فرآیند خرید سازمانی چگونه است ؟

خرید سازمانی موضوع این مقاله بازاریابی می باشد. در سازمانها و برندهای بزرگ معمولاً اکثر کارکنان شرکت در تصمیم گیریهای برند نقش دارند. کارکان بخش تحلیل داده ها ، نمایندگانی که خدمات را به دست مشتریان می رسانند ، کارکنانی که در بخش تدارکات هستند و در نهایت نیز مصرف کنندگان همگی در تصمیم های […]

The post فرآیند خرید سازمانی چگونه است ؟ appeared first on بازاریابی , مشاور بازاریابی , آموزش بازاریابی | پارک بازاریابی ایران.

خرید سازمانی موضوع این مقاله بازاریابی می باشد. در سازمانها و برندهای بزرگ معمولاً اکثر کارکنان شرکت در تصمیم گیریهای برند نقش دارند.

کارکان بخش تحلیل داده ها ، نمایندگانی که خدمات را به دست مشتریان می رسانند ، کارکنانی که در بخش تدارکات هستند و در نهایت نیز مصرف کنندگان همگی در تصمیم های یک برند یا شرکت برای برنامه ها و محصولات آتی نقش ایفا می کنند و اهمیت زیادی دارند. با مشارکت این افراد است که فرآیند خرید در سازمان اتفاق می افتد. در ادامه به معرفی دقیق تر این بخش ها خواهیم پرداخت.

اولین مرحله مرحله خرید سازمانی ) شروع کننده ها

این افراد شامل کسانی هستند که درک درستی از زمان صحیح خرید محصولات دارند. آنها به خوبی می دانند که خدمات یا محصول جدید در چه زمانهایی مورد نیاز مشتریان است. به عنوان مثال ، آنها به خوبی می دانند که در فصلها و ایام خاصی از سال چه محصول یا خدماتی مورد نیاز مشتریان است ، یا چه نیازهایی ممکن است در برخی از شرایط پیش بینی شده به وجود آید.

دو) اثرگذاران

این افراد داده ها و اطلاعاتی را در خصوص محصولات و عرضه کننده آنها تهیه می کنند و غالباً نقش بسیار مهمی در تعیین ملاکهای فروش محصولات دارند.

سومین مرحله خرید سازمانی ) مدیریت اطلاعاتی

این افراد مقدار اطلاعات و نوع اطلاعاتی که باید در اختیار خریداران و غیره قرار بگیرد را تعیین و کنترل می کنند. این کارکنان اطلاعاتی از قبیل خریدهای سازمانی ، فروشنده ها ، عرضه کننده ها و تهیه کننده ها را کنترل کنند. معمولاً کارکنان بخش آی تی هر شرکت در این قسمت فعالیت می کنند. آنها اطلاعاتی را به طور مداوم از مشتریان ، بازار و رقبا دریافت می کنند و تصمیم گیریهای اصلی را انجام می دهند.

چهارمین مرحله مرحله خرید سازمانی ) خریداران

خریداران دسته ای از افراد هستند که در انتهای چرخه قرار دارند. آنها معمولاً با شرکتها یا برندها تماس می گیرند و سفارش خود را ثبت می کنند. در اغلب مواقع این افراد برای خرید کردن با صاحبان برندها مذاکره می کنند.

از نظر بعضی ، خریداران توسط اطلاعاتی که از محصولات به دست می آورند و شرایطی که برای فروش آن وجود دارد اقدام به تصمیم گیری برای خرید می کنند.  البته به جز این موارد گفته شده ، عوامل دیگری نیز هستند که در تصمیم گیری مشتریان حائز اهمیت هستند.

پنجمین مرحله خرید سازمانی ) تصمیم گیرندگان

این افراد کسانی هستند که قدرت و اختیار کامل برای تصمیم برای خرید را دارند. هر چند شاید تصور کنید این اختیار در دست مشتریان است ولی واقعیت این است که مدیران اجرایی در سطوح بالای شغلی هستند که این تصمیم را می گیرند.

نقش مدیران اجرایی به قدری مهم است و کارها و اهداف خود را با چنان ظرافتی اجرا می کنند که مشتریان در اغلب مواقع تصور می کنند خودشان تصمیم برای خرید را گرفته اند. در حالی که آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر تصمیم های مدیران اجرایی بوده اند. به همین دلیل می توانیم مدیران اصلی در هر کسب و کاری را از مهمترین بخشهای هر شرکت یا برندی بدانیم که می توانند بازار را به سمت اهداف خود سوق دهند.

از آنجایی که بر اساس نظرات مشاوره بازاریابی و همانطور که در این مقاله خواندید ، خرید کردن یک فرآیند است که افراد و بخشهای مختلفی در آن نقش ایفا می کنند.

نقش برخی از آنها بیشتر و برخی کمتر است ، همچنین برخی از آنها اثر مستقیم و برخی اثر غیر مستقیم دارند ؛ اما نکته بسیار مهم این است که بدانیم خرید کردن در یک لحظه یا به صورت ناگهانی اتفاق نمی افتد بلکه نقشه ها و برنامه هایی که افراد به عنوان خریدار یا همان مشتریان و افراد درون سازمانی مانند مدیران اجرایی یا بازاریابان می کشند نقش بسیار زیادی در شکل گیری رفتار خرید در مشتریان دارد.


موضوع مرتبط :

تکنیکهای اداره کردن جلسات برای موفقیت در فروش و بازاریابی

انواع شبکه توزیع محصولات صنعتی و مصرفی

نظر شما

The post فرآیند خرید سازمانی چگونه است ؟ appeared first on بازاریابی , مشاور بازاریابی , آموزش بازاریابی | پارک بازاریابی ایران.