توصیه هایی برای مدیران تازه کار !

اگر به تازگی یک شرکت یا مجموعه ای را راه اندازی کرده اید و به عنوان مدیر در آن مشغول به فعالیت هستید باید بدانید که نقش مهمی دارید و وظایف پیچیده و سنگینی بر عهده شماست. بر اساس تجربه مشاور بازاریابی ، بسیاری از افراد جوان ، باهوش و تازه کار هستند که اقدام به تأسیس […]

اگر به تازگی یک شرکت یا مجموعه ای را راه اندازی کرده اید و به عنوان مدیر در آن مشغول به فعالیت هستید باید بدانید که نقش مهمی دارید و وظایف پیچیده و سنگینی بر عهده شماست.

بر اساس تجربه مشاور بازاریابی ، بسیاری از افراد جوان ، باهوش و تازه کار هستند که اقدام به تأسیس یک شرکت می کنند ولی در مدیریت کردن آن با مشکل مواجه هستند. هر چند برای اینکه قدرت مدیریت کسب کنید به تجربه کافی در این زمینه نیاز دارید ولی نباید نقش دانش و آگاهی و کسب مهارتهای لازم برای انجام بهتر کارها و یک مدیریت موفق را نادیده بگیریم. در این مقاله سعی کردیم به مهارتهایی که باید مدیران جوان و تازه کار به آنها مجهز شوند تا بتوانند شرکت یا مجموعه خود را با موفقیت اداره کنند بپردازیم.

یک) مهارت حل مسأله

اولین مهارتی که برای یک مدیر مطرح است این است که بتواند مسائل را به خوبی  حل کند. اینکه شما از چه راهی برای حل کردن مسائل استفاده می کنید بسیار مهم است. چرا که موجب می شود مسأله شما به خوبی حل شود و راه های جدیدتری پیش پای شما ایجاد شود ، برعکس ممکن است استفاده از راه حلهای نامناسب ، حاصل تمامی زحمات شما را به باد دهد. یکی از اصلی ترین ویژگیهایی که موجب می شود یک مدیر بتواند قدرت حل مسأله قوی داشته باشد این است که از تفکر انتقادی استفاده کند. کلمه انتقاد را معمولاً برای نقد کردن آثار یا اعمال دیگران به کار می بریم.

در حالی که اگر در زندگی روزمره از کوچکترین تا مهمترین آنها را با تفکر انتقادی بنگریم می توانیم در بسیاری از مسائل با موفقیت عمل کنیم. تفکر انتقادی ، یعنی شما با هر مسأله ای که مواجه می شوید به جنبه های مختلف آن بیاندیشید. هم آن را زیر سوال ببرید و ضعفهایش را ببینید و هم نقاط قوت آن را ببینید. یک تفکر این چنینی موجب می شود شما هیچ فرصتی را از دست ندهید. بنابراین ، تفکر انتقادی از جمله ویژگیهایی است که یک مدیر باید داشته باشد تا بتواند تصمیمات درستی بگیرد. سعی کنید با هر مسأله ای که مواجه می شوید آن را زیر سوال ببرید و نقاط قوت و ضعف آن را برای خود لیست کنید تا بتوانید این مهارت را در خودتان تقویت کنید.

دو) مهارتهای ارتباطی و اجتماعی

یک مدیر موفق باید بتواند مهارتهای ارتباطی خود را تقویت کند. اگر به عنوان مدیر یک شرکت نتوانید با کارکنان و مشتریان خود ارتباط خوبی داشته باشید به گونه ای که آنها به شما اعتماد کنند و پی به صداقتتان ببرند هرگز نمی توانید موفق باشید. یک مدیر موفق ، مدیری است که مهارتهای ارتباطی خود چه ارتباط کلامی و چه ارتباط غیر کلامی خود را تقویت کرده و یک ارتباط خوب و مناسب با دیگران برقرار می کند. بسیاری از مدیران موفق دنیا ، تنها از راه مهارتهای ارتباطی است که توانسته اند به موفقیت های بسیار بزرگ در زندگی کاری و شغلی خود دست پیدا کنند.

سه) توانایی رهبر و لیدر بودن

بر اساس آموزش بازاریابی ، یک مدیر نمی تواند بدون قدرت مدیریت و رهبری موفق باشد. هر چه قدر هم یک فرد بتواند با دیگران ارتباط خوبی برقرار کند یا باهوش باشد ولی اگر نتواند مجموعه ای که تحت رهبری اوست را اداره کند یعنی برای آن ، هدف ، برنامه و ابزار طراحی کرده و کارها را به سمت هدف سوق دهد نمی تواند در اداره و مدیریت کردن آن مجموعه موفق باشد.

چهار) قدرت صحبت کردن در گروه

باید یک مدیر موفق بتواند در جمع های مختلف به خوبی صحبت کند. خود ، اهداف شرکت و اقداماتی که در آن انجام می شود را به خوبی توصیف کرده و توجه دیگران را به فعالیت خود جلب کند. پس یکی دیگر از شرایطی که به افراد کمک می کند تا بتوانند مدیران خوبی باشند داشتن مهارت سخن گفتن خوب و مناسب است.