ترکیب بندی و کادربندی Photography Composition Rules در عکاسی صنعتی

ترکیب بندی و کادربندی Photography Composition Rules ؛ مفهوم کمپوزیسیون در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی به معنی چینش و دکوراسیون مطلوب و درخور اجزا و المان‌های […]

ترکیب بندی و کادربندی Photography Composition Rules ؛ مفهوم کمپوزیسیون در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی به معنی چینش و دکوراسیون مطلوب و درخور اجزا و المان‌های داخل قاب و چارچوب مورد نظر است. به گونه‌ای که قادر باشد نگاه و دید بیننده را به سوی هدف حقیقی و هسته‌ای در تصویر راهنمایی نماید.

شماری از افراد نحوه کادربندی در عکاسی صنعتی را همان انتظام داخل قاب و چارچوب به شمار می‌آورند. این مساله تا اندازه‌ای صحیح می‌باشد ولی در بعضی موارد به منظور نمایش بی‌نظمی و پراکندگی و عدم ثبات و در حالات ویژه از این ترتیب و آراستگی در کادر چشم پوشی می‌شود.

الگوها و قواعد نحوه ترکیب بندی در عکاسی صنعتی Photography Composition Rules

الگو و قاعده یک سوم در نحوه کادربندی در عکاسی صنعتی

غالباً اشخاصی که در عکاسی تازه کار هستند پیوسته هدف خود را در میانه و کانون قاب جای می‌دهند. گذاشتن هدف در کانون و میانه قاب حاکی از ثبات می‌باشد و به سبب آنکه سوژه مورد نظر احساس سکون و رکود را به مخاطب منتقل می‌سازد ، دید بیننده را دچار خستگی خواهد کرد. به منظور نمایش و ارائه مطلوب‌تر هدف ، تلاش نمایید هدف را در گوشه‌ها و مرزهای قاب جای دهید. به این شکل که قاب را با دو خط هم راستا و دو خط قائم برش و بخش بندی نماییید که در کل ۹ بخش یکسان تشکیل می‌شود. خط دنباله این خط‌های تلاقی کننده با یکدیگر ، جای مطلوب و مساعدی به منظور جای گیری هدف مورد نظر برای عکاسی می‌باشد.

بهره‌گیری از کادر و چارچوب خاص و یک کمپوزیسیون منحصربفرد

به کارگیری اجزا و المان‌های آماده در فضا و دکور همچون یک کادر و چارچوب یکی از از شیوه‌ها و سبک‌های سفارش شده در کمپوزیسیون در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی می‌باشد. این کادر و چارچوب در ترکیب بندی عکاسی صنعتی قادر است هر حالت  موردی را شامل گردد همانند یک روزنه و دریچه بر روی دیوار و یا یک درخت. با تکرار و عادت به مشاهده بهتر و ژرف‌تر ، قادرید کادرهای فراوانی را بیابید و هدف را در بین آن جای دهید تا دید و چشم بیننده را به سادگی به سوی هدف مورد نظر و حقیقی راهنمایی نماید.

قاعده و الگوی ارقام فرد در ترکیب بندی عکاسی صنعتی

برحسب این الگو و قاعده فرد بودن اجزا و المان‌های حاضر در قاب سبب می‌گردد تا تمرکز و دید بیننده به همه‌ی اجزا و موارد حاضر در قاب جذب گردد. به کارگیری سوژه‌ها به گونه‌ای زوج موجب ایجاد عکاسی ملالت بار می‌گردد.

بافت و چگونگی استفاده از آن در کمپوزیسیون

چیزهای حاضر در عالم هریک برخوردار از رنگ و ساختار و نقش مشخصی می‌باشند که قادرید بدین طریق آنان را از هم تفکیک و شناسایی نمایید. ولی در صورتی که با توجه و تمرکز فراوان‌تری آنان را بازبینی نمایید با مولفه دیگری مواجه می‌گردید که بافت نام دارد. ترکیب بندی و کادر بندی عکاسی صنعتی ویژگی‌های همانند ضخیمی و زمختی ، صافی و لطیفی ، برآمدگی و تورفتگی در تصاویر موجب خلق جذابیت و شکیل بودن تصویر و جذب نگاه مخاطب می‌گردد. به منظور قابل مشاهده و معلوم بودن بافت در تصاویر قادرید از نورافکنی به خصوصی یاری بگیرید. نورافکنی مایل ، نورافکنی از عقب سوژه و یا کنار آن مناسب‌ترین انتخا در جهت نمایش بافت می‌باشد.

خلق کمپوزیسیون منحصربفرد با استفاده از رنگ‌ها

استفاده و بهره‌گیری از رنگ‌ها در تصاویر عکاسی تبلیغاتی قادر است نشان‌دهنده‌ی معانی بسیاری در تصویر باشد و به علاوه بر کادربندی و جذابیت دیداری تصویر موثر و مفید باشد. رنگ‌های اجزا و المان‌های حاضر در قاب قادرند نمود همخوان  یا غیرمتشابهی برخوردار باشند. رنگ‌های مقرون گرایش به تلفیق و رنگ‌های متباین گرایش به ضدیت را نشان می‌دهند.

استفاده از قانون حرکت در کمپوزیسیون

در نمایش سوژه‌هایی که اشاره‌گر و حاکی از حرکت سوژه می‌باشند همانند حرکت یک خودرو یا یک شناگر کمی صحنه و جو آزاد و تهی منظور بدارید. در صورتی که سوژه جنبنده در ناحیه و زاویه نابه‌جایی از قاب جای گیرد احساس فشردگی و خفقان را به مخاطب منتقل می‌سازد و سبب می‌گردد از زیبایی و اعتبار تصویر مورد نظر کاسته می‌شود.

خط‌های راهنما و تاثیر آن در کمپوزیسیون

در صورتی که تمایل دارید دید بیننده را مشغول سازید و چشم وی را به طرف هدف حقیقی و مورد نظر منحرف سازید ، از خط‌های راهنما و هدایتگر بهره بگیرید. استفاده از این خط‌ها موجب عمق دادن به تصویر در کادربندی عکاسی صنعتی می‌گردد.

بک گراند و کمپوزیسیون در ترکیب بندی عکاسی صنعتی

در زمان عکاسی به بک گراند عکس توجه فراوانی داشته باشید. همان اندازه که بک گراند عالی در افزایش حالت و زیبایی دیداری یک تصویر قادر است یاری کننده باشد یک بک گراند ناقص هم قادر است یک تصویر برجسته و خوب را به یک عکس عادی مبدل سازد.

مینیمالیسم در ترکیب بندی عکاسی صنعتی

ساده گرایی فی نفسه یک وسیله و تدبیر قوی و موثر در کمپوزیسیون می‌باشد. منظور از سادگی در عکاسی بک گراندی است که مرکب و مبهم نباشد تا دید ماطب را از هدف مورد نظر و حقیقی گمراه نسازد. به علاوه شما قادرید یک کمپوزیسیون ساده با تمرکز بر قسمتی از هدف مورد عکاسی و زوم بر روی موارد جزئی برجسته خلق نمایید.


 

موضوعات مرتبط :

دیافراگم عکاسی Diaphragm چیست؟

عکاسی صنعتی در محیط‌های نورانی

عکاسی تبلیغاتی چه فاکتورهایی دارد ؟