بازاریابی برونگرا یا خروجی چیست ؟

با اینکه مفهوم بازاریابی برونگرا مدتهاست که در متون بازاریابی وجود دارد ولی اصطلاح آن چند سالی است که در بازاریابی مورد توجه قرار گرفته است. تقریباً می توان گفت این اصطلاح حول و حوش ۲۰ سالی است که در بازاریابی مطرح شده و توجه ها را به خود جلب کرده است. می توان گفت […]

The post بازاریابی برونگرا یا خروجی چیست ؟ appeared first on بازاریابی , مشاور بازاریابی , آموزش بازاریابی | پارک بازاریابی ایران.

با اینکه مفهوم بازاریابی برونگرا مدتهاست که در متون بازاریابی وجود دارد ولی اصطلاح آن چند سالی است که در بازاریابی مورد توجه قرار گرفته است.

تقریباً می توان گفت این اصطلاح حول و حوش ۲۰ سالی است که در بازاریابی مطرح شده و توجه ها را به خود جلب کرده است. می توان گفت افرادی که در حوزه بازاریابی فعالیت داشتند ، پس از اینکه از روشهای بازاریابی درونی طی سالهای زیادی استفاده کردند سعی نمودند آن روشها را در بازاریابی برونگرا اجرا کنند. ذات و ماهیت بازاریابی برونگرا این است که این نوع بازاریابی با اراده کسب و کارها انجام می شود نه اراده مشتریان.

به همین دلیل است که برخی از منتقدان این روش بازاریابی معتقد هستند که این نوع بازاریابی بیش از اینکه توجه مشتریان و مخاطبان را به خود جلب کند بیشتر مزاحم زندگی آنهاست؛ زیرا در این نوع بازاریابی غالباً مشتریان مشغول فعالیتهای روزمره خود هستند که ناگهان با پیامهای تبلیغاتی این بازاریابی مواجه می شوند و به نوعی ، حواس آنها را از فعالیت یا کاری که مشغول آن بودند پرت می کند.

در واقع ، بازاریابی برونگرا ، یک محرک شنیداری یا دیداری است که برای چند لحظه ، مانع از رسیدن پیامهای مورد نظر به مخاطب می شود و پیامهایی که بازاریان در نظر دارند را به آنها نشان می دهد. اما این نوع بازاریابی معمولاً از چه ابزاری برای رساندن پیام خود به مشتریان استفاده می کند.

یک) تلویزیون

تلویزیون از جمله ابزارهایی است که در بازاریابی برونگرا از آن استفاده می شود. مخاطبانی که مشغول دیدن برنامه های مورد نظر در تلویزیون هستند ناگهان بدون اینکه نقشی در انتخاب آن داشته باشند با پیامهای تبلیغاتی برندها و شرکتهای مختلف مواجه می شوند که قصد دارند محصول خود را تبلیغ کنند و آنها را از وجود این محصولات مطلع کنند. می توانیم تلویزیون را یکی از مهمترین ابزارهایی بدانیم که در بازاریابی برونگرا از آن استفاده می شود.  علت آن هم این است که مخاطبان آن بسیار زیاد هستند و به شدت تحت تأثیر این رسانه هستند.

دو) رادیو

تصور کنید در ماشین خود رادیو را روشن کرده اید و تمایل دارید برنامه های مورد نظر خود را گوش دهید که شامل اخبار ، برنامه های سر گرم کننده یا برنامه های پخش کننده موزیک است ؛ اما در حالی که به این برنامه ها توجه دارید به ناگاه برنامه مورد نظر شما با پیامهای تبلیغاتی قطع می شود ؛ در این موارد با بازاریابی برونگرا مواجه هستیم و بی جهت نیست که بسیاری از افراد مخالف با آن هستند و آن را یک نوع مزاحم تلقی می کنند.

سه) بیلبوردها

بیلبوردها امروزه در سطح شهرها و جاده افزایش پیدا کرده است. شاید سالهای قبل تا این اندازه بیلبوردها زیاد نبودند ؛ اما در سالهای اخیر بر تعداد آنها و بازاریابی از این طریق به شدت افزایش پیدا کرده است. بیلبوردها معمولاً پیامهای تبلیغاتی هستند که بر روی یک صفحه بسیار بزرگ طراحی می شوند و در مسیرهای پر رفت و آمد و محلهای متصل به چندین مسیر قرار می دهند. افرادی که در آن فضا تردد می کنند بدون اینکه خودشان در انتخاب آن نقشی داشته باشند مخاطب این نوع پیامهای تبلیغاتی قرار می گیرند.

چهار) ارسال ایمیل

امروزه ارسال ایمیلها نیز از جمله ابزارهای تبلیغاتی و بازاریابی شده است. روزانه ایمیلهای تبلیغاتی بسیاری به دست ما می رسد که از طرف شرکتها یا برندهای مختلف برای ما ارسال شده است. استفاده از ایمیلها نیز از جمله روشهای بازاریابی برونگراست. ارسال ایمیل ها نیز از روشهای پر کاربرد در بازاریابی برونگراست ولی همانطور که گفته شد همه این روشها بدون درخواست مخاطبان انجام می شود و می تواند به عنوان یک عامل مزاحم و مختل کننده زندگی آنها نیز محسوب شود.


موضوع مرتبط :

تیپ شناسی مشتریان و آموزش بازاریابی جهت مواجهه با آنها

نظر شما

The post بازاریابی برونگرا یا خروجی چیست ؟ appeared first on بازاریابی , مشاور بازاریابی , آموزش بازاریابی | پارک بازاریابی ایران.