تاثیر ژنتیک بر روی هوش و استعداد

تاثیر ژنتیک بر روی هوش موضوع این مقاله آموزشی هوش کودکان است. پژوهشگران به طور کلی بر این باورند که هوش خصوصیت و صفتی می باشد […]

The post تاثیر ژنتیک بر روی هوش و استعداد appeared first on استعدادیابی | تست هوش کودک.

تاثیر ژنتیک بر روی هوش موضوع این مقاله آموزشی هوش کودکان است.

پژوهشگران به طور کلی بر این باورند که هوش خصوصیت و صفتی می باشد که نسل به نسل قابل انتقال می باشد و در خصوص زمینه وراثتی بودن هوش مطالعات زیادی تاکنون صورت گرفته است. این مطالعات و پژوهش ها بیان کرده اند که هوش بهر به میزان فراوانی وراثتی می باشد و تمایز و اختلاف هوش بهر در اشخاص مختلف را می توان به تمایز ژن ها مرتبط دانست. ژن های مرتبط بر روی توانمندی و قابلیت شخص جهت فراگیری و گسترش و رشد کارکردها و تلاش های ذهنی و فکری نقش به سزایی دارند.

پژوهشگران معتقدند که ۷۰ الی ۸۰ درصد از هوش بهر اشخاص وراثتی می باشد و درصد مابقی به فاکتورها و محرک های محیطی وابسته است. ولی نکته این جاست که محققان ژن های زیادی را پیدا نکردند که به تنهایی نقش برجسته و قابل توجهی بر روی آی کیو داشته باشند. بدین معنی ژن های ویژه ای به اسم ژن هوش نداریم ، لیکن بهره هوشی اغلب حاصل کارکرد ژن های مختلف و ارتباط آنان با عوامل و برانگیزاننده های محیطی می باشد. در حقیقت ۴۰ درصد از همه ی ژن های یک شخص در بهره هوشی او سهیم می باشند.

تاثیر ژنتیک بر روی هوش

با آن که وراثت و ژنتیک تاثیر قابل توجه و شایانی در میزان بهره هوشی آدمی دارد و تاثیر ژنتیک بر روی هوش ولی محرک ها و فاکتورهای محیطی هم قادرند نقش قابل ملاحظه ای در این میان داشته باشند. این فاکتورها عموماً در دو گروه قرار می گیرند:

عوامل زیستی

مولفه های متعددی از تغذیه تا تنش های عصبی و استرس در رده ی فاکتورهای زیستی قرار می گیرند که اثرگذاری شان از زمان قبل از تولد شروع می شود. تحقیقات آشکار کرده است که سوتغذیه در مرحله ی نخستین رشد و نمو به رشد شناختی صدمه وارد می کند. تغذیه نامناسب سبب به وجود آوردن مشکلاتی در پیوندو مسیرهای عصبی می شود که به قابلیت های ذهنی صدمه می زند. همچنین پژوهش ها نمایان کرده اند که بچه هایی که در محیط های پرتنش و تحت تاثیر محرک های تنش زا هستند هوش و نمرات تحصیلی کمتری خواهند داشت.

عوامل اجتماعی ـ زیستی

خانواده و محیط خانه یکی از اصلی ترین و مهم ترین مولفه های اجتماعی ـ فرهنگی اثربخش بر روی رشد بچه ها می باشد. ولی جداسازی فاکتورهای محیطی و ژنتیکی در یک خانواده به راحتی امکان پذیر نمی باشد. به طور نمونه ، به طور دقیق معلوم نیست که آیا بهره هوشی زیادی بچه ای که در یک خانه پرکتاب زندگی می کند از فاکتورهای ژنتیکی تاثیر می پذیرد یا از فاکتورهای محیطی.

به جز خانواده ، گروه همتایان هم بر روی  آدمی تاثیر فراوانی خواهد گذاشت. به طور نمونه ، درصورتی که فردی به گروه خاصی وابستگی داشته باشد که اشخاص آن به هوش بالا معروف هستند در تست های هوش سنجی عملکرد بهتری از خود نشان می دهند و بالعکس.

علاوه بر این ها  میزان سواد ، آموزش های خاص ، محیط و فضای اجتماعی غنی شده ، روابط عاطفی کودک با والدین و حتی ترتیب تولد نیز تاثیر به سزایی در بهره هوشی انسان خواهند داشت.

منبع : https://www.nature.com/articles/5201588

مرکز استعدادیابی کودکان         تست هوش کودک

 

The post تاثیر ژنتیک بر روی هوش و استعداد appeared first on استعدادیابی | تست هوش کودک.