نتایج تحقیقات اخیر درباره تأثیر آلودگی هوا بر شدت بیماری کرونا

آلودگی هوا یکی از بزرگترین چالشهای زیست محیطی می باشد که مدتهاست کشور ایران در شهرهای بزرگ خود با آن درگیر است. هر ساله در فصلهای […]

آلودگی هوا یکی از بزرگترین چالشهای زیست محیطی می باشد که مدتهاست کشور ایران در شهرهای بزرگ خود با آن درگیر است.

هر ساله در فصلهای معینی شدت این آلودگی به حدی می رسد که وضعیت آلودگی برای عموم مردم و سنین مختلف خطرناک و ناسالم اعلام می شود که معمولاً تعطیلات چند روزه در شهرهای بزرگ به ویژه تهران را به دنبال دارد. آلودگی هوا علاوه بر این که محیط زیست را به خطر می اندازد به شدت بر وضعیت سلامت افراد اثرات مخربی می گذارد. چند ماهی است آلودگی هوا در کنار شیوع بیماری کرونا به شدت زندگی و سلامت مردم را تهدید می کند.

در بسیاری از کشورهای جهان که با معظل آلودگی هوا دست و پنجره نرم می کنند بلافاصله پس از شیوع ویروس کرونا به مطالعات وسیع در زمینه ارتباط ویروس کرونا و آلودگی هوا پرداختند. در این میان ، محققان کشور انگستان به این نتیجه رسیده اند که آلودگی هوا در کنار کیفیت مسکن ، پیامدهای بیماری کرونا را به شدت افزایش می دهد.

محققانی که در این پژوهش به بررسی وضعیت مسکن افراد و نمونه های مورد مطالعه خود پرداخته اند به این نتیجه رسیدند که افرادی که مسکن های غیر استانداردی دارند و وضعیت مسکن آنها به گونه ای است که در معرض آلودگی بیشتری قرار دارند ، احتمال ابتلا به بیماری کرونا در آنها نسبت به سایر گروه ها بیشتر است. همچنین شدت بیماری کرونا در افرادی که در مسکن های غیر استاندارد سکونت دارند و در معرض آلودگی هوای بیشتری قرار دارند بسیار بیشتر است.

از طرفی ، تحقیقات نشان می دهد میزان بیماری و مرگ و میر در این افراد نیز بالاتر است. آنها بیمارانی که به دلیل بیماری کرونا  در بیمارستانها بستری بودند را مورد بررسی قرار دادند و دیدند که بیشتر این افراد از وضعیت مسکن مناسبی برخوردار نیستند ، حتی وخامت بیماری آنها نیز با وضعیت مسکنشان به شدت ارتباط مستقیم داشت. بنابراین ، افرادی که در شهرهای بزرگ و با آلودگی هوای بیشتر و سایر آلودگی های زیست محیطی زندگی می کنند ، بیش از بقیه افراد در معرض ابتلا به ویروس کرونا و همچنین شکل شدید و وخیم تر آن هستند.

نتایج این تحقیقات برای کشورهایی که میزان آلودگی هوا در آنها بیشتر است از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که نشان می دهد تا چه اندازه وجود چنین هوایی می تواند در کنار شیوع بیماریهای همه گیری مانند کرونا خطرناک باشد.

یکی از روشهایی که می توان در برابر بیماریهای همه گیر مانند کرونا مقاومت کرد این است که شرایط ابتلا به این بیماریها را کاهش دهیم. بنابراین ، شاید مسأله محیط زیست و به ویژه آلودگی های هوا در این موضوع چندان مورد توجه قرار نگیرند یا از جمله موضوعاتی باشند که به فراموشی سپرده شوند. پس بهتر است شرایط آب و هوایی را در کنار سایر عوامل مورد توجه قرار دهند و برنامه ریزیهای جدی تری برای آن داشته باشند بر اساس شاخصهایی که محیط زیست اعلام می کند هوای تهران در اکثر مواقع حتی در زمانی که هوای سالم اعلام می شود در وضعیت آلودگی متوسط قرار دارد.

پس بی دلیل نیست که میزان ابتلا و مرگ و میرهای ناشی از بیماری کرونا در این شهر بیشتر و غیر قابل کنترل تر است. جمعیت بالای کلان شهر تهران از یک طرف و آلودگی های زیست محیطی از طرفی دیگر ، زندگی در این شهر را از هر جهت برای ساکنین آن ناسالم و به ویژه برای گروه های حساس بسیار خطرناک کرده است. بنابراین ، لازم است برای شهرهایی با آلودگی هوای بالا که اغلب شهرهای بزرگ همچون تهران ، تبریز ، مشهد و خوزستان است برنامه ریزیهای دقیق تر و جدی تری صورت گیرد.