهنی و روانی برخوردار بوده و قابل مشاهده نیست. بدین دلیل تعریف های گوناگونی از آن عرضه و بیان شده است که این تعاریف و دیدگاه ها در طی زمان دستخوش تغییراتی شده اند.

عده ای هوش را عملکرد مغز و قابلیت ذهنی موجودات به حساب می آورند.برخی هوش را معمولاً در حل کردن مسائل و امور و تفکر عاقلانه می دانند. به عقیده تعدادی دیگر هوش تلفیقی از ادراک ، استدلال و تخیل است. در دید افرادی دیگر هوش فهم و استنباط روابط علت و معلولی بین پدیده هاست.

تعدادی از نظریه های پژوهشگران و روان شناسان معروف در مورد هوش

ـ بینه و سیمون: هوش را استعداد و قابلیت شخص در استنباط ، تفکر و داوری توصیف می کنند.

ـ وکسلر: از نظر وکسلر هوش حاصل ارتباط دائمی و دوسویه و موثر با محیط می باشد و در صورتی که این رابطه دو سویه متعادل صورت گیرد سبب قابلیت سازگاری شخص با محیط و رشد هوشی او می شود.

ـ ثورندایک: او عملکرد هوشی را در سه طبقه ی هوش اجتماعی ، هوش انتزاعی و هوش عینی گروه بندی کرده است. به عقیده او هوش استعداد و قابلیت فراگیری و به کارگیری این آموخته ها در هماهنگی با وضعیت جدید و حل کردن مسائل تازه می باشد.

ـ اشترن: هوش توانایی کلی شخص جهت هماهنگی منطقی با مسائل و وضعیت جدید زندگی می باشد.

ـ بورینگ: از دید وی هوش چیزی است که از طریق تست های هوش ارزیابی و سنجیده می شود و عوامل گوناگونی نظیر استعداد یادگیری و استفاده از تجربه ، تفکر و استدلال ذهنی ، انعطاف پذیری دربرابر تغییرات محیطی و توان برانگیختن خود را در هوش بیان کرده است.

توضیحات مختلفی از هوش را که پژوهشگران و روان شناسان مطرح کرده اند را می توان در سه دسته ی تعاریف عملی ، تعاریف تحلیلی و تعاریف کاربردی جای داد.

تعریف عملی: روان شناسان تربیتی بر این باورند که هوش پدیده ای می باشد که موجب موفقیت تحصیلی افراد می شود و آن را یک نوع توانایی و قابلیت تحصیلی ارزیابی می کنند.

تعریف تحلیلی: هوش استعداد و قابلیت به کارگیری پدیده های سری و یا توان و عکس العمل کارآمد و یا هماهنگی با اوضاع تازه و یا شناسایی وضعیت و حالات عوامل محیطی است. کامل ترین تعریف تحلیلی هوش را وکسلر شرح داده است؛ هوش یعنی استدلال منطقی ، عمل عاقلانه  و رفتار متقابل و موثر با محیط.

تعریف کاربردی: هوش چیزی است که از راه تست های هوش سنجی مورد اندازه گیری و ارزیابی قرار می گیرد.

بهره هوشی چیست؟

هوش در تمام انسان ها به یک اندازه نیست و  فاکتورهای مختلفی نظیر ژنتیک ، محیط ، عوامل فیزیولوژیکی و تفاوت های فردی در میزان هوش تاثیرگذارند.

هوش بهر یا آی کیو شیوه ای جهت اندازه گیری میزان هوش آدمی است. هوش بهر عددی با میانگین ۱۰۰ و انحراف معیار ۱۵ است. هوش دست کم ۷۰ درصد افراد از هوش متوسط ، ۱۲ درصد هوش بیشتر از متوسط ، ۳ درصد بسیار باهوش و یک درصد تیزهوش و نابغه می باشند. همین روال در مورد اشخاص کم هوش ، کند ذهن و عقب مانده ذهنی و … در طرف دیگر صدق می کند.

انواع تست هوش

  • آزمون هوش وکسلر: پراستفاده ترین و عمده ترین تست در اندازه گیری میزان هوش کودکان و بزرگسالان می باشد.
  • آزمون هوش آدمک (گودیناف): آزمون ترسیم آدمک از آزمون های ساده و قابل اطمینان جهت تعیین هوش بهر کودکان است.
  • آزمون هوش ریون: تست هوش ماتریس های پیشرونده ریون یکی از عالی ترین تست ها جهت ارزیابی و تعیین هوش عمومی است.
  • آزمون نابسته به فرهنگ کتل: این آزمون جهت سنجش هوش کلی طراحی گریده است.
  • آزمون بینه: این آزمون شماری از توانایی های شناختی نظیر حل مسئله ، قابلیت یادگیری ، قضاوت ، تفکر منطقی ، توانایی محاسباتی ، مهارت به کارگیری زبان و … را بررسی و می سنجد.

هوش هیجانی چیست ؟

تعریف هوش

هوش موسیقیایی کودکان

هوش کلامی یا هوش زبانی کودکان

هوش حرکتی – جسمی چیست

هوش ریاضی- منطقی کودکان

هوش میان فردی چیست

هوش فضایی چیست

بازی‌هایی برای پرورش هوش هیجانی در کودکان

عوامل موثر در هوش هیجانی

هوش هیجانی در کودکان

هوش کودک

تست IQ 

تست هوش کودک

 

نوشته با انواع تعاریف هوش بهتر آشنا شوید اولین بار در مرکز تحقیقات هوش نیک. پدیدار شد.