یادآوری نکات مهم برای مدیران شرکتها یا سازمانها (بخش اول)

مدیران سازمانها و شرکتها ممکن است برخی از مواقع نکاتی را که کیفیت مدیریتی و عملکرد مطلوب آنها را افزایش می دهد فراموش کنند و پس از مدتی پیامدهای نامطلوبی در شرکت یا سازمان آنها به وجود آید که تمامی مجموعه آنها را تحت تأثیر قرار دهد. در این مقاله سعی کرده ایم مطالب و […]

مدیران سازمانها و شرکتها ممکن است برخی از مواقع نکاتی را که کیفیت مدیریتی و عملکرد مطلوب آنها را افزایش می دهد فراموش کنند و پس از مدتی پیامدهای نامطلوبی در شرکت یا سازمان آنها به وجود آید که تمامی مجموعه آنها را تحت تأثیر قرار دهد.

در این مقاله سعی کرده ایم مطالب و نکاتی که ممکن است گاهی از دید مدیران دور بماند یا پس از مدتی آن را فراموش کنند اشاره کنیم تا مجدداً کیفیت عملکرد آنها مطلوب شود.

یک) مشارکت همه اعضا در جلسات

جلساتی که در دوره های مختلف برگزار می شود باید فرصتی برای ارائه نظرات تمامی کارکنان و مدیران بخشهای مختلف شرکت یا سازمان شما باشد. پس اگر در جلساتی که تشکیل می دهید ، برخی از کارکنان شما مشارکت نمی کنند یا نظرات و ایده های خود را مطرح نمی کنند یا حتی در نظرات خود راجع به ایده های مطرح شده از طرف سایر کارکنان را نقد و بررسی نمی کنند باید توجه شما را به خود جلب کند. سعی کنید جلسه را به گونه ای مدیریت کنید که تمامی افراد حاضر در جلسه بتوانند نظرات خود را مطرح کنند.

 بر اساس آموزش بازاریابی ، اگر تعداد افراد در جلسه کم باشد که به خوبی می توان این ارتباط را به وجود آورد ولی اگر تعداد افراد زیاد است از ترفندهای مختلفی مانند ارائه پرسش نامه به کارکنان می توانید متوجه نظرات و ایده های آنها شوید.

دو) استفاده از تکنولوژی برای برقراری ارتباط

امروزه ابزارهای ارتباطی مختلفی به وجود آمده است که در تسهیل ارتباط افراد بسیار نقش مهمی دارد. بویژه در چند ماهی که دنیا درگیر ویروس کرونا شده اهمیت این ابزارهای ارتباطی بیش از پیش است. این مسئله بسیار مهم است که از این ابزارها برای برقراری ارتباط با کارکنان خود و ایجاد گروه هایی که ارتباط کارکنان شما را با یکدیگر نزدیکتر و صمیمی تر کند بسیار مهم است.

بر اساس نظر مشاور بازاریابی ، همچنین این ابزارها و گروه هایی که در این شبکه های مختلف ایجاد می کنید موجب می شود کارکنان شما حتی خارج از محیط کاری نیز با ذهنشان درگیر باشد و این میزان تعهد و صمیمیت آنها را بیشتر خواهد کرد. سعی کنید حتماً از ابزارهای مختف ارتباطی به ویژه ارتباط های مجازی استفاده کنید.

سه) پیامهای واضح و شفاف

یکی از وظایفی که مدیران انجام می دهند ارسال پیامها یا ایملیهای مختلف با اهداف گوناگون است. ممکن است برخی از این ایمیل ها برای همکاران و مدیران سایر شرکتها برای جلب همکاری آنها باشد. ممکن است برخی از آنها برای کارکنان داخل شرکت باشد که پیامهای مختلفی از پیام تبریک تا اخبار گوناگون شرکت را به آنها اطلاع می دهد.

همچنین برخی از پیامها یا ایمیل ها نیز ممکن است برای مشتریان ارسال شود. پیامهایی که برای اهداف مختلف ارسال می کنید باید شفافیت کافی داشته باشد تا افراد گیرنده پیام شما بتوانند به خوبی آن را درک کنند. برای این منظور بهتر است پیامهای کوتاه و ساده ارسال کنید. سعی کنید از پیامهایی که به طور شفافی منظور شما را به آنها منتقل می کند استفاده کنید تا آنها به راحتی بتوانند منظور شما را درک کنند.

همچنین برای ارسال این دسته از پیامها باید مناسب ترین ابزار را نیز انتخاب کنید به عنوان مثال ، گاهی ارسال پیام از طریق ایمیل می تواند مناسب ترین روش باشد و گاهی ارسال پیام در شبکه های اجتماعی ؛ دلیل آن هم این است که باید در نظر بگیرید که مخاطبان شما بیشتر از کدام یک از این کانالهای ارتباطی استفاده می کنند یا تأثیر پیام شما بیشتر خواهد بود. بنابراین با توجه به هدفی که دارید سعی کنید مناسب ترین روش را انتخاب کنید.