چه تفاوتی در توانایی های هوشی مردان و زنان وجود دارد و روشهای کاهش این تفاوتها چیست؟!

چه تفاوتی در توانایی های هوشی مردان و زنان وجود دارد و روشهای کاهش این تفاوتها چیست ، موضوع این مقاله آموزشی در مورد هوش مردان […]

The post چه تفاوتی در توانایی های هوشی مردان و زنان وجود دارد و روشهای کاهش این تفاوتها چیست؟! appeared first on استعدادیابی | تست هوش کودک.

چه تفاوتی در توانایی های هوشی مردان و زنان وجود دارد و روشهای کاهش این تفاوتها چیست ، موضوع این مقاله آموزشی در مورد هوش مردان و زنان است.

همواره چیزی که با مسئله هوش مطرح می شود این است که هوش در بین زنان و مردان به چه شکل است ؟ آیا می توانیم ادعا کنیم که هوش و توانایی های هوشی در میان مردان و زنان متفاوت است؟ آیا نمره هوشی مردها و زنها با هم برابر است ؟ اگر از نظر توانایی ها و نمرات هوشی تفاوتی در بین آنها  هست ، کدام یک از این گروه ها نمرات هوش بالاتر بالاتری دارند ؟

از آنجایی که هوش و توانایی های هوشی یکی از مسائل حساس و پر مناقشه در میان افراد و صاحب نظران است ، یکی از اولین مسائلی که پس از مطرح شدن هوش بیان می شود این است که آیا دخترها و پسرها یا زنان و مردان از بهره هوشی برابری برخوردار هستند یا نه ؟ در این مقاله قصد داریم به طور کلی به این مسئله بپردازیم. شاید به ظاهر دانستن این موضوع از سر کنجکاوی باشد اما اهمیت آن زمانی به وجود می آید که بدانیم این تفاوتها موجب ایجاد رفتارهای اجتماعی متفاوت در افراد می شود و ریشه این تفاوتها دقیقاً به دلیل همین باورها و سبک تربیتی متفاوت برای فرزندان دختر و پسر است.

بسیاری از تحقیقاتی که بر روی هوش دخترها و پسرها یا زنان و مردان انجام شده است نشان می دهد که تفاوتی بین توانایی هوشی در میان این دو گروه وجود ندارد. اما در واقعیت شاهد این هستیم که مردان دستاوردهایی که نشأت گرفته از توانایی های ذهنی و هوشی آنهاست بیشتر از زنان به دست می آورند. اینجاست که متوجه یک مسأله مهم به نام فرهنگ و سبک های تربیتی می شویم.

در بسیاری از کشورهای دیگر از زمانی که متوجه نقش عوامل محیطی و فرهنگی در تفاوت عملکردهای ذهنی و هوشی دختران و پسران شدند با تغییراتی که ایجاد کرده اند توانسته اند فاصله این تفاوتها را به حداقل برسانند اما در کشورهایی که هنوز به این اهمیت این موضوع پی نبرده اند شاهد تفاوتها و فاصله بسیار بین زنان و مردان هستیم. برای درک بهتر این موضوع به طور کلی می توانیم توانایی های کلی هوشی و ذهنی را به دو دسته تقسیم بندی کنیم.

اولین مقایسه هوش مردان و زنان ) توانایی های کلامی

توانایی های کلامی بخشی از ظرفیتهای هوشی افراد هست که معمولاً شامل درک مفاهیم کلامی است. در بسیاری از آزمونهای هوشی ، دختران به بخشهای کلامی این آزمونها بهتر از پسرها پاسخ داده اند. بخشی از این تفاوت را می توانیم در ساختارهای مغزی دختران و پسران و بخش دیگر را می توانیم حاصل عوامل تربیتی و اجتماعی بدانیم. به عنوان مثال ، در بسیاری از فرهنگها زنان را به گونه ای تربیت می کنند که قدرت کلامی بیشتری داشته باشند و بیشتر از مردان مسلط به این توانایی شوند.

همچنین عوامل تربیتی سبب می شود بازیهای کلامی بیشتری برای دختران فراهم کنند تا پسرها. در حالی که بهتر است حتی با فرزندان پسر خود نیز بازیهای کلامی بیشتری برای بهبود توانایی های کلامی آنها داشته باشید. چرا که امروزه در بسیاری از موقعیتهای اجتماعی ، شغلی و تجاری ، لازم است که هم مردان و هم زنان از توانایی های کلامی بالاتری برخوردار باشند.

دومین مقایسه هوش مردان و زنان ) توانایی های غیر کلامی

این توانایی ها شامل ، حل مسائل ریاضی ، مسیریابی و مسائل فضایی است. اگر در زندگی عادی خودتان نیز توجه کرده باشید متوجه شده اید که مردان در مسیریابی و حل مسائل ریاضی بهتر هستند. این توانایی نه تنها به دلیل تفاوتهای مغزی بلکه مانند توانایی کلامی نتیجه عوامل تربیتی نیز می باشد. اگر فرزند دختر دارید می توانید با دختران خود نیز بازیهای غیر کلامی مانند مسیریابی و حل مسائل کار کنید تا آنها نیز در این توانایی هوشی بهبود پیدا کنند.

دانستن این دو بخش اصلی توانایی هوشی و تفاوتهایی که بین دخترها و پسرها وجود دارد به ما کمک می کند که بتوانیم هر دو بخش را در آنها تقویت کنیم تا توانایی هوشی آنها بهبود پیدا کرده و نمرات بهتری در آزمونهای هوشی به دست آورند.

تست هوش کودک            |              استعدادیابی کودکان  

The post چه تفاوتی در توانایی های هوشی مردان و زنان وجود دارد و روشهای کاهش این تفاوتها چیست؟! appeared first on استعدادیابی | تست هوش کودک.