بایدها و نبایدها درباره خرید فالوور (بخش دوم)

آیا فالوور خریداری کنیم یا نه ؟  این سوالی است که بسیاری از افراد به ویژه افرادی که از حساب کاربری خود برای اهداف شغلی و بازاریابی استفاده می کنند همیشه می پرسند. در مقاله قبلی به برخی از چالشهایی که در خصوص خرید فالوور وجود دارد پرداختیم ، همانطور که گفتیم برخی از حسابهای […]

آیا فالوور خریداری کنیم یا نه ؟  این سوالی است که بسیاری از افراد به ویژه افرادی که از حساب کاربری خود برای اهداف شغلی و بازاریابی استفاده می کنند همیشه می پرسند.

در مقاله قبلی به برخی از چالشهایی که در خصوص خرید فالوور وجود دارد پرداختیم ، همانطور که گفتیم برخی از حسابهای کاربری یا فالوورهایی که به شما می فروشند ، اکانتها یا کاربران فیک و ساختگی هستند و در واقع توسط یک نرم افزار ساخته شده اند. در این مواقع است که شما دچار درد سر می شوید. در این مقاله به طور مفصل در خصوص فالوورهای غیر واقعی یا فیک صحبت خواهیم کرد.

یک) تعاملات محدود

زمانی که اقدام به فالوور فیک می کنید باید به این نکته توجه داشته باشید که پیامها و محتوایی که برای آنها تولید می کنید در واقع یک کار بیهوده ای است. این کار فقط انرژی و زمان و بودجه شما را به هدر می دهد زیرا برای اکانتهایی تولید محتوا می کنید که هیچ فرد واقعی صاحب آنها نیست.

پس در نتیجه تولید محتوای شما نیز بیهوده خواهد بود. به همین دلیل تعاملات ناقص و محدودی برقرار خواهد شد. از طرفی در میان مخاطبان واقعیتان نیز این اقدام چندان جالب نخواهد بود و آنها به زودی متوجه فالوورهای فیک در میان فالوورهای شما خواهند شد. از طرفی کاربران واقعی شما تا زمانی که به حضور کاربران فیک پی نبرده اند و با دیدن افراد زیادی که شما و فعالیتهایتان را دنبال می کنند انتظارشان از شما افزایش خواهد یافت. در حالی که شما پاسخگوی انتظارات آنها نخواهید بود.

دو) آسیب جدی به اعتبار

اگر خودتان را به جای مشتریان قرار دهید خواهید دید که داشتن فالوور فیک و دنبال کردن فرد یا برندی که برای خود فالوور فیک خریداری کرده است چقدر ساده لوحانه به نظر می رسد. بنابراین سعی می کنید تا بیشتر از این شخصیت شما آسیب ندیده از میان دنبال کننده های آن فرد یا برند خارج شوید.

اگر بتوانید خودتان را به جای مشتریان تصور کنید قطعاً به این نتیجه خواهید رسید. پس بیش از این به خودتان و اعتبارتان آسیب نزنید. اگر شما فالوورهای کم ولی واقعی داشته باشید و ارتباط دائمی و مناسبی با آنها برقرار کنید قطعاً منجر به موفقیت شما خواهد شد و نیازی به خریداری فالوور فیک نخواهد بود.

سه) عدم توانایی در ارزیابی

شما پس از مدتی نیازمند این هستید تا میزان محبوبیت و اعتبار و تأثیرگذاری خود بر روی مشتریان و مخاطبانتان را ارزیابی کنید. زمانی که فالوورهای شما فیک باشند شما مقیاس و اندازه درستی برای ارزیابی فعالیتهای خود ندارید. در این شرایط ، تشخیص وضعیتتان در بازار بسیار دشوار خواهد بود. شما نمی دانید کدام فالوورها حقیقی هستند ، چه تعداد از آنها را دارید ، خواسته و نیاز اصلی آنها چیست ؟ تا چه اندازه در میان مشتریان محبوب هستید ؟

چهار) حذف کاربران

یکی  از تهدیدهای که اخیراً اینستاگرام نسبت به کاربران فیک داشته این است که آنها را از اینستاگرام حذف خواهد کرد. تصور کنید اینستاگرام اقدام به حذف کاربران ساختگی شما کند ، کاربران واقعیتان یک روز با تعجب خواهند دید که به یکباره چندین هزار از میان کاربران شما کم شده است. بنابراین به سرعت به ساختگی بودن آنها پی خواهند برد و اعتبار شما به راحتی از میان خواهد رفت.

با توجه به مطالب گفته شده ، به خوبی می توان به این نتیجه رسید که مضرات و آُسیب هایی که کاربران فیک بر اعتبار و جایگاه شما می زنند بسیار بیشتر از فواید آنهاست. به طور کل می توان گفت خریداری این کاربران هیچ ارزشی ندارد و فقط جایگاه شما را متزلزل و کسب و کارتان را با ابهام مواجه خواهد کرد.

پس بهتر است به جای خریداری این کاربران ، به تولید محتوای مناسب برای مخاطبان و ارتباط مناسب با کاربران فعلی و داشتن برنامه هایی برای جذب بیشتر مخاطبان بالقوه داشته باشید و هرگز اقدام به خریداری طرفدار ساختگی نکنید.


موضوع مرتبط :

بایدها و نبایدها درباره خرید فالوور (بخش اول)