بهترین مارک بوتاکس | ماندگارترین بوتاکس در ایران

بهترین مارک بوتاکس | ماندگارترین بوتاکس در ایران موضوع این مطلب آموزشی است. بررسی بهترین مارک بوتاکس | ماندگارترین بوتاکس در ایران در این مقاله است. […]

The post بهترین مارک بوتاکس | ماندگارترین بوتاکس در ایران appeared first on انواع بوتاکس | نمایندگی اصلی فروش.

بهترین مارک بوتاکس | ماندگارترین بوتاکس در ایران موضوع این مطلب آموزشی است. بررسی بهترین مارک بوتاکس | ماندگارترین بوتاکس در ایران در این مقاله است.

یکی از بهترین مارکهای سم بوتولونیوم ، مارک بوتاکس BOTOX است. دیسپورت به عنوان یک نوع انگلیسی کمی سریعتر از بوتاکس عمل می کند ، اما بوتاکس ممکن است بیشتر از Dysport دوام و ماندگاری داشته باشد. ممکن است هزینه های بوتاکس بیشتر از Dysport باشد. بوتاکس و دیسپورت هم نتایج را تا چهار ماه تبلیغ می کنند. طبق آکادمی زیبایی شناسی صورت آمریکا ، برخی معتقدند که ممکن است Xeomin کمی بیشتر از بوتاکس دوام بیاورد.

 

The post بهترین مارک بوتاکس | ماندگارترین بوتاکس در ایران appeared first on انواع بوتاکس | نمایندگی اصلی فروش.