نوآوران صنعت آترین

نام شرکت: نوآوران صنعت آترین محصولات یا خدمات شرکت: سیستم های گرمایشی قرنیزی، شیشه ای و دکوراتیو مدیرعامل: دکتر محسن رضوی زاده سمت و نام تکمیل […]

نام شرکت: نوآوران صنعت آترین
محصولات یا خدمات شرکت: سیستم های گرمایشی قرنیزی، شیشه ای و دکوراتیو
مدیرعامل: دکتر محسن رضوی زاده
سمت و نام تکمیل کننده فرم: کارشناس واحد تحقیق و توسعه
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود): atrin.co
تعداد پرسنل شرکت: ۱۳ تا ۵۰ نفر