اهمیت توجه به حریم رودخانه ها در حوادث زیست محیطی

اگر به اتفاقاتی که در سالهای اخیر در کشورمان رخ داده است نگاهی بیندازیم خواهیم دید که در دو سال اخیر ، سیل هایی که خرابی […]

اگر به اتفاقاتی که در سالهای اخیر در کشورمان رخ داده است نگاهی بیندازیم خواهیم دید که در دو سال اخیر ، سیل هایی که خرابی های زیادی را به بار آورده در کشور زیاد اتفاق افتاده است.

تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که طی ۳۵ سال گذشته به دلیل ساخت و سازهای بی رویه و بدون اصول و دقت کافی ، موجب شده است بسیاری از حریم های رودخانه ها از بین رفته و به جای آنها اماکن مسکونی یا حتی اراضی کشاورزی توسعه پیدا کند. در حالی که از نظر کارشناسی ، چنین ساخت و سازها و استفاده از حریم رودخانه ها موجب سیل هایی خواهد شد که خسارتهای زیادی به انسانها و اموال آنها وارد می کند.

از طرفی ، علاوه بر خسارت به زندگی و اموال انسانها ، استفاده های غیر کارشناسی شده از این محل ها موجب نابودی محیط زیست خواهد شد و زندگی سایر جانواران و آبزیان را نیز به خطر خواهد انداخت. اگر نگاه کارشناسانه تر و تخصصی تری به طبیعت داشته باشیم خواهیم دید که در بسیاری از مواقع این خود انسانها هستند که با بی دقتی یا کم اهمیت کردن مسائل مربوط به محیط زیست یا به دلیل حس زیاده خواهی ، هم موجب خسارت به خود و هم طبیعت می شوند.

رودخانه ها نه فقط برای انسانها ، بلکه برای ادامه حیات همه موجودات و همچنین طبیعت لازم و مهم هستند. شاید بسیاری از افراد هنوز به اهمیت رودخانه ها واقف نباشند به همین دلیل در این مقاله به چندین مزیت مهم رودخانه ها می پردازیم.

یک) تأمین آب آشامیدنی

همانطور که می دانیم ما تنها منابعی که می توانیم برای شرب از آنها استفاده کنیم آب رودخانه ها و سفره های زیر زمینی است. هر چند دریاها ، آبهای بسیاری را در خود ذخیره کرده اند ولی تبدیل آنها به آب شرب و قابل استفاده برای انسانها بسیار پر هزینه است. به همین دلیل در دسترس ترین و کم هزینه ترین منبع تأمین آب شرب انسانها می تواند همان منابع آبی باشد که در رودخانه هاست. بنابراین ، رودخانه ها از این لحاظ از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند.

دو) استفاده در بخش کشاورزی

در بخش کشاورزی نیز ما نمی توانیم به جز منابع آب رودخانه ها یا سفره های زیر زمینی از آب دیگری استفاده کنیم. بنابراین ، نابودی رودخانه ها یعنی از بین رفتن زندگی انسانها و حیوانات.

سه) استفاده برای تولید برق

برق از جمله انرژی های لازم و ضروری برای زندگی انسانهاست که مهمترین منبع تهیه آن ، آب رودخانه ها هستند. دنیای خودتان را یک روز بدون برق تصور کنید ، قطعاً برایتان تحمل کردن این دنیا سخت است و چه بسا بسیاری از کارهای خود را بدون انرژی برق نمی توانید انجام دهید.

چهار) فراهم کردن مواد غذایی

رودخانه ها از جمله منابع  تأمین مواد غذایی برای انسانها مانند ماهی ها و سایر آبزیانی که در آنها زندگی می کنند می باشند. از طرفی ، رودخانه ها محل زندگی و پرورش بسیاری از آبزیان و سایر جانورانی هستند که زندگی آنها وابسته به رودخانه هاست.

پنج) استفاده در بخش حمل و نقل

از رودخانه ها به عنوان یکی از مسیرهای حمل و نقل می توان استفاده کرد. این مسیرهای حمل و نقل از آلودگی کمتری برخوردار هستند و برای مکانهایی که از این امکان فراهم هستند از جمله مسیرهای مناسب برای حمل و نقل به حساب می آیند.

بنابراین ، به خوبی می توان متوجه شد که این بخش از محیط زیست تا چه حد در زندگی انسانها نقش مهمی دارد و تجاورز به حریم رودخانه ها یا از بین بردن آنها در برخی از مناطق چقدر می تواند برای طبیعت و همچنین زندگی انسانها و سایر موجودات خطرناک باشد.