ژل رویتاژال Revitajal

فروش ژل رویتاژال Revitajal و نمایندگی فروش انواع ژل رویتاژال Revitajal با مدل های مختلف. جهت کسب مشاوره خرید ژل رویتاژال Revitajal می توانید با مشاوران فروش ژل رویتاژال […]

فروش ژل رویتاژال Revitajal و نمایندگی فروش انواع ژل رویتاژال Revitajal با مدل های مختلف. جهت کسب مشاوره خرید ژل رویتاژال Revitajal می توانید با مشاوران فروش ژل رویتاژال Revitajal در گروه بازرگانی نیکمد تماس بگیرید.

رویتاژال ولوم تین Revitajal Volume Thin

ایده آل برای اصلاح منطقه چروک پیروربیتال و اصلاح چین و چروک های ظریف و سطحی زیر چشم و در سایر مناطق صورت با پوستی لطیف است.

امکان بازیابی حجم: متوسط (طبیعی)

میانگین ماندگاری ژل رویتاژال ولوم تین : ۸-۱۰ ماه

بسته بندی: ۲ سرنگ ۱ میلی لیتر

با تصحیح کافی از ناحیه دوربیتال تا ۱٫۵ سال

مناطق اصلاح با  ژل رویتاژال ولوم تین

مناطق پیشانی ، دوربیتال و ابرو ، “پنجه کلاغی”

اصلاح خطوط اطراف لب و بینی

ناحیه perioral – چین و چروک های رشته ای (خط سیگاری) ، چین های بینی و چروک های اندوه

حجم لب و حجم طبیعی لب ها

لاله گوش ، ناحیه گردن ، دکوره ، پشت دست و غیره.

مواد تشکیل دهنده ژل رویتاژال ولوم تین : 

Reticular hyaluronic acid, Isotonic phosphate buffer. 20 mg/ml

Concentration:

Percentage of cross-linking 96,3% (DVS)

Concentration of residual protein < 0,01%

Concentration of residual endotoxin: < 0,2 EU/ml (in accordance with VII European Pharmacopoeia < 0,5 EU/ml)

Injection force 10-30N Viscosity 55-85 Pa*s    G prime/Elasticity 1.73*102 Pa   Osmolar concentration ۳۱۸ mOsmol/kg

Instrument:  needle 29G-30G or cannula

* Average duration depends on several factors: patient’s skin type to be corrected, type of injection and volume injected.

رویتاژال ولوم مدیوم Revitajal Volume Medium

ایده آل برای اصلاح چین و چروک های ناحیه دوربیتال منطقه پیشانی ، چین و چروک های سطحی روی گونه ها و افزایش حجم و کانتور لب ها است.

امکان بازیابی حجم: خوب

میانگین ماندگاری ژل رویتاژال ولوم مدیوم : ۱۰-۱۲ ماه

بسته بندی: هر یک از ۲ سرنگ ۱ میلی لیتر

مناطق اصلاح با  ژل رویتاژال ولوم مدیوم

چین و چروک های متوسط و عمیق صورت ، گردن ، دکوراسیون ، دست و غیره

نواحی گوشه لب و خطر خنده و اصلاح خطوط بینی

چین های بینی ، چین و چروک اندوه

مدار حجم لب و لب ، ستون های فیلتروال

تصحیح پل بینی

ترمیم حجم ناحیه ابرو

ترمیم نرم حجم طبیعی صورت ، گردن ، دکوره ، دست و غیره

مواد تشکیل دهنده ژل رویتاژال ولوم مدیوم

Reticular hyaluronic acid, Isotonic phosphate buffer. 25 mg/ml

Concentration:

Percentage of cross-linking 96,3% (DVS)

Concentration of residual protein < 0,01%

Concentration of residual endotoxin: < 0,2 EU/ml (in accordance with VII European Pharmacopoeia < 0,5 EU/ml)

Injection force 10-30N Viscosity ۸۵-۱۱۰ Pa*s    G prime/Elasticity 2.73*102 Pa   Osmolar concentration ۳۰۵ mOsmol/kg

Instrument:  needle 27G-28G or cannula

* Average duration depends on several factors: patient’s skin type to be corrected, type of injection and volume injected.

رویتاژال ولوم قوی Revitajal Volume Strong

امکان بازیابی حجم: عالی

میانگین نتیجه ماندگار: ۱۲-۱۸ ماه

بسته بندی: هر یک از ۲ سرنگ ۱ میلی لیتر

مناطق اصلاح با  ژل رویتاژال ولوم استرانگ یا قوی 

چین و چروک های عمیق صورت ، گردن ، دکوراسیون ، دست و غیره را اصلاح می کند

مدل سازی حجم جمجمه و گونه ها ، نواحی معبد از شکل و حجم چانه

لیفت ابرو

اصلاح شکل بینی

زاویه سازی بیضی صورت

ترمیم حجم طبیعی صورت ، گردن ، دکوره ، دست و غیره

مواد تشکیل دهنده ژل رویتاژال ولوم استرانگ یا قوی :

Reticular hyaluronic acid, Isotonic phosphate buffer. 30 mg/ml

Concentration:

Percentage of cross-linking 96,3% (DVS)

Concentration of residual protein < 0,01%

Concentration of residual endotoxin: < 0,2 EU/ml (in accordance with VII European Pharmacopoeia < 0,5 EU/ml)

Injection force 10-30N Viscosity 150-220 Pa*s    G prime/Elasticity 9.66*102 Pa   Osmolar concentration ۳۰۰ mOsmol/kg

Instrument:  needle 26G-27G or cannula

* Average duration depends on several factors: patient’s skin type to be corrected, type of injection and volume injected.